Krasne 830A, 36-007 Krasne

Typowe komunikaty błędów, ich diagnostyka i rozwiązywanie w falownikach SANYU SY8000

Typowe komunikaty błędów, ich diagnostyka i rozwiązywanie w falownikach SANYU SY8000

Poniżej zamieszczona została lista kilku typowych błędów mogących pojawić się w trakcie korzystania z falowników SANYU serii SY8000 (pozostała część została opisana w instrukcji – rozdział nr 7 ). Oprócz samych błędów opisane zostały również możliwe przyczyny ich powstawania, diagnostyka oraz sposoby ich usuwania.

Błędy:

1. ERR01Błąd fazy na zacisku U,

2. ERR02Błąd fazy na zacisku V,

3. ERR03Błąd fazy na zacisku W

Każdy z powyższych błędów może być powodowany przez następujące czynniki:

  • Za szybkie przyśpieszanie – Rozwiązanie: wydłużyć czas przyśpieszania,
  • Uszkodzenie elementu IGBT dla danej fazy – Rozwiązanie: skontaktować się z serwisem,
  • Zakłócenia powodujące nieprawidłowe działanie – Rozwiązanie: sprawdzić czy zakłócenia nie powstają w wyniku nieprawidłowego działania/podłączenia urządzeń peryferyjnych,
  • Niewłaściwe uziemienie – Rozwiązanie: sprawdzić ciągłość przewodów uziemiających, dokonać pomiarów uziemienia.

4. ERR04 Przeciążenie prądowe podczas przyśpieszania

5. ERR05Przeciążenie prądowe podczas zatrzymywania

Powyższe błędy mogą powodować następujące czynniki:

  • Za szybkie przyśpieszanie / zatrzymywanie- podobnie jak w przypadku błędów ERR01 – ERR03 ustawienie zbyt krótkiego czasu przyśpieszania / hamowania mogą powodować pojawienie się tego błędu,
  • Za niska moc przetwornicy – w przypadku jednak gdy wymaga się odpowiednio krótkiego czasu rozruchu / hamowania, konieczne jest zastosowanie przetwornicy o większej mocy.
  • Za duży moment bezwładności – w przypadku konieczności hamowania układu o dużym momencie bezwładności, konieczne może się okazać zastosowanie zewnętrznych układów hamowania.

6. ERR18Błąd komunikacji

Błąd informuje o nie powodzeniu transmisji danych poprzez protokół MODBUS, przyczynami jego pojawienia się może być np nie osiągnięcie ustawionej prędkości transmisji danych – rozwiązaniem może być tutaj zmniejszenie szybkości transmisji danych.