Wskaźniki elektryczne Kyoritsu KT

W dzisiejszym artykule pierwszy raz od dłuższego czasu odejdziemy nieco od tematyki falowników SANYU i zajmiemy się przydatnymi każdemu instalatorowi urządzeniami jakimi są wskaźniki napięcia.

Wskaźnik napięcia Kyoritsu KT 170

Wskaźnik napięcia KT 170

Wskaźnik napięcia KT 170

Kyoritsu KT 170 jest narzędziem pomiarowym pozwalającym na pomiar napięcia w sieci elektrycznej – urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65 umożliwiającym jego wykorzystanie praktycznie w każdych warunkach panujących w środowisko przemysłowym oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dodatkową zaletą miernika KT 170 jest wbudowana latarka, dzięki której przy wykorzystaniu urządzenia można dokonywać pomiarów przy słabym oświetleniu.

Kyoritsu KT 170 pozwala na pomiar napięcia w zakresie od 12 do 690V AC/DC. Wartość napięcia wyświetlana jest za pomocą diod LED i może ona przyjmować wartości 12, 24, 50, 120, 230, 400 oraz 690V. Czas odpowiedzi wskaźnika wynosi poniżej 0,6 sekundy.

Z pozostałych istotnych parametrów wskaźnika należy jeszcze wyróżnić możliwość wykorzystania wskaźnika nawet przy słabym stanie lub całkowitym braku baterii, sygnalizacja optyczna i akustyczna oraz wskazywanie wartości napięcia niebezpiecznego.

Wskaźnik napięcia Kyoritsu KT 171

Wskaźnik KT 171 poza wszystkimi właściwościami modelu KT 170 posiada dodatkowo wbudowany wyświetlacz cyfrowy, którego maksymalne wskazanie wynosi 2999.

Warto zaznaczyć również, że oba powyżej opasane wskaźniki są odporne na upadek z wysokości do 1 metra, zaś ich waga łącznie z bateriami wynosi 190 gramów.

Cena modelu KT 170 jest równa około 350 zł brutto, zaś modelu KT 171 około 485 zł brutto.

Opublikowano Inne | Otagowano | Możliwość komentowania Wskaźniki elektryczne Kyoritsu KT została wyłączona

Fabryczna konfiguracja wejść/wyjść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000 wyposażono w 4 wejścia cyfrowe oznaczone jako „FWD”, „REV”, „S1″, „S2″ oraz w programowalne wyjście przekaźnikowe „RC/RA”. W dzisiejszym artykule przedstawimy funkcje jakie pełnią wymienione zaciski w przypadku pracy przemiennika z ustawieniami fabrycznymi oraz zaprezentujemy jakie inne funkcje mogą one realizować.

Praca falownika SANYU SX1000 z ustawieniami fabrycznymi

Wejścia cyfrowe:

 • Parametr „P315″ – wejście „FWD” – wartość nastawy – 6 – „Do przodu”,
 • Parametr „P316″ – wejście „REV” – wartość nastawy – 7 – „Do tyłu”,
 • Parametr „P317″ – wejście „S1″ – wartość nastawy – 18 – „Reset urządzenia”,
 • Parametr „P318″ – wejście „S2″ – wartość nastawy – 9 – „Multi-speed 1″,

Wyjście przekaźnikowe:

 • Parametr „P325″ – przekaźnik programowalny „RA/RC” – wartość nastawy – 3 – „Alarm”,

Możliwości konfiguracji wejść falownika SX1000

 • Wartość „0” – Wejście nieaktywne,
 • Wartości „1” – Jog, „2” – Jog do przodu, „3” – Jog do tyłu,
 • Wartość „4” – Do przodu / do tyłu,
 • Wartość „5” – Praca,
 • Wartości „6” – Praca do przodu, „7” – Praca do tyłu,
 • Wartość „8” – STOP,
 • Wartości „9”, „10”, „11”, „12” – Funkcje multi-speed 1/2/3/4,
 • Wartości „13”, „14” – Przyśpieszanie zatrzymywanie – terminal 1/2,
 • Wartości „15” – Zwiększanie częstotliwości, „16” – zmieszanie częstotliwości,
 • Wartość „17” – Zatrzymanie awaryjne,
 • Wartość „18” – Reset urządzenia,
 • Wartość „19” – Praca PID, „20” – Praca PLC,
 • Wartość „21”/”22″ – Start timer 1/2,
 • Wartość „23” – Impuls licznika, „24” – Reset licznika,
 • Wartość „25” – Kasowanie pamięci

