Falownik Sanyu SX1000-2R2G-2

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik Sanyu SX1000-2R2G-2 – Najważniejsze Parametry

 • Numer Katalogowy: SX1000-2R2G-2,
 • Moc: 2.2kW,
 • Zasilanie: 1F – 1x230VAC 50/60Hz,
 • Prąd Wyjściowy: 7A,
 • Napięcie Wyjściowe: 3F – 3x230VAC,
 • Częstotliwość Wyjściowa: 0…400Hz,
 • Tryby Sterowania Silnikiem: skalarne U/f,
 • Stopień ochrony: IP20,

Czytaj dalej

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falownik Sanyu SX1000-2R2G-2 została wyłączona

Falownik Sanyu SX1000-1R5G-2

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik Sanyu SX1000-1R5G-2 – Najważniejsze Parametry

 • Numer Katalogowy: SX1000-1R5G-2,
 • Moc: 1.5kW,
 • Zasilanie: 1F – 1x230VAC 50/60Hz,
 • Prąd Wyjściowy: 4.5A,
 • Napięcie Wyjściowe: 3F – 3x230VAC,
 • Częstotliwość Wyjściowa: 0…400Hz,
 • Tryby Sterowania Silnikiem: skalarne U/f,
 • Stopień ochrony: IP20,

Czytaj dalej

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falownik Sanyu SX1000-1R5G-2 została wyłączona

Falownik Sanyu SX1000-0R7G-2

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik Sanyu SX1000-0R7G-2 – Najważniejsze Parametry

 • Numer Katalogowy: SX1000-0R7G-2,
 • Moc: 0.75kW,
 • Zasilanie: 1F – 1x230VAC 50/60Hz,
 • Prąd Wyjściowy: 4.5A,
 • Napięcie Wyjściowe: 3F – 3x230VAC,
 • Częstotliwość Wyjściowa: 0…400Hz,
 • Tryby Sterowania Silnikiem: skalarne U/f,
 • Stopień ochrony: IP20,

Czytaj dalej

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falownik Sanyu SX1000-0R7G-2 została wyłączona

Sanyu SX1000-0R4G-2

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik Sanyu SX1000-0R4G-2 – Najważniejsze Parametry

 • Numer Katalogowy: SX1000-0R4G-2,
 • Moc: 0.4kW,
 • Zasilanie: 1F – 1x230VAC 50/60Hz,
 • Prąd Wyjściowy: 2.3A,
 • Napięcie Wyjściowe: 3F – 3x230VAC,
 • Częstotliwość Wyjściowa: 0…400Hz,
 • Tryby Sterowania Silnikiem: skalarne U/f,
 • Stopień ochrony: IP20,

Czytaj dalej

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Sanyu SX1000-0R4G-2 została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Funkcje Wejść Cyfrowych

Kolejny artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w którym szczegółowo opiszemy możliwości konfiguracji funkcji wejść cyfrowych.

Parametry Konfigurujące Wejścia Cyfrowe

 • Wejście S1 -Parametr P5.02,
 • Wejście S2 – Parametr P5.03,
 • Wejście S3 – Parametr P5.04,
 • Wejście S4 – Parametr P5.05,

