Krasne 830A, 36-007 Krasne

Obsługa wyświetlacza w falownikach SANYU

Obsługa wyświetlacza w falownikach SANYU

Falowniki SANYU są wyposażone w duży, czytelny oraz wygodny w obsłudze panel operatorski umieszczony na ich obudowie. Umożliwia on dokonywanie na falownikiu wszystkich operacji, między innymi pozwala zmieniać parametry pracy urządzenia, kontrolować jego uruchomienie i zatrzymanie i wiele więceje.

Panel operatorski - falownik SANYU

Poniżej zostaną omówione funkcje wszystkich przycisków oraz kontrolek umieszczonych na panelu operatorskim falownika SANYU.

Przyciski:

 • Przycisk PROGRAM/EXIT (PROG) – umożliwia wejście w menu i z niego wyjście
 • Przycisk SHIFT – Pozwala zmieniać zakres wartości na wyświetlaczu – dziesiętne, setne, itp. dla określania parametrów i wartości
 • Przycisk STOP/RESET – gdy falownik pracuje w trybie RUN pozwala na jego zatrzymanie, w trybie FAULT&ALARM powoduje skasowanie błędu,
 • Przyciski „Zmiana” („UP key”, „Down key”) – pozwalają na zmianę parametrów w górę i w dół,
 • Przycisk „START” („RUN”) – służy do rozpoczęcia pracy silnika,
 • Przycisk „JOG” – umożliwia zmianę kierunku obrotów, wprowadzanych wartości oraz inne funkcje,
 • Przycisk „ENTER” – pozwala na wejście do submenu, oraz potwierdzanie zmian.

Kontrolki pracy:

Widok wyświetlaczas sanyu z przyciskami

 • Kontrolka pracy „”RUN” – świeci się gdy falownik pracuje,
 • Kontrolka błedu „FLT” – świeci sie gdy wyświetlacz LED pokazuje dane błędów,
 • Kontrolka „V” – gdy ekran LED wyświetla napięcie kontrolka ta również świeci,
 • Kontrolka „A” – gdy LED pokazuje dane prądu kontrolka ta świeci,
 • Kontrolka „Hz” – świeci, gdy na ekranie widoczna jest aktualna częstotliwość,
 • Kontrolka kierunku „FWD/REW” – gdy świeci na zielono urządzenie pracuje z obrotami w przód, gdy na czerwono – w tył, gdy miga na zmianę zielono/czerwono urządzenie jest w trybie hamowania DC