Krasne 830A, 36-007 Krasne

Obsługa falowników SXE – klawiatura

Obsługa falowników SXE – klawiatura

W artykule omówimy obsługę klawiatury sterującej dostępnej w falownikach SANYU serii SXE przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej silników jednofazowych.

Klawiatura w falownikach SANYU SXE

SANYU SXE - klawiatura

SANYU SXE – klawiatura

Wyświetlacz oraz diody stanu falownika

  • Wyświetlacz – pozwala na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy falownika takich jak: częstotliwość zadana, częstotliwość robocza, prąd, napięcie itd., oraz na programowanie poszczególnych parametrów urządzenia,
  • Diody stanu urządzenia – przy wyświetlaczu umieszczone są diody LED informujące o aktualnym stanie falownika. Diody te informują czy falownik obecnie pracuje, czy nastąpiło jego zatrzymania, a także jaki jest aktualny kierunek obrotów silnika.

Pokrętło regulacji częstotliwości

  • Pokrętło regulacji częstotliwości – znajduje się na prawo od wyświetlacza, za jego pomocą operator może w łatwy sposób bez konieczności podłączania zewnętrznego zadajnika czy potencjometru regulować aktualną częstotliwość zadaną falownika Sanyu SXE.

Przyciski programowania

Na panelu operatorskim falownika serii SXE dostępnych jest sześć przycisków realizujących następujące funkcje:

  • Przycisk programowania Mode – jego naciśnięcie skutkuje przejściem do trybu programowania falownika,
  • Przycisk Shift / Enter / Display – przesunięcie „kursora” na kolejny wyświetlany znak / przejście do kolejnego parametru (krótkie naciśnięcie) / zatwierdzenie parametru (długie naciśnięcie),
  • Strzałki góra / dół – przycisku zmiany wartości parametrów,
  • Przycisk Run – przycisk uruchamiający obroty silnika,
  • Przycisk Stop / Reset – przycisk zatrzymujący silnik / kasujący aktualne błędy,