Lista Funkcji Realizowanych Przez Wejścia Cyfrowe

 • 0 – Brak funkcji,
 • 1 – Kierunek do przodu (FWD),
 • 2 – Kierunek do tyłu (REV),
 • 3 – Sterowanie trójprzewodowe,
 • 4 – Tryb JOG do przodu (FJOG),
 • 5 – Tryb JOG do tyłu (RJOG),
 • 6 – Motopotencjometr UP,
 • 7 – Motopotencjometr DOWN,
 • 8 – Zatrzymanie wybiegiem,
 • 9 – Kasowanie błędu (RESET),
 • 10 – Pauza,
 • 11 – Wejście otwarte (NO) dla błędu zewnętrznego,
 • 12 – Multi speed 1,
 • 13 – Multi speed 2,
 • 14 – Multi speed 3,
 • 15 – Multi speed 4,
 • 16 – Wybór czasu przyśpieszania lub zatrzymania 1,
 • 17 – Wybór czasu przyśpieszania lub zatrzymania 2,
 • 18 – Przełącznik źródła częstotliwości,
 • 19 – Zwiększenie i zmniejszenie wartości za pomocą terminala i panelu operatorskiego,
 • 20 – Przełączenie źródła zadawania poleceń zaciskiem,
 • 21 – Blokada przyśpieszania i zatrzymywania,
 • 22 – Pauza PID,
 • 23 – Reset stanu PLC,
 • 24 – Swing pauza,
 • 25 – Wejście licznika,
 • 26 – Reset licznika,
 • 27 – Wejście długości zliczania,
 • 28 – Reset długości zliczania,
 • 29 – Blokada sterowania momentem,
 • 30 – Wejście impulsowe (dozwolone tylko dla S3),
 • 31 – Zastrzeżony,
 • 32 – Natychmiastowe hamowanie DC,
 • 33 – Wejście zamknięte (NC) dla usterki zewnętrznej,
 • 34 – Blokada zmian częstotliwości,
 • 35 – Odwrócenie kierunku działania PID,
 • 36 – Zatrzymanie z sygnalem zewnętrznym z zacisku 1 STOP,
 • 37 – Przełączanie źródła zadawania polecenie zaciskiem 2,
 • 38 – Wstrzymanie działania członu całkującego PID,
 • 39 – Przełączanie pomiędzy głównym źródłem częstotliwości X, a częstotliwością zadaną,
 • 40 – Przełączanie pomiędzy dodatkowym źródłem częstotliwości, a częstotliwością zadaną,
 • 41 – Wybór silnika terminalem 1,
 • 42 – Wybór silnika terminalem 2,
 • 43 – Przełączanie parametrów PID,
 • 44 – Zastrzeżony,
 • 45 – Zastrzeżony,
 • 46 – Przełączanie pomiędzy sterowaniem prędkości a momentu,
 • 47 – Zatrzymanie awaryjne,
 • 48 – Zatrzymanie sygnałem zewnętrznym z zacisku 2 STOP,
 • 49 – Zatrzymanie hamowaniem DC,
 • 50 – Kasowanie bieżącego czasu pracy,
 • 51-59 – Zastrzeżone,

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Funkcje Wejść Cyfrowych została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Silnika

Piąty w kolejności artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w którym szczegółowo opisujemy parametry z grupy P2 tj. grupy parametrów silnika.

Lista Parametrów Silnika

Poniżej znajduje się lista 11 parametrów pozwalających na wprowadzenie do pamięci falownika podłączonego silnika.

Parametr „P2.00”

Wybór rodzaju silnika.

Wartości:

 • 0 – Zwykły silnik asynchronicznych,
 • 1 – Silnika asynchroniczny zmiennej częstotliwości,

Parametr „P2.01”

Nominalna moc silnika.

Wartości:

 • Od 0.1kW do 30.0kW,

Parametr „P2.02”

Nominalne napięcie silnika.

Wartości:

 • Od 1V do 200V,

Parametr „P2.03″

Nominalny prąd silnika.

Wartości:

 • Od 0.01A do  655.35A,

Parametr „P2.04”

Nominalna częstotliwość silnika.

Wartości:

 • Od 0.1Hz do Częstotliwość maksymalna,

Parametr „P2.05”

Nominalna prędkość obrotowa silnika.

Wartości:

 • 1 obr./min -65535 obr./min,

Parametr „P2.06”

Rezystancja stojana (silnik asynchroniczny).

Wartości:

 • Od 0.001 do 65535,

Parametr „P2.07”

Rezystancja wirnika (silnik asynchroniczny).

Wartości:

 • Od 0.001 do 65535,

Parametr „P2.08”

Indukcyjność.

Wartości:

 • Od 0.1mH do 655.35mH,

Parametr „P2.09”

Indukcyjność wzajemna (silnik asynchroniczny).

Wartości:

 • Od 0.1mH do 655.35mH,

Parametr „P2.10”

Prąd nieobciążonego silnika.

Wartości:

 • Od 0.01 do P2.03,

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Silnika została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Sterowanie Start / Stop

Czwarty w kolejności artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w którym szczegółowo opisujemy parametry z grupy P1 tj. sterowanie Start / Stop.

Lista Parametrów Sterowania Start / Stop

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację sterowania start / stop w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P1.00”

Tryb rozruchu.

Wartości:

 • 0 – Start bezpośredni,
 • 1 – Restart w trybie śledzenia prędkości,
 • 2 – Wstępne uruchomienie (silnik asynchroniczny),

Parametr „P1.01”

Tryb śledzenia prędkości podczas rozruchu.

