Krasne 830A, 36-007 Krasne

Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000

Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000

Dla zapewnienia właściwej ochrony silnika i przemiennika, do parametrów falownika SANYU SX1000 można wprowadzić dane znamionowe podłączonego do niego silnika.

Model SX1000 pozwala na wprowadzenie następujących danych silnika:

  • Parametr P209

W parametrze tym należy wprowadzić znamionowe napięcie podłączonego silnika. Wartość napięcia może zostać ustawiona w zakresie od 0 do 500V.

  • Parametr P210

Parametr oznaczony symbolem P210 umożliwia wprowadzenia znamionowego prądu podłączonego silnika. Wartość ta może być nastawiana w zakresie od 0 do znamionowego prądu przemiennika.

  • Parametr P211

P211 – współczynnik dla silnika bez obciążenia – wartość procentowa nastawiana w zakresie od 0 do 100%, przy wartości domyślnej równiej 40%. Określa procent prądu znamionowego silnika, który urządzenie to pobiera podczas pracy na biegu jałowym.

  • Parametr P212

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr którego, nie trzeba chyba dokładniej omawiać, możliwość nastawy w zakresie od 0 do 6000 obr./min. Domyślnie jego wartość została nastawiona na 1420 obrotów na minutę.

  • Parametr P213

Parametr oznaczony numerem P213 pozwala na wprowadzenie do pamięci przemiennika informacji na temat liczby biegunów silnika – domyślnie została wprowadzona wartość 4, jednak może ona zostać ustawiona przez użytkownika w zakresie od 2-20.

Falownik Sanyu SX1000

Falownik Sanyu SX1000