Możliwości konfiguracji wyjścia przekaźnikowego RA,RC

 • Wartość „0” – wyjście nieaktywne,
 • Wartość „1” – Falownik pracuje,
 • Wartość „2” – Falownik osiągnął częstotliwość zadaną,
 • Wartość „3” – Alarm,
 • Wartość „4” – Prędkość zerowa,
 • Wartość „5”, „6” – Falownik osiągnął częstotliwość 1/2,
 • Wartość „7”, „8” – SX1000 przyśpiesza / zwalnia,
 • Wartość „9” – Wskaźnik zbyt niskiego napięcia,
 • Wartość „10”, „11” – Osiągnięto czas 1/2,
 • Wartość „12” – Wskaźnik ukończenia fazy,
 • Wartość „13” – Wskaźnik ukończenia procedury,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

 

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Fabryczna konfiguracja wejść/wyjść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000 została wyłączona

Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000

Dla zapewnienia właściwej ochrony silnika i przemiennika, do parametrów falownika SANYU SX1000 można wprowadzić dane znamionowe podłączonego do niego silnika.

Model SX1000 pozwala na wprowadzenie następujących danych silnika:

 • Parametr P209

W parametrze tym należy wprowadzić znamionowe napięcie podłączonego silnika. Wartość napięcia może zostać ustawiona w zakresie od 0 do 500V.

 • Parametr P210

Parametr oznaczony symbolem P210 umożliwia wprowadzenia znamionowego prądu podłączonego silnika. Wartość ta może być nastawiana w zakresie od 0 do znamionowego prądu przemiennika.

 • Parametr P211

P211 – współczynnik dla silnika bez obciążenia – wartość procentowa nastawiana w zakresie od 0 do 100%, przy wartości domyślnej równiej 40%. Określa procent prądu znamionowego silnika, który urządzenie to pobiera podczas pracy na biegu jałowym.

 • Parametr P212

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr którego, nie trzeba chyba dokładniej omawiać, możliwość nastawy w zakresie od 0 do 6000 obr./min. Domyślnie jego wartość została nastawiona na 1420 obrotów na minutę.

 • Parametr P213

Parametr oznaczony numerem P213 pozwala na wprowadzenie do pamięci przemiennika informacji na temat liczby biegunów silnika – domyślnie została wprowadzona wartość 4, jednak może ona zostać ustawiona przez użytkownika w zakresie od 2-20.

Falownik Sanyu SX1000

Falownik Sanyu SX1000

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000 została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 2

Kolejny wpis poświęcony diagnostyce błędów i rozwiązywaniu problemów w falownikach SANYU serii SX. Dzisiejszy wpis jest kontynuacją wpisu pt. „Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1„, w którym opisaliśmy błędy przeciążenia występujące w falownikach Sanyu SX, zaś dzisiaj zajmiemy się błędami przepięcia.

OU0 – Przepięcie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Nastawiony zbyt krótki czas zatrzymywania,
 • Nieprawidłowo dobrany przemiennik częstotliwości – najprawdopodobniej zbyt mały,
 • Pojawienie się innych zakłóceń zewnętrznych,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu zatrzymywania,
 • Zastosowanie przemiennika o większej mocy,
 • Usunięcie zakłóceń zewnętrznych,

OU1 – Przepięcie podczas przyśpieszania falownika

Powód usterki:

 • Nieprawidłowe źródło napięcia zasilającego przemiennik,
 • Możliwość uszkodzenia urządzenia działającego w obwodzie z falownikiem np. stycznika lub przełącznika,
 • Awaria falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania źródła napięcia,
 • Usunięcie nieprawidłowo działających urządzeń z obwodu falownika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OU2 – Przepięcie podczas zatrzymywania falownika

Powód usterki:

 • Nieprawidłowe źródło napięcia zasilającego przemiennik,
 • Zbyt duże obciążenie przemiennika energią zwracaną z silnika,
 • Błędnie dobrany rezystor hamujący,

Sposób usunięcia usterki:

 • Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania źródła napięcia,
 • Montaż modułu hamującego oraz rezystora,
 • Dobranie odpowiedniego rezystora hamującego – o większej mocy,

OU3 – Przepięcie podczas stałej prędkości falownika

Powód usterki:

 • Wystąpienie przeciążenia mechanicznego,
 • Niewłaściwe parametry pracy napędu

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzić poprawność konstrukcji układu pod kątem prawidłowej pracy mechanicznej,
 • Zweryfikować i w razie konieczności skorygować parametry pracy napędu,
Falowniki Sanyu SX - wymiary

Falowniki Sanyu SX – wymiary

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 2 została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w falownikach SANYU serii SX – odczytywanie kodów usterek falownika.

