Krasne 830A, 36-007 Krasne

Środki ostrożności przy podłączaniu i pracy z falownikami SANYU – część 2

Środki ostrożności przy podłączaniu i pracy z falownikami SANYU – część 2

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego artykuły, w tym miesiącu w dalszym ciągu będziemy opisywali prawidłowe sposoby postępowania podczas podłączania oraz pracy z falownikami SANYU.

ZASADA 6 – Stycznik na wejściu przetwornicy

Nie dozwolone jest, aby sterowanie uruchamianiem i wyłączaniem przetwornicy odbywało się za pomocą stycznika umieszczonego na jej wejściu – jeżeli aplikacja posiada taki wymóg, wówczas załączanie/wyłączenie realizowane tym sposobem nie powinno odbywać się częściej niż 1 raz na godzinę – ponieważ skutkuje ono skróceniem żywotności kondensatorów zamontowanych wewnątrz przetwornicy.

ZASADA 7 – Stycznik na wyjściu przetwornicy

Nie zaleca się montowania styczników również na wyjściu przetwornicy, jeżeli jednak są one wymagane przez aplikację, należy zadbać oto aby załączanie/wyłącznie silnika przez stycznik nie odbywało się podczas pracy przetwornicy, ponieważ może ono prowadzić do jej uszkodzenia.

ZASADA 8 – Ochrona przed wyładowaniami elektrycznymi

Przetwornice SANYU zostały wyposażone w zabezpieczenie chroniące je przed skutkami wyładowań, jednak w przypadku gdy urządzenie pracuje w warunkach częstych wyładowań zleca się wówczas zastosowanie zewnętrznego urządzenia ochronnego.

ZASADA 9 – Dobór silnika

Zaleca się aby silnik mający współpracować z przetwornicą częstotliwości był 4-biegunowy, asynchroniczny i indukcyjny. W przypadku chęci zastosowania silnika z magnesami trwałymi, zaleca się kontakt z przedstawicielem producenta przetwornicy.

ZASADA 10 – Chłodzenie silnika

Dla silników z chłodzeniem własnym, skuteczność takiego chłodzenia spada wraz z prędkością obrotową – w takim przypadku zaleca się zastosowanie większego wentylatora lub chłodzenia obcego zasilanego z innego źródła.

 

Tym sposobem w dwóch artykułach przedstawiliśmy 10 najważniejszych zasad których należy przestrzegać przy podłączaniu i obsłudze przetwornic częstotliwości. Należy pamiętać jednak, że powyższa lista nie zastąpi dokładnego przeczytania instrukcji dostarczonej przez producenta i postępowania zgodnie z jej wytycznymi.

Falownik SANYU SY8000

Falownik SANYU SY8000