Krasne 830A, 36-007 Krasne

Funkcje dodatkowe w falownikach Sanyu SY8000

Funkcje dodatkowe w falownikach Sanyu SY8000

Wiele razy pisaliśmy już o możliwościach oferowanych przez falowniki SANYU serii S8000, jednak tym razem cała nasza uwaga zostanie skierowana na funkcje przemienników SANYU, które producent określa mianem funkcji „dodatkowych”.

Według instrukcji w przemiennikach serii SY8000 dostępnych jest 9 funkcji dodatkowych są to: Hamowanie DC, Programowalne Parametry JOG, Multi-Speed running, Regulator PID, Funkcja AVR, Wspólna szyna DC, Klawisz JOG, Kontrola wahań częstotliwości oraz Kontrola czasu. Poniżej w kilku zdaniach opiszemy najważniejsze i najbardziej interesujące funkcje dodatkowe.

Hamowanie DC

Jest to metoda hamowania silników, poprzez wstrzykiwanie w jego uzwojenia prądu stałego. Po podaniu napięcia stałego na uzwojenia silnika, powstaje nieruchome pole magnetyczne, które w obracającym się wirniku silnika indukuje siłę elektromotoryczną proporcjonalną do jego prędkości obrotowej. W obwodzie wirnika płynie prąd, który  wytwarza moment hamujący zmniejszający prędkość obrotową silnika do zera – należy jednak pamiętać, że hamowanie prądem DC nie działa w przypadku silnika nie obracającego się, również przy powolnym obrocie wału silnika opór hamujący jest nieznaczny.

Funkcja AVR

Funkcja ta pozwala na utrzymanie stałego napięcia na wyjściu przemiennika częstotliwości niezależnie od wahania napięcia sieci zasilającej.

Wspólna szyna DC

Wspólna szyna DC ma szczególne znaczenie w przypadku instalacji wielosilnikowych, w których poszczególne napędy w tym samym czasie nie są jednakowo obciążone. W takich układach szyny DC poszczególnych falowników mogą zostać ze sobą połączone i napięcie które jest aktualnie generowane przez napęd który wszedł w tryb pracy generatorowej może być wykorzystywane przez pozostałe urządzenia.

Falownik SANYU SY8000

Falownik SANYU SY8000