Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego

Pierwszy artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania wektorowego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Wektorowego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P3.00”

Człon proporcjonalny pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0 do 100,

Parametr „P3.01”

Czas całkowania pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.02”

Przełączanie częstotliwości pierwszej.

Wartości:

 • Od 0,00 – P3.05,

Parametr „P3.03”

Człon proporcjonalny drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.04”

Czas całkowania drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.05”

Przełączanie częstotliwości drugiej.

Wartości:

 • P3.02 – Maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P3.06”

Wektorowe sterowanie – wzmocnienie poślizgu.

Wartości:

 • 50% – 200%,

Parametr „P3.07”

Stała czasowa dla filtra pętli prędkości.

Wartości:

 • 0,000s – 0100s,

Parametr „P3.08”

Wektorowe sterowanie wzmocnienia wzbudzenia.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P3.09”

Górne ograniczenie momentu dla sterowania prędkości.

Wartości:

 • 0 – P3.10,
 • 1 – RV,
 • 2 – RC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Zadawanie impulsem,
 • 5 – Zadawanie komunikacją,
 • 6 – MIN (RV, RC),
 • 7 – MAX (RV, RC),

Parametr „P3.10”

Górne ograniczenie momentu ustawiane cyfrowo.

Wartości:

 • 0,0% – 200,0%,

Parametr „P3.13”

Wzbudzenie wzmocnienia członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.14”

Wzbudzenie wzmocnienia członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.15”

Wzmocnienie momentu dla członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.16”

Wzmocnienie momentu dla członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.17”

Regulator prędkości w pętli.

Wartości:

 • Jednostka na wyświetlaczu:
  – Nieaktywna,
  – Aktywna,