Krasne 830A, 36-007 Krasne

Zasady prowadzenia kabli zasilających i przewodów sterujących

Zasady prowadzenia kabli zasilających i przewodów sterujących

Poza doborem odpowiednich kabli zasilających, silnikowych oraz przewodów sterujących równie istotne jest ich prawidłowa instalacja. Poniżej przedstawimy kilka najważniejszych zasad, o których należy pamiętać podczas instalowania wymienionych kabli i przewodów.

Zasady prawidłowego prowadzenia instalacji

  • Kable silnikowe, zasilające oraz sterujące powinny być instalowane w oddzielnych korytkach elektrycznych.
  • Kable silnikowe zaleca się prowadzić z dala od innych kabli – odległość pomiędzy kablami silnikowymi, a kablami zasilającymi powinna wynosić co najmniej 30 cm, zaś między kablami silnikowymi, a kablami sterującymi co najmniej 50 cm.
  • Kable silnikowe kilku napędów mogą być prowadzone równolegle obok siebie.
  • W przypadku długich dystansów należy unikać równoległego prowadzenia kabli silnikowych i zasilających.
  • W przypadku krzyżowania się tras kabli silnikowych i zasilających należy zadbać o to by przecinały się one pod katem 90 stopni.
  • Kable zasilające należy prowadzić w odległości co najmniej 20 cm od przewodów sterujących.
  • W celu poprawy lokalnego wyrównania potencjału zleca się stosowanie systemu aluminiowych korytek kablowych mających dobre połączenie elektryczne miedzy sobą oraz miedzy elektrodami uziemiającymi.
  • W przypadku występowania kabli sterujących dla napięć 12/24V oraz 230V należy je prowadzić w oddzielnych kanałach. Dopuszczalne jest prowadzenie tych kabli w jednym kanale w przypadku gdy kabel 12/24V posiada izolację dla napięcia 230V.

Schemat prowadzenia kabli

Schemat prowadzenia kabli silnikowych, zasilających oraz sterujących falownika

Schemat prowadzenia kabli silnikowych, zasilających oraz sterujących falownika