Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falownik SANYU serii SY6600 – szybkie uruchomienie

Falownik SANYU serii SY6600 – szybkie uruchomienie

1. Uruchomienie falownika z klawiatury w trybie U/f

  • Podłączyć silnik do falownika poprzez zaciski U V W , a następnie podłączyć falownik do sieci poprzez zaciski R S.  Pamiętać o uziemieniu silnika i prawidłowym podłączeniu zacisku PE.
  • Nacisnąć RUN, przyciskiem ZMIANA regulować prędkość silnika w górę i w dół. Falownik pracuje z ustawieniami fabrycznymi.

2. Uruchomienie falownika z zacisku, zadawanie prędkości z wejścia analogowego

  • Zacisk 17 połączyć z zaciskiem 16 lub 7 (RUN). Wybierając zacisk 16 silnik będzie obracał się w zadanym kierunku.  Wybierając zacisk 7 silnik będzie obracał się w kierunku przeciwnym. Pod zaciski 1, 11, 2 podłączyć potencjometro rezystancji od 1 do 10kOhm a następnie podłączyć silnik i falownik jak w pkt. 1. Uwaga: Sprawdzić poprawność połączeń.

3. Praca w trybie U/f

  • Na klawiaturze nacisnąć przycisk PROG ukaże się kod F0.00 (ostatnie „0” miga).  Nacisnąć ENTER zmienić przyciskiem ZMIANA wartość na „1” zapamiętać wciskając ENTER,falownik automatycznie przejdzie do kodu F0.01.Nacisnąć ENTER zmienić przyciskiem ZMIANAwartość na „4”, zapamiętać wciskając ENTER,Zmiana na zacisku RUN z otwartego nazamknięty (zaciski 16 lub 6 z 17) spowoduje uruchomienie falownika.
  • Poprawna praca wymaga ustawienia właściwych dla pracy maszyny ramp częstotliwości zgodnie z rysunkiem.

4. Schemat połączeń

5. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Przywrócenie parametrów fabrycznych wymaga zmiany w kodzie: w F3.00 należy wpisać „1” i zatwierdzić przyciskiem ENTER.