Krasne 830A, 36-007 Krasne

SANYU SX1000 – procedura uruchomienia

SANYU SX1000 – procedura uruchomienia

Artykuł opisuje procedurę uruchomienia przemienników częstotliwości SANYU serii SX1000 w trybie sterowania poprzez zaciski i zadawania częstotliwości za pomocą wejścia analogowego.

W pierwszym kroku najlepiej poprzez przekaźnik 3-pozycyjny połączyć zacisk GND za FWD oraz REV. Wówczas w przypadku ustawienia przełącznika w jednej pozycji silnik będzie obracał się w przód, zaś w drugiej pozycji w tył, gdy przełącznik będzie ustawiony w położeniu środkowym falownik nie będzie pracował.

Następnie należy pod zaciski +10, AVI oraz GND podłączyć potencjometr charakteryzujący się rezystancją w zakresie od 1 do 10kOhm.

Zasilanie falownika podłączamy pod zaciski L1 i L2 (w przypadku zasilania z 1 fazy) lub L1, L2, L3 (w przypadku zasilania z 3 faz). Silnik podłączamy pod zaciski U, V, W. Układ uziemiamy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Kolejnym etapem jest ustawienie parametrów przemiennika:

  • P101 – ustawiamy na wartość „1”,
  • P102 – ustawiamy na wartość „1”,

Na koniec indywidualnie w zależności od charakterystyki aplikacji konfigurujemy czasy rozruchu, hamowania oraz częstotliwości maksymalną i minimalną.

  • P107 – czas rozruchu,
  • P108 – czas hamowania,
  • P105 – częstotliwość maksymalna,
  • P106 – częstotliwość minimalna