Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przewodowe sterowanie falownikiem SY6600 – dobre praktyki

Przewodowe sterowanie falownikiem SY6600 – dobre praktyki

Falownik SANYU SY6600 może być sterowany za pomocą klawiatury, protokołu MODBUS lub za pomocą zacisków wejść analogowych i cyfrowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ostatniemu sposobowi sterowania.

1. Zadawanie prędkości za pomocą wejścia analogowego

Zgodnie z opisem zawartym w artykule „Schemat połączeń dla falownika SY6600”  potencjometr o oporności 1 – 10 kOhm podłączamy pod zaciski falownika „+10V”, „GND” oraz „A11”, zaś w przypadku gdy sygnał analogowy otrzymywany jest z innego urządzenia elektronicznego, jak np. sterownik PLC, wówczas przewody podpinamy jedynie pod zaciski „GND” oraz „A11”.

SANYU 6600 schemat podłączenia

SANYU 6600 schemat podłączenia

Ogólnie przy podłączaniu sygnałów analogowych zaleca się w celu uniknięcia zakłóceń zewnętrznych stosowanie przewodów ekranowanych (gdzie ekran połączony jest z zaciskiem PE falownikia) i krótkich odcinków przewodów (do 20 m). Tam gdzie sygnał jest zakłócany należy zamontować filtr pojemnościowy lub ferrytowy rdzeń magnetyczny po stronie źródła sygnału.

2. Sterowanie za pomocą zacisków wejść cyfrowych

SANYU SY6600 - zaciski wej/wyj

SANYU SY6600 – zacisk wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych falownika

Dobra praktyka podobnie jak w przypadku wejść analogowych zaleca stosowanie krótkich odcinków przewodów oraz stosowanie uziemionego ekranu ochronnego.

 

3. Zaciski wyjść cyfrowych

Przy wykorzystywaniu zacisków wyjść cyfrowych do sterowania przekaźnikiem należy pamiętać o umieszczeniu diód absorpcyjnych na obu stronach uzwojenia przekaźnika, gdyż w  innym przypadku zasilanie 24V DC może ulec uszkodzeniu (należy również pamiętać o właściwej polaryzacji diody).