Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki Sanyu SX2000 – Funkcje Wejść Cyfrowych

Falowniki Sanyu SX2000 – Funkcje Wejść Cyfrowych

Kolejny artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w którym szczegółowo opiszemy możliwości konfiguracji funkcji wejść cyfrowych.

Parametry Konfigurujące Wejścia Cyfrowe

 • Wejście S1 -Parametr P5.02,
 • Wejście S2 – Parametr P5.03,
 • Wejście S3 – Parametr P5.04,
 • Wejście S4 – Parametr P5.05,

Lista Funkcji Realizowanych Przez Wejścia Cyfrowe

 • 0 – Brak funkcji,
 • 1 – Kierunek do przodu (FWD),
 • 2 – Kierunek do tyłu (REV),
 • 3 – Sterowanie trójprzewodowe,
 • 4 – Tryb JOG do przodu (FJOG),
 • 5 – Tryb JOG do tyłu (RJOG),
 • 6 – Motopotencjometr UP,
 • 7 – Motopotencjometr DOWN,
 • 8 – Zatrzymanie wybiegiem,
 • 9 – Kasowanie błędu (RESET),
 • 10 – Pauza,
 • 11 – Wejście otwarte (NO) dla błędu zewnętrznego,
 • 12 – Multi speed 1,
 • 13 – Multi speed 2,
 • 14 – Multi speed 3,
 • 15 – Multi speed 4,
 • 16 – Wybór czasu przyśpieszania lub zatrzymania 1,
 • 17 – Wybór czasu przyśpieszania lub zatrzymania 2,
 • 18 – Przełącznik źródła częstotliwości,
 • 19 – Zwiększenie i zmniejszenie wartości za pomocą terminala i panelu operatorskiego,
 • 20 – Przełączenie źródła zadawania poleceń zaciskiem,
 • 21 – Blokada przyśpieszania i zatrzymywania,
 • 22 – Pauza PID,
 • 23 – Reset stanu PLC,
 • 24 – Swing pauza,
 • 25 – Wejście licznika,
 • 26 – Reset licznika,
 • 27 – Wejście długości zliczania,
 • 28 – Reset długości zliczania,
 • 29 – Blokada sterowania momentem,
 • 30 – Wejście impulsowe (dozwolone tylko dla S3),
 • 31 – Zastrzeżony,
 • 32 – Natychmiastowe hamowanie DC,
 • 33 – Wejście zamknięte (NC) dla usterki zewnętrznej,
 • 34 – Blokada zmian częstotliwości,
 • 35 – Odwrócenie kierunku działania PID,
 • 36 – Zatrzymanie z sygnalem zewnętrznym z zacisku 1 STOP,
 • 37 – Przełączanie źródła zadawania polecenie zaciskiem 2,
 • 38 – Wstrzymanie działania członu całkującego PID,
 • 39 – Przełączanie pomiędzy głównym źródłem częstotliwości X, a częstotliwością zadaną,
 • 40 – Przełączanie pomiędzy dodatkowym źródłem częstotliwości, a częstotliwością zadaną,
 • 41 – Wybór silnika terminalem 1,
 • 42 – Wybór silnika terminalem 2,
 • 43 – Przełączanie parametrów PID,
 • 44 – Zastrzeżony,
 • 45 – Zastrzeżony,
 • 46 – Przełączanie pomiędzy sterowaniem prędkości a momentu,
 • 47 – Zatrzymanie awaryjne,
 • 48 – Zatrzymanie sygnałem zewnętrznym z zacisku 2 STOP,
 • 49 – Zatrzymanie hamowaniem DC,
 • 50 – Kasowanie bieżącego czasu pracy,
 • 51-59 – Zastrzeżone,