Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika

Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika

W artykule zajmiemy się tematyką wprowadzania parametrów silnika do pamięci falowników SANYU SXE. Do tego celu służą parametry falownika od „P209” do „P219”, które teraz kolejno omówimy.

Parametr „P209”

Parametr ten służy do wprowadzania wartości napięcia znamionowego silnika do pamięci falownika. Jego wartość może być ustawiona w zakresie od 0 do 500V. Minimalnie – 0,1V.

Parametr „P210”

Przy wykorzystaniu parametru P210 do pamięci falownika wprowadzamy znamionowy prąd silnika. Minimalna wprowadzona wartość może być równa 0,1A.

Parametr „P211”

P211 to parametr określający procent prądu znamionowego, jaki pobiera silnik bez obciążenia – podczas pracy na biegu jałowym. Zakres wartości tego parametru zamyka się w przedziale od 0 do 100%, zaś ustawiona wartość domyślna jest równa 40%.

Parametr „P212”

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr, którego chyba nie trzeba dokładnie opisywać – jego wartość należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika podłączonego do falownika. Wartość P212 może być ustawiona w zakresie od 0 do 6000 obrotów na minutę, przy czym domyślnie jest to 1420 obr./min.

Parametr „P213”

W parametrze tym wprowadzamy liczbę biegunów silnika podłączonego do falownika – może zostać ona ustawiona w zakresie od 0 do 20 – domyślnie jest to 4.

Parametr „P214”

Znamionowy poślizg silnika – podobnie jak parametry powyżej tą wartość należy również odczytać z tabliczki znamionowej lub karty katalogowej silnika. Parametr P214 może przyjmować wartość w zakresie 0-10Hz, przy czym domyślnie ustawiony jest na 4Hz.

Parametr „P215”

Znamionowa częstotliwość silnika – możliwość nastawy parametru w zakresie od 0 do 400Hz. Standardowa częstotliwość typowych silników elektrycznych wynosi 50Hz.

Parametry „P216”, „P217”, „P218”, „P219”

Parametry określające: rezystancję strojana (P216), rezystancję wirnika (P217), induktywność wirnika (P218) oraz induktywność wzajemną wirnika (P219). Parametry te zmieniają się w zależności od warunków w jakich pracuje silnik – temperatury, wilgotności itp. w związku z tym najlepiej określić je dokonując odpowiednich pomiarów.

Falowniki SANYU serii SXE

Falowniki SANYU serii SXE