Krasne 830A, 36-007 Krasne

Części zamienne oraz przechowywanie falowników SANYU

Części zamienne oraz przechowywanie falowników SANYU

Zgodnie z zamieszczonym powyżej tytułem, w tym wpisie zajmiemy się tematyką przechowywania, konserwacji oraz żywotności poszczególnych elementów przetwornicy.

Przechowywanie falowników SANYU

W pierwszej kolejności skupimy się na warunkach w jakich producent zaleca przechowywać (magazynować) przemienniki wówczas gdy nie są one wykorzystywane. Pierwszym zaleceniem producenta – z mojego punktu widzenia nie szczególnie istotnym, jest zalecenie aby falowniki SANYU przechowywać w oryginalnych opakowaniach – oczywiście jeżeli takowe nie są dostępne jak najbardziej można zastosować inne zapewniające analogiczny poziom ochrony przed czynnikami środowiskowymi takimi jak pył, kurz czy wilgoć. Drugim, bardziej istotnym zaleceniem jest aby w przypadku długotrwałego przechowywania, które powoduje pogorszenie właściwości kondensatorów co najmniej raz na okres 2 lat włączyć urządzenie na czas nie krótszy niż 5 godzin – podczas takiego uruchomienia napięcie wyjściowe falownika powinno być stopniowo zwiększane.

Falowniki SANYU – części zamienne

W przetwornicach firmy SANYU, podobnie jak w urządzeniach innych producentów zastosowane zostały elementy, które z biegiem czasu zużywają się i tracą swoje właściwości – w falownikach SANYU tymi elementami są wentylator chłodzący oraz kondensator elektrolityczny. Według szacunków producenta żywotność tego pierwszego wynosi od 2 do 3 lat, zaś drugiego od 4 do 5 i jest ona ściśle powiązana z warunkami pracy przetwornicy oraz dbałością o jej stan techniczny.

Falownik SANYU

Falownik SANYU