Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w falownikach SANYU serii SX – odczytywanie kodów usterek falownika.

OC0 / UC0 – Przeciążenie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Możliwe uszkodzenie falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Kontakt z serwisem producenta,

OC1 / UC1 – Przeciążenie podczas przyśpieszania

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Niewłaściwie skonfigurowana krzywa U/f,
 • Występowanie zwarcia silnika lub przewodów zasilających z uziemieniem,
 • Nastawione zbyt duże wzmocnienie momentu,
 • Zbyt niskie napięcie wejściowe,
 • Próba startu przy uruchomionym silniku,
 • Błędna konfiguracja parametrów falownika,
 • Uszkodzenie napędu,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Zmiana konfiguracji krzywej U/f,
 • Przeprowadzenie pomiarów izolacji silnika i przewodów zasilających,
 • Obniżenie wzmocnienia momentu,
 • Sprawdzenie obciążenia silnika oraz napięcia wejściowego falownika,
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja przemiennika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OC2 / UC2 – Przeciążenie podczas hamowania

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas hamowania,
 • Niewłaściwie dobrany falownik,
 • Inne przyczyny,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu hamowania,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Analiza i weryfikacja poprawności pracy aplikacji,

OC3 / UC3 – Przeciążenie podczas pracy ze stałą prędkością

Powód usterki:

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

 • Niewłaściwa izolacja silnika lub przewodów zasilających,
 • Oscylacje obciążenia,
 • Zbyt niskie napięcie zasilania lub występowanie jego oscylacji,
 • Błędnie dobrany przemiennik,
 • Zakłócenia zewnętrzne,

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzenie stanu izolacji silnika oraz przewodów zasilających,
 • Test obciążenia silnika oraz smarowania,
 • Sprawdzenie wartości napięcia zasilania oraz wstępowania oscylacji,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Podjęcie kroków w celu eliminacji zakłóceń zewnętrznych,

 

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1 została wyłączona

SANYU SXE – falowniki do silników 1-fazowych

Nowością w ofercie firmy SANYU – falowniki do silników jednofazowych serii SXE – energooszczędne falowniki skalarne dedykowane do zastosowania w dowolnej aplikacji, w której pracuje silnik 1-fazowy.

Falowniki SANYU SXE – dostępne modele

W ramach serii SXE firma SANYU oferuje trzy modele falowników o nominalnych mocach wyjściowych od 0,75kW do 1,5kW:

 • Model falownika: SXE0015T2B – U: 230V, Pnom: 0,75kW, Iin: 7A, Iout: 7A,
 • Model falownika: SXE0022T2B – U: 230V, Pnom: 1,1kW, Iin: 11A, Iout: 11A,
 • Model falownika: SXE0037T2B – U: 230V, Pnom: 1,5kW, Iin: 16,5A, Iout: 16,5A,

gdzie:

Pnom – nominalna moc wyjściowa [kW],
Iin – nominalny prąd wejściowy [A],
Iout – nominalny prąd wyjściowy [A],

SANYU SXE – parametry

Z najważniejszych właściwości i funkcji jakie oferują falowniki SANYU SXE należy z pewnością wymienić:

