Krasne 830A, 36-007 Krasne

Zadawanie częstotliwości falownika SY8000 za pomocą CP-02

Zadawanie częstotliwości falownika SY8000 za pomocą CP-02

Początkiem października na naszym blogu ukazał się artykuł na temat cyklicznej zmiany kierunku obrotów silnika z wykorzystaniem przekaźnika czasowego ANIRO MPC-A07-U240-208. W dzisiejszym wpisie wykorzystamy układ zbudowany na potrzeby wspomnianego artykułu i rozbudujemy go o możliwość zadawania częstotliwości wyjściowej, do czego wykorzystamy potencjometryczny zadajnik prądowy CP-02.

Dysponując poprzednio połączonym układem do realizacji obecnego zadania wystarczy pod zaciski wejściowe falownika podłączyć zadajnik CP-02. Jeden z przewodów zadajnika podłączamy pod zacisk nr „5”, zaś drugi pod zacisk nr „6”.  Mając połączony układ możemy przystąpić do programowania, które przy założeniu ze mamy prawidłowo zaprogramowany układ z poprzedniego wpisu sprowadza się jedynie do zmiany jednego parametru:

  • Parametr „P0.01” – Zadawanie częstotliwości – ustawiamy na wartość „2” – zacisk analogowy nr 5,

Teraz należy jeszcze przełącznikiem umieszczonym na obudowie określić tryb pracy wejścia analogowego nr 5. Zadajnik CP-02 jest zadajnikiem prądowym w związku z czym przełącznik J1 ustawiamy na „I-I”, tym samym informujemy falownik że sygnał który pojawia się na zacisku 5 jest sygnałem prądowym.

przemiennik częstotliwości sanyu, zadjnik cp-02

Falownik SANYU SY8000 i zadajnik CP-02