Krasne 830A, 36-007 Krasne

Interferencja elektromagnetyczna – rozwiązywanie problemów

Interferencja elektromagnetyczna – rozwiązywanie problemów

W układach napędowych, w których pracują falowniki mogą pojawiać się problemy związane z występowaniem zakłóceń elektromagnetycznych. Generalnie zakłócenia te można podzielić na dwa rodzaje – pierwszy z nich to zakłócenia występujące w obwodzie przetwornicy częstotliwości, które prowadzą do jej błędnego działania, zaś drugie to zakłócenia wytwarzane przez przetwornicę, które wpływają na działanie pozostałych urządzeń i to właśnie im zostanie poświęcona szczególna uwaga.

Nie będziemy się tutaj zajmować wpływem zakłóceń na działanie przetwornicy ponieważ już na etapie jej projektowania zostały przewidziane stosowne zabezpieczenia, które sprawiają że jest ona odporna na zakłócenia.

Sposoby Ograniczenia Wpływu Falownika Na Pozostałe Urządzenia

W celu ograniczenia wpływu przetwornicy na pozostałe urządzenia stosuje się następujące środki:

  • Należy zadbać o prawidłowe uziemienie przetwornicy oraz pozostałych urządzeń pracujących w sieci, zaleca się aby przetwornica została uziemiona osobno, zaś rezystancja uziemienia była nie większa niż 5 Ohm,
  • Przewody silnikowe powinny być ekranowane, a ich ekran uziemiony,
  • Przewody sterujące powinny być układane w odpowiedniej odległości od przewodów zasilających oraz silnikowych (odległość pomiędzy nimi nie powinna być mniejsza niż 20cm),
  • Przewody łączące elementy sterujące powinny być wykonane ze skrętki i ekranowane, a ich ekrany uziemione,
  • Dla urządzeń podatnych na zakłócenia zaleca się zamontowanie odpowiednich tłumików,
  • Na wejściu przetwornicy powinien zostać zamontowany filtr wejściowy,
  • W przypadku korzystania przetwornicy oraz urządzeń peryferyjnych z tego samego źródła zasilania, wówczas pomiędzy tym źródłem a przetwornicą powinien zostać zamontowany filtr liniowy lub bezprzewodowy filtr szumów,
  • Należy zapobiegać powstawaniu upływu prądu w uziemieniu przetwornicy, poprzez skrócenie przewodów pomiędzy przetwornicą a silnikiem oraz zmniejszeniem częstotliwości nośnej, rozwiązaniem jest również montaż odpowiednich dławików,
Falownik Sanyu

Falownik Sanyu