Falownik SANYU SXE do silników jednofazowych

Falownik SANYU SXE do silników jednofazowych

 • skalarny tryb sterowania silnikiem U/f,
 • maksymalna częstotliwość wyjściowa 400Hz,
 • częstotliwość nośna – od 1 do 15 kHz,
 • przeciążalność 150% prądu znamionowego w czasie 60 sekund,
 • forsowanie momentu – automatyczne oraz manualne od 0,1 do 20%,
 • wbudowany potencjometr do zadawania częstotliwości wyjściowej,
 • możliwość komunikacji z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU/ASCII,
 • wbudowany regulator PID,
 • wbudowany prosty sterownik PLC,
 • zegar z możliwością zaprogramowania dwóch czasów, których odliczanie inicjowane jest wejściem cyfrowym,
 • zaimplementowane funkcje „lotny start”, „energy saving”, „emergency stop”, „multi speed” i inne,
 • wbudowane 18 rodzajów zabezpieczeń chroniących zarówno silnik, jak również przemiennik przed uszkodzeniem,
 • wbudowany wyświetlacze LED, 6 wejść cyfrowych (w tym 1 wejście licznikowe), 1 wyjście cyfrowe, 2 wyjścia przekaźnikowe oraz wejście analogowej 0-10V / 0(4)-20mA,
Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SXE – falowniki do silników 1-fazowych została wyłączona

Energooszczędne falowniki SX1000 firmy SANYU

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Nowa seria energooszczędnych przemienników częstotliwości dostępnych w ofercie SANYU – SX1000 – oferuje sterowanie skalarne U/f, posiada wbudowany prosty sterownik PLC, regulator PID oraz funkcję „Energy-Saving”.

Seria SX1000 to przedstawiciel nowej generacji przemienników częstotliwości charakteryzujących się wysoką jakością, mnogością dostępnych funkcji i zastosowań, ekonomicznych i wysoko-wydajnych. Falowniki SX1000 produkowane są do mocy 2,2kW, jako urządzenia zasilane 1- lub 3-fazowo.

Urządzenia te posiadają 4 wejścia cyfrowe (w tym jedno wejście licznikowe), 1 wejście analogowe (napięciowe 0-10V lub prądowe 0/4-20mA), 1 programowalne wyjście przekaźnikowe. Częstotliwość wyjściowa może być zadawana za pomocą wbudowanego potencjometru, wejścia analogowego, portu szeregowego RS-485 oraz za pomocą wejść cyfrowych (funkcja moto-potencjometru).

Pozostałe parametry przemienników serii SX1000:

 • Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 400Hz,
 • Częstotliwość nośna: 1,0 – 15,0kHz.
 • Przeciążalność: 150% prądu znamionowego w czasie 60 sekund,
 • Funkcja Multi-Speed – 16 programowalnych prędkości krokowych,
 • Funkcja „lotny start”,
 • Funkcja „Emergency Stop”,
 • Możliwość zaprogramowania dwóch funkcji czasowych, uruchamianych za pomocą wejścia cyfrowego,
 • Wbudowane zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przed zanikiem fazy, przegrzaniem oraz spadkiem napięcia,
 • Możliwość montażu naściennego lub na szynie DIN,

Wymiary falowników SANYU serii SX1000:

Falowniki SANYU SX1000 - wymiary

Falowniki SANYU SX1000 – wymiary

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Energooszczędne falowniki SX1000 firmy SANYU została wyłączona

FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2

W poprzednim artykule przedstawiliśmy 4 parametry wchodzące w skład grupy komunikacyjnej – były to: parametr FA.00 (adres falownika), FA.01 (ustawienia komunikacji), FA.02 (operacja odpowiedzi w komunikacji) oraz FA.03 (Błędy komunikacji). Dzisiaj do omówienia pozostały nam takie parametry jak FA.04 (Pomiar czasu przekierowania), FA.05 (Czas odpowiedzi) oraz FA.06 (Stosunek do komunikacji szeregowej). Przejdźmy teraz do ich omawiania.

FA.04 – Pomiar czasu przekierowania

Parametr o możliwości nastawienia w zakresie od 0,0 – 100,0 sekund, z nastawioną domyślnie wartością 10 sekund.  W przypadku gdy lokalne urządzenie nie odbiera prawidłowo danych w określonym przedziale czasowym, wystąpi błąd komunikacji, zaś o dalszym postępowaniu (zabezpieczeniu komunikacji lub kontynuowani pracy) będą decydowały ustawienia parametru FA.03,

FA.05 – Czas odpowiedzi

Parametr ten służy do określenia interwału czasowego w przedziale od 0 do 1000 ms (nastawa domyślna 10 ms) odpowiedzi do urządzenia nadrzędnego (Hosta).

