Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

W kolejnym artykule z serii poświęconym przemiennikom częstotliwości SANYU serii SX1000 przedstawimy dostępne parametry regulatora PID.

Lista Parametrów Regulatora PID

Poniżej znajduje się lista 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID wbudowanego w falowniki SANYU SX1000.

Parametr „P600”

Tryb startowy PID

Wartości:

 • 0 – PID Wyłączony,
 • 1 – PID Uruchomiony,
 • 2 – PID Uruchamiany z terminala zewnętrznego,

Parametr „P601”

Tryb pracy PID

Wartości:

 • 0 – Ujemne sprzężenie zwrotne,
 • 1 – Dodatnie sprzężenie zwrotne,

Parametr „P602”

Sygnał wartości zadanej PID

Wartości:

 • 0 – Według wartości zadanej w parametrze P604,
 • 1 – Analogowy sygnał napięciowy AVI (0-10V),
 • 2 – Analogowy sygnał prądowy AVI (4-20mA),

Parametr „P603”

Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Wartość:

 • 0 – AVI (0-10V),
 • 1 – AVI (4-20mA),
 • 2 – Zastrzeżony,
 • 3 – Zastrzeżony,

Parametr „P604”

Wykres wartości zadanej PID

Wartość: 0,0 – 100%,

Parametr „P605”

Górne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P606”

Dolne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P607”

Człon proporcjonalny PID

Wartość: 0 – 200%,

Parametr „P608”

Czas całkowania

Wartość: 0,0 – 200s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P609”

Czas różniczkowania PID

Wartość: 0,0 – 20s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P610”

Krok PID

Wartość: 0,01 – 1,00Hz

Parametr „P611”

Częstotliwość czuwania PID

Wartość: 0,00 – 120,00Hz (0,00Hz oznacza aktywną funkcję uśpienia),

Parametr „P612”

Czas czuwania PID

Wartość: 0 – 200s,

Parametr „P613”

Wartość wzbudzenia PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P614”

Wyświetlanie właściwej wartości PID

Wartość: 0 – 9999

Parametr „P615”

Ilość znaków na wyświetlaczu PID

Wartość: 1 – 5

Parametr „P616”

Ilość znaków dziesiętnych na wyświetlaczu PID

Wartość: 0 – 4

Parametr „P617”

Górne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P618”

Dolne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P619”

Tryb roboczy PID

Wartość:

 • 0 – Praca ciągła (funkcja PID otwarta),
 • 1 – Gdy sprzężenie zwrotne osiągnie górne ograniczenie (P605), praca z nominalną częstotliwością. Gdy osiągnie dolne ograniczenie (P606), PID rozpoczyna pracę,