OC0 / UC0 – Przeciążenie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Możliwe uszkodzenie falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Kontakt z serwisem producenta,

OC1 / UC1 – Przeciążenie podczas przyśpieszania

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Niewłaściwie skonfigurowana krzywa U/f,
 • Występowanie zwarcia silnika lub przewodów zasilających z uziemieniem,
 • Nastawione zbyt duże wzmocnienie momentu,
 • Zbyt niskie napięcie wejściowe,
 • Próba startu przy uruchomionym silniku,
 • Błędna konfiguracja parametrów falownika,
 • Uszkodzenie napędu,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Zmiana konfiguracji krzywej U/f,
 • Przeprowadzenie pomiarów izolacji silnika i przewodów zasilających,
 • Obniżenie wzmocnienia momentu,
 • Sprawdzenie obciążenia silnika oraz napięcia wejściowego falownika,
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja przemiennika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OC2 / UC2 – Przeciążenie podczas hamowania

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas hamowania,
 • Niewłaściwie dobrany falownik,
 • Inne przyczyny,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu hamowania,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Analiza i weryfikacja poprawności pracy aplikacji,

OC3 / UC3 – Przeciążenie podczas pracy ze stałą prędkością

Powód usterki:

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

 • Niewłaściwa izolacja silnika lub przewodów zasilających,
 • Oscylacje obciążenia,
 • Zbyt niskie napięcie zasilania lub występowanie jego oscylacji,
 • Błędnie dobrany przemiennik,
 • Zakłócenia zewnętrzne,

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzenie stanu izolacji silnika oraz przewodów zasilających,
 • Test obciążenia silnika oraz smarowania,
 • Sprawdzenie wartości napięcia zasilania oraz wstępowania oscylacji,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Podjęcie kroków w celu eliminacji zakłóceń zewnętrznych,

 

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1 została wyłączona

SANYU SXE – falowniki do silników 1-fazowych

Nowością w ofercie firmy SANYU – falowniki do silników jednofazowych serii SXE – energooszczędne falowniki skalarne dedykowane do zastosowania w dowolnej aplikacji, w której pracuje silnik 1-fazowy.

Falowniki SANYU SXE – dostępne modele

W ramach serii SXE firma SANYU oferuje trzy modele falowników o nominalnych mocach wyjściowych od 0,75kW do 1,5kW:

 • Model falownika: SXE0015T2B – U: 230V, Pnom: 0,75kW, Iin: 7A, Iout: 7A,
 • Model falownika: SXE0022T2B – U: 230V, Pnom: 1,1kW, Iin: 11A, Iout: 11A,
 • Model falownika: SXE0037T2B – U: 230V, Pnom: 1,5kW, Iin: 16,5A, Iout: 16,5A,

gdzie:

Pnom – nominalna moc wyjściowa [kW],
Iin – nominalny prąd wejściowy [A],
Iout – nominalny prąd wyjściowy [A],

SANYU SXE – parametry

Z najważniejszych właściwości i funkcji jakie oferują falowniki SANYU SXE należy z pewnością wymienić:

Falownik SANYU SXE do silników jednofazowych

Falownik SANYU SXE do silników jednofazowych

 • skalarny tryb sterowania silnikiem U/f,
 • maksymalna częstotliwość wyjściowa 400Hz,
 • częstotliwość nośna – od 1 do 15 kHz,
 • przeciążalność 150% prądu znamionowego w czasie 60 sekund,
 • forsowanie momentu – automatyczne oraz manualne od 0,1 do 20%,
 • wbudowany potencjometr do zadawania częstotliwości wyjściowej,
 • możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU/ASCII,
 • wbudowany regulator PID,
 • wbudowany prosty sterownik PLC,
 • zegar z możliwością zaprogramowania dwóch czasów, których odliczanie inicjowane jest wejściem cyfrowym,
 • zaimplementowane funkcje „lotny start”, „energy saving”, „emergency stop”, „multi speed” i inne,
 • wbudowane 18 rodzajów zabezpieczeń chroniących zarówno silnik, jak również przemiennik przed uszkodzeniem,
 • wbudowany wyświetlacze LED, 6 wejść cyfrowych (w tym 1 wejście licznikowe), 1 wyjście cyfrowe, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz wejście analogowej 0-10V / 0(4)-20mA,
Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SXE – falowniki do silników 1-fazowych została wyłączona

Energooszczędne falowniki SX1000 firmy SANYU

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Nowa seria energooszczędnych przemienników częstotliwości dostępnych w ofercie SANYU – SX1000 – oferuje sterowanie skalarne U/f, posiada wbudowany prosty sterownik PLC, regulator PID oraz funkcję „Energy-Saving”.