FA.06 – Stosunek do komunikacji szeregowej

W parametrze FA.06 określany jest współczynnik dla komendy częstotliwości odbiornika RS-485. Podczas pracy w trybie komunikacji szeregowej ustawiany jest jako wielokrotna proporcja częstotliwości roboczej w zakresie od 0,01 do 10 – domyślne 1.

Falowniki SANYU - komunikacja Modbus

Falowniki SANYU – komunikacja Modbus

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2 została wyłączona

FA – grupa parametrów komunikacyjnych

Falowniki SANYU SY6600 posiadają wbudowany interfejs komunikacyjny RS-485, dzięki czemu mają możliwość komunikacji z innymi urządzeniami za pomocą pomocą protokołu MODBUS. W tym wpisie przedstawimy parametry pozwalające na prawidłowe ustawienie komunikacji za pomocą wymienionego protokołu.

FA.00 – adres falownika

Podczas komunikacji z wykorzystaniem protokołu MODBUS każde urządzenie w sieci musi posiadać unikalny adres – za pomocą tego parametru mamy możliwość ustawienia adresu falownika SANYU SY6600 w zakresie od 0 do 31. Przy czym w przypadku gdy ustawimy tutaj wartość „0” będzie to oznaczało że nasz falownik jest urządzeniem nadrzędnym Hostem i będzie on kontrolował pracę pozostałych urządzeń – np. innych przemienników.

FA.01 – ustawienia komunikacji

Parametr ten służy do ustawienia prędkości komunikacji oraz formatu przesyłanych danych. Cyfra jedności na wyświetlaczu służy do ustawienia prędkości mamy tutaj możliwość wyboru sześciu prędkości komunikacji:

 • 0: 4800 BPS
 • 1: 9600 BPS
 • 2: 14400 BPS
 • 3: 19200 BPS
 • 4: 38400 BPS
 • 5: 115200 BPS

Cyfra dziesiątek odpowiada zaś za format danych, mamy tutaj do wyboru 3 ustawienia:

 • 0: Brak sprawdzania
 • 1: Sprawdzanie parzystości
 • 2: Sprawdzanie nieparzystości

Istotne jest aby format przesyłanych danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami pracujący w sieci był identyczny.

FA.02 – operacja odpowiedzi w komunikacji

Parametr ten może przyjmować 3 wartości, przy czym wartością domyślną jest zero.

 • 0: Odpowiedź normalna – odpowiedź na adres, komendy zapisu i odczytu oraz sprawdzanie poprawności CRC
 • 1: Odpowiedź wyłącznie na wybrany adres
 • 2: Bez odpowiedzi

FA.03 – Błędy komunikacji

Ostatnim już parametrem, który opiszemy w tym artykule jest parametr odpowiedzialny za zachowanie się przetwornicy w przypadku wykrycia pojawienia się błędów komunikacyjnych. Mamy tu możliwość ustawienia dwóch wariantów:

 • 0: Zabezpieczenie operacji i zatrzymanie swobodne
 • 1: Ostrzeganie i utrzymywanie stałej prędkości

Pozostałe parametry od FA.04 do FA.08 zostaną opisane w następnej części naszego wpisu.

Falowniki SANYU SY6600 - komunikacja MODBUS

Falowniki SANYU SY6600 – komunikacja MODBUS

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano , | Możliwość komentowania FA – grupa parametrów komunikacyjnych została wyłączona

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2

Kontynuacja poprzedniej części artykułu na temat funkcji zabezpieczających dostępnych w falownikach SANYU serii SY6600. Podobnie jak w poprzedniej części również w tym artykule przedstawimy 3 funkcje zabezpieczające przemiennik i silnik, a będą to funkcja F8.03 – limit przekroczenia napięcia, F8.04 – ograniczenie prądowe oraz F8.05 – ograniczenie prądu.

