Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F

Drugi artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania skalarnego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Skalarnego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P4.00”

Ustawienia krzywej V/F.

Wartości:

 • 0 – Krzywa liniowa,
 • 1 – Wielopunktowa,
 • 2 – Kwadratowa,
 • 3 – Wzmocnienie 1.2,
 • 4 – Wzmocnienie 1.4,
 • 6 – Wzmocnienie 1.6,
 • 8 – Wzmocnienie 1.8,
 • 9 – Zastrzeżony,
 • 10 – Całkowicie oddzielona,
 • 11 – Połowicznie oddzielona,

Parametr „P4.01”

Wzmocnienie momentu.

Wartości:

 • 0.0% – Automatyczne wzmocnienie momentu,
 • 0.1% – 30.0%,

Parametr „P4.02”

Odcięcie częstotliwości dla wzmocnienia momentu.

Wartości:

 • 0.00Hz – maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P4.03”

Punkt częstotliwości V/F 1 (F1).

Wartości:

 • 0.00Hz – P4.05,

Parametr „P4.04”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.05”

Punkt częstotliwości V/F 2 (F2).

Wartości:

 • P4.03 – P4.07,

Parametr „P4.06”

Punkt napięcia V/F 2 (V2).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.07”

Punkt częstotliwości V/F 3 (F3).

Wartości:

 • P4.05 – znamionowa częstotliwość silnika (P1.04),

Parametr „P4.08”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.09”

Kompensacja poślizgu dla V/F.

Wartości:

 • 0.0% – 200.00%,

Parametr „P4.10”

Pobudzenie wzmocnienia V/F.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P4.11”

Współczynnik tłumienia drgań V/F.

Wartości:

 • 0 – 100,

Parametr „P4.13”

Zródło zadawania napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0 – ustawienia cyfrowe (P4.14),
 • 1 – FIV,
 • 2 – FIC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Impuls (S3),
 • 5 – Wielopunktowe,
 • 6 – PLC,
 • 7 – PID,
 • 8 – Ustawienia komunikacji,

Wartość 100% odpowiada nominalnemu napięciu silnika.

Parametr „P4.14”

Ustawienia napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0V – Napięcie nominalne silnika,

Parametr „P4.15”

Czas przyrostu napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas wzrostu napięcia od 0V do nominalnego napięcia silnika.

Parametr „P4.16”

Czas spadku napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas spadku napięcia od nominalnego napięcia silnika do 0V.