Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki SANYU SY6600 – podstawowe parametry pracy. Część 1.

Falowniki SANYU SY6600 – podstawowe parametry pracy. Część 1.

Funkcje zawarte w grupie F0 odpowiadają za ustawienie podstawowych parametrów pracy falownika SY6600, takich jak sposób załączania/wyłączania falownika, sposób zadawania częstotliwości czy reakcje falownika na chwilowy zanik napięcia. W części pierwszej zostaną omówione funkcje „F0.00” oraz „F0.01” odpowiedzialne kolejno za  wybór kanału komunikacyjnego oraz za sposób zadawania częstotliwości.

Funkcja F0.00 – kanał komunikacyjny – może przyjmować wartości od „0” do „2” – nastawa fabryczna 0. Funkcja ta odpowiada za sposób uruchamiania/zatrzymywania falownika, zmiany kierunków, czy kasowania błędów.

 • Nastawa „0” – Klawiatura – zadawanie komend odbywa się za pomocą przycisków „RUN”, „STOP/RESET”, „M-FUNC” umieszczonych na obudowie falownika,
 • Nastawa „1” – Zaciski – w zależności od wybranego sposobu sterowania „NPN” lub „PNP” podanie napięcia lub zwarcie zacisku do masy powoduje np. uruchomienie silnika czy zmianę jego kierunku obrotów,
 • Nastawa „2” – Komunikacja – sterowania falownikiem odbywa się poprzez interfejs RS, najczęściej za pomocą protokołu MODBUS

Funkcja F0.01 – zadawanie częstotliwości – może przyjmować wartości od „0” do „9” – nastawa fabryczna „0”.

 • Nastawa „0” – Potencjometr z klawiatury,
 • Nastawa „1” – Ustawienia cyfrowe 1 (klawisze „UP” i „DOWN” z klawiatury),
 • Nastawa „2” – Ustawienia cyfrowe 2 (zaciski „UP” i „DOWN” na zaciskach wejściowych) – moto potencjometr,
 • Nastawa „3” – Komunikacja za pomocą interfejsu RS,
 • Nastawa „4” – Sygnał napięciowy w zakresie 0 – 10V z wejścia analogowego „AI1”,
 • Nastawa „5” – Sygnał prądowy w zakresie 4 – 20 mA z wejścia analogowego „AI2”,
 • Nastawa „6” – Sterownik PLC,
 • Nastawa „7” – Mutli-speed,
 • Nastawa „8” – Częstotliwość ustawiana za pomocą regulatora PID,
 • Nastawa „9” – Kombinacja ustawień
sanyu sy6600

Falownik firmy SANYU serii SY6600