Krasne 830A, 36-007 Krasne

Funkcje prostego sterownika PLC w falownikach SANYU SY6600

Funkcje prostego sterownika PLC w falownikach SANYU SY6600

Falowniki SANYU serii SY6600 oferują tak zwaną funkcjonalność prostego sterownika PLC polegającą na możliwości zaprogramowania charakterystycznego cyklu pracy napędu, jak również przejścia napędu w tryb pracy cyklicznej.

Wspomnianą funkcjonalność najlepiej demonstruje poniższy wykres:

Falowniki SANYU SY6600 - praca cykliczna

Falowniki SANYU SY6600 – praca cykliczna

Widać na nim przebieg częstotliwości wyjściowej falownika SANYU SY6600 pracującego w trybie prostego sterownika PLC – tryb ten pozawala na ustawienie 16 poziomów częstotliwości wyjściowej oraz 16 przedziałów czasowych od 0.1 do 6000.0 sekund. Tym sposobem za pomocą prostych zależności czasowych można dostosować przebieg częstotliwości wyjściowej falownika do potrzeb aplikacji, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak programowalnych sterowników logicznych (PLC).

Tryb PLC w falownikach SANYU SY6600 aktywowany jest za pomocą parametru „F7.00”, w którym można określić:

 • Tryb pracy (cyfra jedności na wyświetlaczu LED):
  0 -tryb pojedynczy,
  1 – tryb pojedynczy z zachowaniem wartości po zakończeniu cyklu,
  2 – praca cykliczna,
 • Opcje zapamiętywania ustawień PLC po zaniku zasilania (cyfra dziesiątek na wyświetlaczu LED):
  0 – bez zapamiętywania,
  1 – z zapamiętywaniem,

Dokładny sposób ustawiania cyklu pracy falownika Sanyu SY6600 zostanie pokazany w kolejnym artykule, do którego przeczytania zapraszam już w przyszłym miesiącu.

Falownik SANYU serii SY6600

Falownik SANYU serii SY6600