Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falownik SANYU serii SY8000 – szybkie uruchomienie

Falownik SANYU serii SY8000 – szybkie uruchomienie

1. Uruchomienie falownika z klawiatury w trybie U/f

  • Podłączyć silnik do falownika poprzez zaciski U V W , a następnie podłączyć falownik do sieci poprzez zaciski R S T.  Pamiętać o uziemieniu silnika i prawidłowym podłączeniu zacisku PE
  • Nacisnąć RUN, klawiszami ZMIANA regulować prędkość silnika w górę i w dół. Falownik pracuje z ustawieniami fabrycznymi.

2. Uruchomienie falownika z zacisku, zadawanie prędkości z wejścia analogowego

  • Zacisk 17 połączyć z zaciskiem 11 (RUN). Pod zaciski 3, 4, 6 podłączyć potencjometr o rezystancji od 1 do 10kOhm, a następnie podłączyć silnik i falownik jak w pkt 1. Uwaga: Sprawdzić poprawność połączeń

3. Praca w trybie U/f

  • Na klawiaturze nacisnąć klawisz PROG a następnie klawiszENTER ukaże się kod P0.00.0 (ostatnie „0” miga) zmienićklawiszem ZMIANA ostatnią wartość na „1” (P0.00.1)i nacisnąć ENTER, zmienić klawiszem ZMIANA wartość na„1”, zapamiętać wciskając ENTER, falownik automatycznieprzejdzie do kodu P0.002. Nacisnąć ENTER zmienić klawiszem ZMIANA wartość na „1”, zapamiętać wciskającENTER, następnie 2 X PROG. Zmiana na zacisku RUN z otwartego na zamknięty (zaciski 11 i 17) spowodujeuruchomienie falownika

4. Praca w trybie Vector

Na klawiaturze nacisnąć klawisz PROG a następnie klawiszem ZMIANA wybrać kod Pb następnie wcisnąć ENTER ukaże się kod Pb.00.0 (ostatnie „0” miga) nacisnąć ZMIANA aby przejść do kodu Pb.01 i wybrać rodzaj obciążenia (zalecany typ G). Następnie w kodach od Pb.02 do Pb.06 wpisać wielkości z tabliczki znamionowej silnika wszystkie zmiany potwierdzić klawiszem ENTER. Praca w trybie Vector Control wymaga ustawienia właściwych dla pracy maszyny ramp częstotliwości zgodnie z rysunkiem.

Przejść do kodu Pb.00 i ustawić wartość „1” – w przypadku kiedy dokonujemy automatycznej identyfikacji silnika bez obciążenia, „2” w przypadku kiedy dokonujemy automatycznej identyfikacji silnika z obciążeniem i nacisnąć ENTER a następnie RUN. Falownik przejdzie w stan pracy TUN-1 a następnie TUN – 2 na końcu wyświetli się komunikat END. Na klawiaturze nacisnąć klawisz PROG a następnie klawisz ENTER ukaże się kod P0.00.0 (ostatnie „0” miga) i jeszcze raz ENTER zmienić klawiszem ZMIANA ostatnią wartość na „0” i nacisnąć ENTER. Teraz falownik będzie pracował w trybie Vector Control

5. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie parametrów fabrycznych wymaga zmiany. W kodzie P1.20.1 należy wpisać „1” i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Przywrócenie parametrów fabrycznych nie zmienia wpisanych w kodzie Pb.