F8.03 – limit przekroczenia napięcia

W momencie gdy silnik hamuje, zachowuje się on jak prądnica oddając energię do źródła, na szynie DC pojawia się wówczas napięcie, które jeżeli przekroczy dopuszczalną wartość może spowodować uszkodzenie przetwornicy, aby zapobiec takiej sytuacji ustawia się w parametrze F8.03 wartość napięcia po przekroczeniu którego przetwornica wydłuża czas hamowania albo całkowicie je wstrzymuje do czasu, aż napięcie nie wróci poniżej limitu. Parametr ten może być ustawiony w zakresie 350 – 390V, zaś domyślnie jest to 370V.

F8.04 – Ograniczenie prądowe

Funkcja ta pozwala na automatyczną kontrolę prądu pobieranego przez silnik, ograniczając go do wartości zapisanej w F8.05. Znajduje ona zastosowania w aplikacjach o dużej bezwładności i przeciążeniach. Podobnie jak w przypadku funkcji F8.03, która po przekroczeniu limitu napięcia zwalniała lub wstrzymywała proces hamowania, tak również funkcja F8.04 w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości prądu automatycznie wydłuża czas przyśpieszania, aż do momentu spadku wartości pobieranego prądu poniżej limitu. Jeżeli wartość funkcji F8.04 zostanie ustawiona na „1” wówczas falownik będzie miał możliwość regulowania częstotliwości wyjściowej w każdych warunkach – tzn. również podczas normalnej pracy urządzenia będzie on mógł zmniejszyć prędkość obrotową, aby ograniczyć prąd silnika. W przypadku ustawienia wartości funkcji na „0” proces regulacji częstotliwości będzie dopuszczalny jedynie podczas przyśpieszania.

F8.05 – Ograniczenie prądu

Wspomniana już wcześniej funkcja F8.05 pozwala na określenie progu wartości prądu po przekroczeniu którego zostaje aktywowane ograniczenie prądowe. Wartość ta wyrażona jest w procentach znamionowego prądu silnika – od 120 do 200%. Domyślnie jest to 160%.

Falowniki SANYU SY6600 - zaciski zasilania

Falowniki SANYU SY6600 – zaciski zasilania

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 2 została wyłączona

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 1

Funkcje zabezpieczające w falownikach serii SANYU SY6600 dostępne w parametrach grupy F8. Dostępnych jest sześć parametrów odpowiadających za ochronę silnika i napędu. W tej części wpisu zapoznamy się z pierwszymi trzema parametrami, zaś pozostałe zostaną omówione w części następnej.

F8.00 – przeciążenie silnika

Ważnym aspektem ochrony silnika, jest jego ochrona na przed przeciążeniem – w tym celu należy zadbać o właściwy dobór ustawień chroniących silnik, tak aby ograniczyć maksymalne wartości prądu wyjściowego z przetwornicy. Współczynnik podany w parametrze F8.00 jest procentową wartością prądu znamionowego silnika i prądu wyjściowego falownika – może być nastawiany w zakresie 30 – 110%. Dla warunków normalnych, współczynnik przeciążenia został domyślnie ustawiony jako 100% prądu znamionowego silnika.

F8.01 – zbyt niskie napięcie

Za pomocą tej funkcji można określić minimalne napięcie na wejściu przetwornicy — gdy spadnie ono poniżej tej wartości praca przetwornicy zostanie wstrzymana i zostanie wyświetlony komunikat błędu. Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu tego parametru, jego zbyt wysokie ustawienie może skutkować częstymi przerwami w pracy falownika, zaś gdy zostanie on ustawiony zbyt nisko przetwornica przy spadku napięcia będzie również spadała wartość momentu wyjściowego silnika. Dostępny zakres nastawy od 200 do 280V – domyślnie 220V.

