Krasne 830A, 36-007 Krasne

Środki ostrożności przy podłączaniu i pracy z falownikami SANYU

Środki ostrożności przy podłączaniu i pracy z falownikami SANYU

Istnieje kilka podstawowych zasad bezpiecznego podłączania, uruchamiania i obsługi falowników SANYU (zasady te w większości dotyczą również falowników innych producentów), które postaram się dzisiaj omówić i wyjaśnić:

  • Zasada 1 – Sprawdzenie izolacji silnika

Przed pierwszym uruchomieniem izolacja każdego silnika powinna zostać sprawdzona przeznaczonym do tego celu miernikiem, a pomiarów powinna dokonać osoba ze stosownymi uprawnieniami. Tego typu pomiarów należy dokonywać regularnie – w szczególności wówczas gdy silnik był przez jakiś czas nie używany. Pomiar powinien być przeprowadzony napięciem 500V, zaś minimalna rezystancja izolacji powinna wynosić 5 MOhm,

  • Zasada 2 – Ochrona termiczna silnika

Zalecane jest wprowadzenie parametrów znamionowych podłączonego do przetwornicy silnika lub zamontowanie przekaźnika termicznego chroniącego silnik przed przegrzaniem,

  • Zasada 3 – Praca z wysokimi prędkościami

W przypadku gdy chcemy, aby silnik pracował z większą prędkością niż nominalna przy częstotliwości zasilnia 50/60Hz, należy wziąć pod uwagę mechaniczną wytrzymałość zastosowanych w silniku łożysk,

  • Zasada 4 – Wibracje w urządzeniach mechanicznych

Elementy mechaniczne silnika przy pracy z określoną częstotliwością mogą wpadać w rezonans, co może doprowadzić do uszkodzenia silnika, jak i zagrażać bezpieczeństwu obsługi dlatego też aby uniknąć tego typu sytuacji w falownikach należy ustawić omijanie częstotliwości rezonansowych,

  • Zasada 5 – Warystor lub kondensator poprawy współczynnika mocy

Nie zaleca się stosowania warystorów lub kondensatorów poprawy współczynnika mocy na wyjściu falownika – ich zastosowanie może skutkować uszkodzeniem falownika,

Była to pierwsza część artykułu poświęconego zasadom prawidłowego podłączania i obsługi falowników, już za miesiąc zapraszam do przeczytania kolejnej części porad.

falownik sanyu sy8000

Falownik SANYU