Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2

Druga część artykułu poświęconego podstawowym funkcjom konfiguracyjnym falowników SANYU serii SX1000. W artykule przedstawimy parametry od P109 do P116.

Lista Parametrów Funkcji Podstawowych

Poniżej znajduje się lista 10 parametrów pozwalających na konfigurację podstawowych funkcji falowników Sanyu serii SX1000.

Parametr „P109”

Maksymalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

  • Napięcie pośrednie V/F – maksymalnie 500.0V,

Parametr „P110”

Częstotliwość bazowa dla trybu V/F.

Wartości:

  • Częstotliwość pośrednia V/F do Częstotliwość maksymalna V/F,

Parametr „P111”

Napięcie pośredni dla trybu V/F.

Wartości:

  • Minimalne napięcie V/F do maksymalne napięcie V/F,

Parametr „P112”

Częstotliwość pośrednia dla trybu V/F.

Wartości:

  • Częstotliwość minimalna V/F do częstotliwość bazowa V/F,

Parametr „P113”

Minimalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

  • Od zera do napięcia pośredniego V/F,

Parametr „P114”

Minimalna częstotliwość dla trybu V/F.

Wartości:

  • Od zera do częstotliwości pośredniej V/F,

Parametr „P115”

Częstotliwość nośna.

Wartości:

  • Od 1,0K do 15,0K,

Parametr „P116”

Automatyczne ograniczenie częstotliwości nośnej.

Wartości:

  • Parametr zastrzeżony,