Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 3

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 3

Kolejny artykuł z serii poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P425 do P435.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 11 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P425”

Osiągnięta częstotliwość 1.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P426”

Osiągnięta częstotliwość 2.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P427”

Ustawienia timera 1.

Wartości:

 • Od 0 do 10 sekund.

Parametr „P428”

Ustawienia timera 2.

Wartości:

 • Od 0 do 100 sekund.

Parametr „P429”

Ograniczenie momentu dla stałej prędkości.

Wartości:

 • Od 0 do 999,9 sekundy.

Parametr „P430”

Histereza częstotliwości osiągniętej w układzie.

Wartości:

 • Od 0,00 do 2,00.

Parametr „P431”

Częstotliwość skoku 1.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P432”

Częstotliwość skoku 2.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P433”

Histereza częstotliwości skoku w układzie pętli.

Wartości:

 • Od 0 do 2,00.

Parametr „P434”

Krok zadawania częstotliwości przyciskami UP / DOWN.

Wartości:

 • Od 0,00 do 10,00Hz.

Parametr „P435”

Pamięć zadawania częstotliwości przyciskami UP / DOWN.

Wartości:

 • 0 – Pamięć aktywna,
 • 1 – Pamięć nieaktywna.
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000