Wartości:

 • 0 – Z częstotliwości zatrzymania,
 • 1 – Z prędkości zerowej,

Parametr „P1.02”

Prędkość obrotowa w trybie śledzenia.

Wartości:

 • 1 – 100,

Parametr „P1.03”

Częstotliwość początkowa.

Wartości:

 • 0.00 – 10.00Hz,

Parametr „P1.04”

Czas wstrzymania częstotliwości początkowej.

Wartości:

 • 0.0s – 100.0s,

Parametr „P1.05”

Prąd hamowania DC / prąd początkowy.

Wartości:

 • 0% – 100%,

Parametr „P1.06”

Czas hamowania DC / czas początkowy.

Wartości:

 • 0.0s – 100.0s,

Parametr „P1.07”

Tryb przyśpieszania i zatrzymania.

Wartości:

 • 0 – liniowy,
 • 1 – krzywa S dla przyśpieszania i zatrzymywania A,
 • 2 – krzywa S dla przyśpieszania i zatrzymywania B,

Parametr „P1.08”

Proporcjonalny czas dla końca krzywej S.

Wartości:

 • 0.0% (100% P1.09),

Parametr „P1.09”

Proporcjonalny czas dla końca krzywej S.

Wartości:

 • 0.0% (100.0% P1.08),

Parametr „P1.10”

Stop

Wartości:

 • 0 – Stop po zatrzymaniu,
 • 1 – Wybiegiem,

Parametr „P1.11”

Częstotliwość inicjująca hamowanie DC.

Wartości:

 • 0.00Hz – Częstotliwość maksymalna,

Parametr „P1.12”

Czas po zakończeniu hamowania DC.

Wartości:

 • 0.00s – 100.0s,

Parametr „P1.13”

Prąd hamowania DC.

Wartości:

 • 0% – 100%,

Parametr „P1.14”

Czas hamowania DC.

Wartości:

 • 0.0s – 100.0s,

Parametr „P1.15”

Współczynnik hamowania.

Wartości:

 • 0% – 100%

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Sterowanie Start / Stop została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Monitorujące

Kolejny artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy funkcje monitorujące dostępne w przemiennikach.

Lista Parametrów Monitorowania

Poniżej znajduje się lista 46 parametrów monitorujących:

Parametr „D0.00”

Częstotliwość robocza.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.01”

Częstotliwość zadana.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.02”

Napięcie szyny.  Jednostka: 0.1V.

Parametr „D0.03”

Napięcie szyny.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.04”

Prąd wyjściowy.  Jednostka: 0.01A.

Parametr „D0.05”

Moc wyjściowa.  Jednostka: 0.1kW.

Parametr „D0.06”

Moment wyjściowy.  Jednostka: 0.1%.

Parametr „D0.07”

Stan na wejściu dla wejść cyfrowych S.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.08”

Stan na wyjściu dla M01.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.09”

Napięcie FIV.  Jednostka: 0,01V.

Parametr „D0.10”

Napięcie FIC.  Jednostka: 0,01V.

Parametr „D0.11”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.12”

Wartość licznika.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.13”

Długość.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.14”

Prędkość z obciążeniem.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.15”

Ustawienie PID.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.16”

Sprzężenie zwrotne PID.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.17”

Stan PLC.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.18”

Częstotliwość wyjściowa impulsów.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.19”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.20”

Pozostały czas pracy.  Jednostka: 0,1Min.

Parametr „D0.21”

Napięcie FIV z korektą.  Jednostka: 0,001V.

Parametr „D0.22”

Napięcie FIC z korektą.  Jednostka: 0,001V.

Parametr „D0.23”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.24”

Prędkość liniowa.  Jednostka: 1m/Min.

Parametr „D0.25”

Czas bieżący.  Jednostka: 1Min.

Parametr „D0.26”

Bieżący czas pracy.  Jednostka: 0,1Min.

Parametr „D0.27”

Impuls wejściowy.  Jednostka: 1Hz.

Parametr „D0.28”

Ustawienia komunikacji.  Jednostka: -.

Parametr „D0.29”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.30”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.31”

Częstotliwość zewnętrzna Y.  Jednostka: 0,01Hz.

Parametr „D0.32”

Podgląd wartości adresu w pamięci.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.33”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.34”

Temperatura silnika.  Jednostka: 1st. C.

Parametr „D0.35”

Moment zadany.  Jednostka: 0,1%.

Parametr „D0.36”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.37”

Kąt współczynnika mocy.  Jednostka: 0,1.

