Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki SANYU SY6600 – podstawowe parametry pracy. Część 2.

Falowniki SANYU SY6600 – podstawowe parametry pracy. Część 2.

Nadeszła pora na kolejną część artykułu opisującego podstawowe funkcje konfiguracyjne falowników SANYU SY6600. Bez zbędnego rozpisywania zabieramy się więc do pracy. Dzisiaj będziemy zajmować się funkcjami F0.04, F0.05 i F0.06.

Funkcja F0.04 – Maksymalna częstotliwość wyjściowa – może zostać ustawiona maksymalnie na 600Hz – nastawa fabryczna: 50Hz.

Funkcja F0.05 – Określa górny limit częstotliwości – jest ustawiana w zakresie określonym przez funkcję F0.06 – jako granicę dolną, oraz F0.04 – jako granicę górną. Fabryczna nastawa wynosi 50Hz.

Funkcja F0.06 – Dolny limit częstotliwości – może być ustawiona w zakresie od 0Hz do F0.05 – przy czym nastawa fabryczna równa jest 10Hz.

Należy być bardzo uważnym przy zmianach wartości tych funkcji, ponieważ ich ustawienie poza zakresem pracy silnika może spowodować jego uszkodzenie. Dlatego też przy tych nastawach należy kierować się danymi zawartymi na tabliczce znamionowej silnika.

Ograniczenia częstotliwości wynikające z nastaw funkcji F0.05 oraz F0.06 są tylko jednymi z ograniczeń, ponadto częstotliwość wyjściowa falownika może zostać również ograniczona poprzez funkcje odpowiadające za określenie wartości startowej, częstotliwości hamowania DC, skoki częstotliwości, itp..

Seria falowników SANYU SY6600

Falowniki SANYU serii SY6600 o mocy od 0,4 do 2,2 kW