F8.02 – za wysokie napięcie i utrata prędkości

W czasie hamowania silnika, na szynie DC falownika na skutek oddawania energii elektrycznej przez silnik pojawia się wysoka wartość napięcia. Zbyt duży wzrost tego napięcia może skutkować uszkodzeniem przetwornicy, dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby temu zapobiec. Rozwiązanie znajduje się w parametrze F8.02 – zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem spowodowanym dużą prędkością. Działanie tej funkcji przebiega następująco: podczas hamowania przetwornica na bieżąco kontroluje wartość napięcia na szynie DC i porównuje z maksymalną dopuszczalną wartością, w przypadku jej przekroczenia proces hamowania zostaje wstrzymany, aż do momentu kiedy wartość napięcia na szynie DC spadnie poniżej dopuszczalnego limit, wówczas hamowanie rozpoczyna się ponownie.

Falowniki SANYU SY6600 - funkcje ochronne

Falowniki SANYU SY6600 – funkcje ochronne

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 1 została wyłączona

Sanyu SY8000 – wyświetlanie parametrów pracy

Falowniki SANYU serii SY8000 podczas przebywania w stanie pracy lub w stanie gotowości mogą wyświetlać na wyświetlaczu LED odpowiednie parametry informujące operatora o aktualnych ustawieniach. Do ustawienia jakie informacje wyświetlają przetwornice w obu tych stanach służą parametry „P1.16″ – parametry wyświetlane w trybie pracy oraz „P1.17″ – parametry wyświetlane w trybie gotowości (wyłączenia).

Stan wyłączenia

W stanie tym przetwornica może wyświetlać 9 parametrów – określenie, które z parametrów mają być wyświetlane dokonuje się w „P1.17″ poprzez ustawienie odpowiednich bitów. Poniżej znajduje się lista bitów, które odpowiadają za wyświetalanie poszczególnych wartości:

 • Bit 0 – ustawiona częstotliwość pracy,
 • Bit 1 – Napięcie szyny,
 • Bit 2 – Stan zacisku wejściowego,
 • Bit 3 – Stan zacisku wyjściowego,
 • Bit 4 – Ustawienia regulator PID,
 • Bit 5 – Sprzężenie zwrotne regulatora PID,
 • Bit 6 – Wartość zacisku analogowego numer 4,
 • Bit 7 – Wartość zacisku analogowego numer 5,
 • Bit 8 – Numer segmentu prądowego dla operacji multi-speed,

Stan pracy

W stanie włączonym (pracy) może być wyświetlane, aż 14 parametrów. Dla ustawienia, które parametry mają być wyświetlane w tym trybie służy funkcja „P1.16″.

 • Bit 0 – rzeczywista (aktualna) częstotliwość wyjściowa falownika,
 • Bit 1 – częstotliwość zadana,
 • Bit 2 – Napięcie szyny,
 • Bit 3 – Napięcie wyjściowe falownika,
 • Bit 4 – Prąd wyjściowy falownika,
 • Bit 5 – Aktualna prędkość silnika,
 • Bit 6 – Moc wyjściowa przetwornicy,
 • Bit 7 – Moment wyjściowy,
 • Bit 8 – Ustawienia regulatora PID,
 • Bit 9 – Sprzężenie zwrotne regulatora PID,
 • Bit 10 – Stan zacisku wejściowego,
 • Bit 11 – Stan zacisku wyjściowego,
 • Bit 12 – Wartość zacisku analogowego numer 4,
 • Bit 13 – Wartość zacisku analogowego numer 5,
 • Bit 14 – Numer segmentu prądowego dla operacji multi-speed,
Falownik SANYU serii SY8000

Falownik SANYU serii SY8000

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY8000 | Otagowano | Możliwość komentowania Sanyu SY8000 – wyświetlanie parametrów pracy została wyłączona

Części zamienne oraz przechowywanie falowników SANYU

Zgodnie z zamieszczonym powyżej tytułem, w tym wpisie zajmiemy się tematyką przechowywania, konserwacji oraz żywotności poszczególnych elementów przetwornicy.

