Krasne 830A, 36-007 Krasne

Wybór wektorowego trybu sterowania falownikiem SANYU SY8000

Wybór wektorowego trybu sterowania falownikiem SANYU SY8000

Falowniki Sanyu SY8000 jako jedne z nielicznych w swojej klasie oferują możliwości wektorowego sterowania silnikiem. Dzisiaj przedstawię sposób, w jaki należy skonfigurować falownik, aby poprawnie pracował w tym trybie.

Zakładając że dysponujemy urządzeniem z nastawami fabrycznymi, w pierwszej kolejności należy wybrać tryb sterowania:

 • Parametr „P0.00” – tryb kontroli prędkości ustawiamy na wartość „0” – sterowanie wektorowe bez PG

Następnie należy wprowadzić do ustawień falownika, dane podłączonego do niego silnika. Dokonujemy tego poprzez odpowiednie ustawiene parametrów z grupy „PB” – należy wprowadzić parametry od „PB.01” do „PB.06”.

 • Parametr „PB.01” – Typ przetwornicy częstotliwości – Zalecany typ „G” i wartość „0”,
 • Parametr „PB.02” – Moc nominalna silnika,
 • Parametr „PB.03” – Częstotliwość nominalna silnika,
 • Parametr „PB.04” – Prędkość nominalna silnika,
 • Parametr „PB.05” – Napięcie znamionowe silnika,
 • Parametr „PB.06” – Prąd znamionowy silnika,

Wartości powyższych parametrów odczytujemy z tabliczki znamionowej silnika.

W dalszej części przystępujemy do ustawienia ramp pracy dla przetwornicy:

 • Parametr „P0.04” – czas rozruchu,
 • Parametr „P0.05” – czas hamowania,
 • Parametr „P0.13” – częstotliwość maksymalna,
 • Parametr „P0.14” – częstotliwość minimalna,

Po ustawieniu wszystkich powyższych parametrów możemy przystąpić do automatycznej identyfikacji silnika przez falownik. By tego dokonać należy ustawić parametr „PB.00” na wartość „1” (w przypadku, gdy identyfikacji silnika dokonujemy bez obciążenia) lub „2” (gdy silnik jest identyfikowany z obciązeniem).

Po przeprowadzeniu identyfikacji, falownik będzie pracował w trybie wektorowym.

sanyu i silnik

Falownik SANYU SY8000 z silnikiem