Krasne 830A, 36-007 Krasne

Typowe błędy falowników SANYU SY8000 – ich diagnoza i eliminacja – Część. 2

Typowe błędy falowników SANYU SY8000 – ich diagnoza i eliminacja – Część. 2

W poprzednim wpisie dotyczącym możliwych błędów występujących w falownikach SANYU serii SY8000 przyjrzeliśmy się 6 błędom takim jak błąd komunikacji, przeciążenia podczas przyśpieszania i hamowania oraz błędy fazy na zaciskach U,V,W, poznaliśmy sposoby ich diagnostyki i eliminacji, w dzisiejszym wpisie przedstawię kolejne pojawiające się w falownikach SANYU błędy związane z przeciążeniem, czy przegrzaniem silnika lub falownika.

7. ERR11 – Przeciążenie silnika

W celu zapobiegnięcia uszkodzeniu silnika falownik, gdy wykryje jego przeciążenie wyświetla powyższy błąd, pojawia się on najczęściej z przyczyn takich jak niewłaściwe ustawienie prądu wyjściowego falownika do prądu nominalnego silnika, zbyt niskie napięcie w sieci, zbyt duże obciążenie mechaniczne na wale silnika lub mechaniczna blokada zmiany kierunku silnika. W celu eliminacji tego problemu należy wykonać następujące kroki – sprawdzić napięcie zasilania, zweryfikować czy obciążenie na wale silnika jest adekwatne do jego mocy, czy nie została nałożona mechaniczna blokada kierunku obrotów i czy ustawiony na falowniku kierunek obrotów wału silnika jest zgodny z dozwolonym kierunkiem. W przypadku gdy moment obciążenia jest większy od momentu znamionowego należy wybrać silnik o większej mocy – w tym przypadku należy również zweryfikować czy obecnie posiadany falownik będzie w stanie nim sterować.

 

8.ERR12 – Przeciążenie przetwornicy częstotliwości

Powyżej opisywana była sytuacja w przypadku wykrycia przez falownik przeciążenia silnika, w tym podpunkcie opiszę sytuację gdy falownika wykrywa że on sam jest przeciążony. Powodami wystąpienia takiego błędu falownika może być ustawiony za szybkie przyśpieszanie, niskie napięcie silnika, za duże obciążenie mechaniczne lub nieprawidłowo dobrany silnik – w powyższych przypadkach dla usunięcia błędu falownika należy podjąć następujące kroki: zmienić parametry pracy falownika tak aby wydłużyć czas przyśpieszania, sprawdzić napięcie zasilania oraz podłączenie przewodów, prawidłowo określić jakiej mocy falownik jest potrzebny i w przypadku gdy obecne urządzenie jest niewystarczające wymienić je na falownik o większej mocy.

 

9.ERR13 – Błąd fazy na wejściu

10.ERR14 – Błąd fazy na wyjściu

Błędy o nr 13 i nr 14 wyświetlane przez falownik SANYU SY8000 informują o przerwie w fazie odpowiednio na wejściu (R,S,T) lub wyjściu (U,V,W), w przypadku błędu nr 14 przyczyną może być nie tylko przerwa na fazie ale również znaczna nie symetria obciążenia. Rozwiązaniem powyższych problemów jest sprawdzenie napięcia na każdej z faz oraz sprawdzenie połączenia przewodów.

sy8000 - foto

Foto. Falownik SANYU serii SY8000