Przechowywanie falowników SANYU

W pierwszej kolejności skupimy się na warunkach w jakich producent zaleca przechowywać (magazynować) przemienniki wówczas gdy nie są one wykorzystywane. Pierwszym zaleceniem producenta – z mojego punktu widzenia nie szczególnie istotnym, jest zalecenie aby falowniki SANYU przechowywać w oryginalnych opakowaniach – oczywiście jeżeli takowe nie są dostępne jak najbardziej można zastosować inne zapewniające analogiczny poziom ochrony przed czynnikami środowiskowymi takimi jak pył, kurz czy wilgoć. Drugim, bardziej istotnym zaleceniem jest aby w przypadku długotrwałego przechowywania, które powoduje pogorszenie właściwości kondensatorów co najmniej raz na okres 2 lat włączyć urządzenie na czas nie krótszy niż 5 godzin – podczas takiego uruchomienia napięcie wyjściowe falownika powinno być stopniowo zwiększane.

Falowniki SANYU – części zamienne

W przetwornicach firmy SANYU, podobnie jak w urządzeniach innych producentów zastosowane zostały elementy, które z biegiem czasu zużywają się i tracą swoje właściwości – w falownikach SANYU tymi elementami są wentylator chłodzący oraz kondensator elektrolityczny. Według szacunków producenta żywotność tego pierwszego wynosi od 2 do 3 lat, zaś drugiego od 4 do 5 i jest ona ściśle powiązana z warunkami pracy przetwornicy oraz dbałością o jej stan techniczny.

Falownik SANYU

Falownik SANYU

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Części zamienne oraz przechowywanie falowników SANYU została wyłączona

Funkcje prostego sterownika PLC w falownikach SANYU SY6600

Falowniki SANYU serii SY6600 oferują tak zwaną funkcjonalność prostego sterownika PLC polegającą na możliwości zaprogramowania charakterystycznego cyklu pracy napędu, jak również przejścia napędu w tryb pracy cyklicznej.

Wspomnianą funkcjonalność najlepiej demonstruje poniższy wykres:

Falowniki SANYU SY6600 - praca cykliczna

Falowniki SANYU SY6600 – praca cykliczna

Widać na nim przebieg częstotliwości wyjściowej falownika SANYU SY6600 pracującego w trybie prostego sterownika PLC – tryb ten pozawala na ustawienie 16 poziomów częstotliwości wyjściowej oraz 16 przedziałów czasowych od 0.1 do 6000.0 sekund. Tym sposobem za pomocą prostych zależności czasowych można dostosować przebieg częstotliwości wyjściowej falownika do potrzeb aplikacji, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak programowalnych sterowników logicznych (PLC).

Tryb PLC w falownikach SANYU SY6600 aktywowany jest za pomocą parametru „F7.00″, w którym można określić:

 • Tryb pracy (cyfra jedności na wyświetlaczu LED):
  0 -tryb pojedynczy,
  1 – tryb pojedynczy z zachowaniem wartości po zakończeniu cyklu,
  2 – praca cykliczna,
 • Opcje zapamiętywania ustawień PLC po zaniku zasilania (cyfra dziesiątek na wyświetlaczu LED):
  0 – bez zapamiętywania,
  1 – z zapamiętywaniem,

Dokładny sposób ustawiania cyklu pracy falownika Sanyu SY6600 zostanie pokazany w kolejnym artykule, do którego przeczytania zapraszam już w przyszłym miesiącu.

Falownik SANYU serii SY6600

Falownik SANYU serii SY6600

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY6600 | Otagowano | Możliwość komentowania Funkcje prostego sterownika PLC w falownikach SANYU SY6600 została wyłączona