Krasne 830A, 36-007 Krasne

Sterowanie falownikami SANYU za pomocą sterowników PLC

Sterowanie falownikami SANYU za pomocą sterowników PLC

Sterowanie falownikami SANYU, podobnie jak większością przemienników produkowanych przez inne firmy może obywać się na kilka podstawowych, najczęściej wykorzystywanych sposobów – falownik te mogą być sterowane za pomocą wbudowanej klawiatury, listwy zaciskowej lub poprzez protokół MODBUS.

W kontekście dzisiejszego artykułu i sterowania falowników SANYU za pomocą sterowników PLC szczególnie interesować nas będą dwie ostatnie metody sterowania – sterowanie z listwy oraz poprzez MODBUS.

Sterowanie falownikiem za pomocą listwy zaciskowej

W tym sposobie sterowania zaciski sterujące dostępne na listwie falownika przewodami łączy się z wyjściami sterownika PLC, w taki sposób że jedno wyjście sterownika odpowiada za sterowanie jednym wejściem falownika. Ten sposób sterowania jest stosunkowo prosty w realizacji, wystarczy fizycznie połączyć wejścia falownika z wyjściami PLC oraz znać podstawy programowania obu urządzeń. Metoda ta ma jednak dość znaczące wady, w związku z tym że każdemu wejściu falownika, odpowiada jedno wyjście sterownika ilość pozostałych wyjść jednostki centralnej PLC znacznie maleje.

Sterowanie falownikiem za pomocą protokołu MODBUS

Problemu z niepotrzebnym wykorzystaniem wyjść sterownika PLC uda się uniknąć jeżeli do sterowania falownikiem wykorzystywać będziemy protokół komunikacyjny MODBUS poprzez interfejs RS485 – warunkiem wykorzystania tego protokołu jest jego dostępność w obu urządzeniach (każdy falownik SANYU serii SY6600 oraz SY8000 domyślnie posiada możliwość komunikacji za pomocą tego protokołu). Wadą tego sposobu sterowania jest jednak konieczność bardzo dobrej znajomości programowania sterownika PLC oraz zasady na jakie odbywa się wymiana informacji w protokole.

 

sterowanie falownikiem - protokół modbus

Zaciski falownika SANYU oraz gniazdo RJ45