Parametr „D0.38”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.39”

Napięcie zadane po oddzieleniu V/f.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.40”

Napięcie wyjście po oddzieleniu V/f.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.41”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.42”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.43″

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.44”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.45”

Kod bieżącego błędu.  Jednostka: 0.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Monitorujące została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F

Drugi artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania skalarnego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Skalarnego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P4.00”

Ustawienia krzywej V/F.

Wartości:

 • 0 – Krzywa liniowa,
 • 1 – Wielopunktowa,
 • 2 – Kwadratowa,
 • 3 – Wzmocnienie 1.2,
 • 4 – Wzmocnienie 1.4,
 • 6 – Wzmocnienie 1.6,
 • 8 – Wzmocnienie 1.8,
 • 9 – Zastrzeżony,
 • 10 – Całkowicie oddzielona,
 • 11 – Połowicznie oddzielona,

Parametr „P4.01”

Wzmocnienie momentu.

Wartości:

 • 0.0% – Automatyczne wzmocnienie momentu,
 • 0.1% – 30.0%,

Parametr „P4.02”

Odcięcie częstotliwości dla wzmocnienia momentu.

Wartości:

 • 0.00Hz – maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P4.03”

Punkt częstotliwości V/F 1 (F1).

Wartości:

 • 0.00Hz – P4.05,

Parametr „P4.04”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.05”

Punkt częstotliwości V/F 2 (F2).

Wartości:

 • P4.03 – P4.07,

Parametr „P4.06”

Punkt napięcia V/F 2 (V2).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.07”

Punkt częstotliwości V/F 3 (F3).

Wartości:

 • P4.05 – znamionowa częstotliwość silnika (P1.04),

Parametr „P4.08”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.09”

Kompensacja poślizgu dla V/F.

Wartości:

 • 0.0% – 200.00%,

Parametr „P4.10”

Pobudzenie wzmocnienia V/F.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P4.11”

Współczynnik tłumienia drgań V/F.

Wartości:

 • 0 – 100,

Parametr „P4.13”

Zródło zadawania napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0 – ustawienia cyfrowe (P4.14),
 • 1 – FIV,
 • 2 – FIC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Impuls (S3),
 • 5 – Wielopunktowe,
 • 6 – PLC,
 • 7 – PID,
 • 8 – Ustawienia komunikacji,

Wartość 100% odpowiada nominalnemu napięciu silnika.

Parametr „P4.14”

Ustawienia napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0V – Napięcie nominalne silnika,

Parametr „P4.15”

Czas przyrostu napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas wzrostu napięcia od 0V do nominalnego napięcia silnika.

Parametr „P4.16”

Czas spadku napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas spadku napięcia od nominalnego napięcia silnika do 0V.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego

Pierwszy artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania wektorowego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Wektorowego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P3.00”

Człon proporcjonalny pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0 do 100,

Parametr „P3.01”

Czas całkowania pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.02”

Przełączanie częstotliwości pierwszej.

Wartości:

 • Od 0,00 – P3.05,

Parametr „P3.03”

Człon proporcjonalny drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.04”

Czas całkowania drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.05”

Przełączanie częstotliwości drugiej.

Wartości:

 • P3.02 – Maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P3.06”

Wektorowe sterowanie – wzmocnienie poślizgu.

Wartości:

 • 50% – 200%,

Parametr „P3.07”

Stała czasowa dla filtra pętli prędkości.

Wartości:

 • 0,000s – 0100s,

Parametr „P3.08”

Wektorowe sterowanie wzmocnienia wzbudzenia.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P3.09”

Górne ograniczenie momentu dla sterowania prędkości.

Wartości:

 • 0 – P3.10,
 • 1 – RV,
 • 2 – RC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Zadawanie impulsem,
 • 5 – Zadawanie komunikacją,
 • 6 – MIN (RV, RC),
 • 7 – MAX (RV, RC),

Parametr „P3.10”

Górne ograniczenie momentu ustawiane cyfrowo.

Wartości:

 • 0,0% – 200,0%,

Parametr „P3.13”

Wzbudzenie wzmocnienia członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.14”

Wzbudzenie wzmocnienia członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.15”

Wzmocnienie momentu dla członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.16”

Wzmocnienie momentu dla członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.17”

Regulator prędkości w pętli.

Wartości:

 • Jednostka na wyświetlaczu:
  – Nieaktywna,
  – Aktywna,

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego została wyłączona