Krasne 830A, 36-007 Krasne

Ustawianie paramterów falownika SANYU – krok po kroku

Ustawianie paramterów falownika SANYU – krok po kroku

SANYU SY6600

Falownik SANYU SY6600

Dzisiejszy wpis będzie szczególnie pomocny początkującym użytkownikom falowników SANYU – opiszę w nim krok po kroku w jaki sposób ustawia się parametry dowolnych funkcji w falownikach firmy SANYU serii SY6600. Jako przykładowe zadanie postawiłem sobie za cel zmianę domyślnej częstotliwości pracy falownika z 50Hz na 40Hz. Nim jednak po kolei opiszę, jakie przyciski należy nacisnąć i jakie funkcje wybrać, chciałbym bliżej przedstawić strukturę funkcji i parametrów falownika SY6600. Przetwornica częstotliwości tej serii zawiera 12 grup kodów funkcji oznaczonych odpowiednio „F0”, „F1”, „F2”, … , „F9”, „FA” oraz „FB”, a ponadto kody monitorujące oznaczone literą „d”. W każdej grupie kodów zawartych jest od kilku do kilkunastu kodów, tak więc „F4.05” określa piąty kod funkcji z czwartej grupy.  Już na tym etapie można zauważyć znaczne podobieństwo do programowania urządzeń innych firm jak falowniki LG/LS, czy EURA.

Przejdźmy teraz do realizacji założonego wcześniej zadania. Kolejne kroki postępowania:

  1. Naciskamy klawisz „PROG”, przez co falownik przejdzie do trybu programowania, na wyświetlaczu pojawi się migająca napis „F0-00”.
  2. Wybieramy klawisz „SHIFT”, który pozwala na wybranie, która wartość będzie edytowana, czy będą to jedności, dziesiątki czy setki – w naszym przypadku dążymy do tego by edytować jedności.
  3. Naciskając klawisz „UP” dążymy do tego by na wyświetlaczu pojawiła się wartość „F0-03” (jest to funkcja z grupy funkcyjnej „0” odpowiedzialna za cyfrowe zadawanie częstotliwości).
  4. Przyciskiem „ENTER” wchodzimy w edycję wybranej funkcji – na wyświetlaczu pojawi się wartość „50”, którą edytujemy do założonej wartości „40” przyciskami „SHIFT” i „DOWN”.
  5. W celu zapamiętania ustawień wybieramy „ENTER” i opuszczamy tryb programowania przyciskiem „PROG”.
edycja parametów funkcji sanyu

Graficzne przedstawienie edycji parametrów funkcji