Krasne 830A, 36-007 Krasne

Regulator PID w falownikach SANYU SXE

Regulator PID w falownikach SANYU SXE

SANYU - logo

SANYU – logo

Falowniki SANYU serii SXE przeznaczone do sterowania pracą jednofazowych silników elektrycznych zostały wyposażone w zaawansowany regulator PID pozwalający na sterowanie prędkością obrotową podłączonego silnika w zależności od wartości sygnału sprzężenia zwrotnego. W zależności od aplikacji sygnałem zwrotnym dla falownika może być temperatura, ciśnienie lub prędkość obrotowa.

Konfiguracja regulatora PID w falownikach SXE

W falownikach SANYU serii SXE dostępnych jest aż 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID dostępnego w tych urządzeniach. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich:

  • Parametr P600 – Tryb startowy PID

Parametr ten może przyjmować 3 wartości: 0 – regulator PID wyłączony, 1 – włączony oraz 3 – regulator uruchamiany z zewnętrznego zacisku.

  • Parametr P601 – Tryb pracy PID

W parametrze tym wybieramy rodzaj sprzężenia zwrotnego. Ustawiając go na wartość 0 – wybieramy ujemne sprzężenie zwrotne, zaś wybierając 1 – sprzężenie dodatnie.

  • Parametr P602 – Sygnał wartości zadanej PID

Określamy skąd falownik ma pobierać informację na temat wartości zadanej – może być ona określona za pomocą parametru P604, wówczas dla parametru P602 wybieramy wartość 0, jak również może pochodzić z wejścia analogowego AVI – wybieramy wartość 1 wy przypadku gdy jest to sygnał napięciowy 0-10V lub 2 – w przypadku gdy jest to sygnał prądowy 4-20mA.

  • Parametr P603 – Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Określamy, z jakiego zacisku ma pochodzić sygnał sprzężenia zwrotnego oraz jakiego ma być typu: 0 – wejście AVI – sygnał napięciowy 0-10V, 1 – wejście AVI – sygnał prądowy 4-20mA,

  • Parametr P604 – wykres wartości zadanej PID

W przypadku wyboru wartość 0 w parametrze P602, w parametrze tym należy określić wartość zadaną PID – przyjmuje ona wartość od 0 do 100%.

  • Parametry P607, P608 oraz P609 – człony: proporcjonalne, całkowania oraz różniczkowania,

Za pomocą powyższych parametrów wprowadzamy nastawy regulatora. P607 – nastawa członu proporcjonalnego (zakres 0,0-200%, domyślnie 100%), P608 – czas całkowania (zakres 0,0-200 sekund, domyślnie 0,3 sekundy), P609 – czas różniczkowania (zakres 0,0-20 sekund, domyślnie 0,0 sekund).

Zobacz również

Falownik SANYU SY6600 – współpraca z przekaźnikiem czasowym