Seria SX1000 to przedstawiciel nowej generacji przemienników częstotliwości charakteryzujących się wysoką jakością, mnogością dostępnych funkcji i zastosowań, ekonomicznych i wysoko-wydajnych. Falowniki SX1000 produkowane są do mocy 2,2kW, jako urządzenia zasilane 1- lub 3-fazowo.

Urządzenia te posiadają 4 wejścia cyfrowe (w tym jedno wejście licznikowe), 1 wejście analogowe (napięciowe 0-10V lub prądowe 0/4-20mA), 1 programowalne wyjście przekaźnikowe. Częstotliwość wyjściowa może być zadawana za pomocą wbudowanego potencjometru, wejścia analogowego, portu szeregowego RS-485 oraz za pomocą wejść cyfrowych (funkcja moto-potencjometru).

Pozostałe parametry przemienników serii SX1000:

 • Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 400Hz,
 • Częstotliwość nośna: 1,0 – 15,0kHz.
 • Przeciążalność: 150% prądu znamionowego w czasie 60 sekund,
 • Funkcja Multi-Speed – 16 programowalnych prędkości krokowych,
 • Funkcja „lotny start”,
 • Funkcja „Emergency Stop”,
 • Możliwość zaprogramowania dwóch funkcji czasowych, uruchamianych za pomocą wejścia cyfrowego,
 • Wbudowane zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed zanikiem fazy, przegrzaniem oraz spadkiem napięcia,
 • Możliwość montażu naściennego lub na szynie DIN,

Wymiary falowników SANYU serii SX1000:

Falowniki SANYU SX1000 - wymiary

Falowniki SANYU SX1000 – wymiary

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Energooszczędne falowniki SX1000 firmy SANYU została wyłączona

FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2

W poprzednim artykule przedstawiliśmy 4 parametry wchodzące w skład grupy komunikacyjnej – były to: parametr FA.00 (adres falownika), FA.01 (ustawienia komunikacji), FA.02 (operacja odpowiedzi w komunikacji) oraz FA.03 (Błędy komunikacji). Dzisiaj do omówienia pozostały nam takie parametry jak FA.04 (Pomiar czasu przekierowania), FA.05 (Czas odpowiedzi) oraz FA.06 (Stosunek do komunikacji szeregowej). Przejdźmy teraz do ich omawiania.

FA.04 – Pomiar czasu przekierowania

Parametr o możliwości nastawienia w zakresie od 0,0 – 100,0 sekund, z nastawioną domyślnie wartością 10 sekund.  W przypadku gdy lokalne urządzenie nie odbiera prawidłowo danych w określonym przedziale czasowym, wystąpi błąd komunikacji, zaś o dalszym postępowaniu (zabezpieczeniu komunikacji lub kontynuowani pracy) będą decydowały ustawienia parametru FA.03,

FA.05 – Czas odpowiedzi

Parametr ten służy do określenia interwału czasowego w przedziale od 0 do 1000 ms (nastawa domyślna 10 ms) odpowiedzi do urządzenia nadrzędnego (Hosta).

FA.06 – Stosunek do komunikacji szeregowej

W parametrze FA.06 określany jest współczynnik dla komendy częstotliwości odbiornika RS-485. Podczas pracy w trybie komunikacji szeregowej ustawiany jest jako wielokrotna proporcja częstotliwości roboczej w zakresie od 0,01 do 10 – domyślne 1.

Falowniki SANYU - komunikacja Modbus

Falowniki SANYU – komunikacja Modbus

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2 została wyłączona

FA – grupa parametrów komunikacyjnych

Falowniki SANYU SY6600 posiadają wbudowany interfejs komunikacyjny RS-485, dzięki czemu mają możliwość komunikacji z innymi urządzeniami za pomocą pomocą protokołu MODBUS. W tym wpisie przedstawimy parametry pozwalające na prawidłowe ustawienie komunikacji za pomocą wymienionego protokołu.

FA.00 – adres falownika

Podczas komunikacji z wykorzystaniem protokołu MODBUS każde urządzenie w sieci musi posiadać unikalny adres – za pomocą tego parametru mamy możliwość ustawienia adresu falownika SANYU SY6600 w zakresie od 0 do 31. Przy czym w przypadku gdy ustawimy tutaj wartość „0” będzie to oznaczało że nasz falownik jest urządzeniem nadrzędnym Hostem i będzie on kontrolował pracę pozostałych urządzeń – np. innych przemienników.

FA.01 – ustawienia komunikacji

Parametr ten służy do ustawienia prędkości komunikacji oraz formatu przesyłanych danych. Cyfra jedności na wyświetlaczu służy do ustawienia prędkości mamy tutaj możliwość wyboru sześciu prędkości komunikacji:

 • 0: 4800 BPS
 • 1: 9600 BPS
 • 2: 14400 BPS
 • 3: 19200 BPS
 • 4: 38400 BPS
 • 5: 115200 BPS

Cyfra dziesiątek odpowiada zaś za format danych, mamy tutaj do wyboru 3 ustawienia:

 • 0: Brak sprawdzania
 • 1: Sprawdzanie parzystości
 • 2: Sprawdzanie nieparzystości

Istotne jest aby format przesyłanych danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami pracujący w sieci był identyczny.

FA.02 – operacja odpowiedzi w komunikacji

Parametr ten może przyjmować 3 wartości, przy czym wartością domyślną jest zero.

 • 0: Odpowiedź normalna – odpowiedź na adres, komendy zapisu i odczytu oraz sprawdzanie poprawności CRC
 • 1: Odpowiedź wyłącznie na wybrany adres
 • 2: Bez odpowiedzi

FA.03 – Błędy komunikacji

Ostatnim już parametrem, który opiszemy w tym artykule jest parametr odpowiedzialny za zachowanie się przetwornicy w przypadku wykrycia pojawienia się błędów komunikacyjnych. Mamy tu możliwość ustawienia dwóch wariantów:

 • 0: Zabezpieczenie operacji i zatrzymanie swobodne
 • 1: Ostrzeganie i utrzymywanie stałej prędkości

Pozostałe parametry od FA.04 do FA.08 zostaną opisane w następnej części naszego wpisu.

Falowniki SANYU SY6600 - komunikacja MODBUS

Falowniki SANYU SY6600 – komunikacja MODBUS

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano , | Możliwość komentowania FA – grupa parametrów komunikacyjnych została wyłączona

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2

Kontynuacja poprzedniej części artykułu na temat funkcji zabezpieczających dostępnych w falownikach SANYU serii SY6600. Podobnie jak w poprzedniej części również w tym artykule przedstawimy 3 funkcje zabezpieczające przemiennik i silnik, a będą to funkcja F8.03 – limit przekroczenia napięcia, F8.04 – ograniczenie prądowe oraz F8.05 – ograniczenie prądu.

F8.03 – limit przekroczenia napięcia

W momencie gdy silnik hamuje, zachowuje się on jak prądnica oddając energię do źródła, na szynie DC pojawia się wówczas napięcie, które jeżeli przekroczy dopuszczalną wartość może spowodować uszkodzenie przetwornicy, aby zapobiec takiej sytuacji ustawia się w parametrze F8.03 wartość napięcia po przekroczeniu którego przetwornica wydłuża czas hamowania albo całkowicie je wstrzymuje do czasu, aż napięcie nie wróci poniżej limitu. Parametr ten może być ustawiony w zakresie 350 – 390V, zaś domyślnie jest to 370V.

F8.04 – Ograniczenie prądowe

Funkcja ta pozwala na automatyczną kontrolę prądu pobieranego przez silnik, ograniczając go do wartości zapisanej w F8.05. Znajduje ona zastosowania w aplikacjach o dużej bezwładności i przeciążeniach. Podobnie jak w przypadku funkcji F8.03, która po przekroczeniu limitu napięcia zwalniała lub wstrzymywała proces hamowania, tak również funkcja F8.04 w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu automatycznie wydłuża czas przyśpieszania, aż do momentu spadku wartości pobieranego prądu poniżej limitu. Jeżeli wartość funkcji F8.04 zostanie ustawiona na „1” wówczas falownik będzie miał możliwość regulowania częstotliwości wyjściowej w każdych warunkach – tzn. również podczas normalnej pracy urządzenia będzie on mógł zmniejszyć prędkość obrotową, aby ograniczyć prąd silnika. W przypadku ustawienia wartości funkcji na „0” proces regulacji częstotliwości będzie dopuszczalny jedynie podczas przyśpieszania.

F8.05 – Ograniczenie prądu

Wspomniana już wcześniej funkcja F8.05 pozwala na określenie progu wartości prądu po przekroczeniu którego zostaje aktywowane ograniczenie prądowe. Wartość ta wyrażona jest w procentach znamionowego prądu silnika – od 120 do 200%. Domyślnie jest to 160%.

Falowniki SANYU SY6600 - zaciski zasilania

Falowniki SANYU SY6600 – zaciski zasilania

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2 została wyłączona