Krasne 830A, 36-007 Krasne

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 1

SANYU SY6600 – funkcje zabezpieczające – część 1

Funkcje zabezpieczające w falownikach serii SANYU SY6600 dostępne w parametrach grupy F8. Dostępnych jest sześć parametrów odpowiadających za ochronę silnika i napędu. W tej części wpisu zapoznamy się z pierwszymi trzema parametrami, zaś pozostałe zostaną omówione w części następnej.

F8.00 – przeciążenie silnika

Ważnym aspektem ochrony silnika, jest jego ochrona na przed przeciążeniem – w tym celu należy zadbać o właściwy dobór ustawień chroniących silnik, tak aby ograniczyć maksymalne wartości prądu wyjściowego z przetwornicy. Współczynnik podany w parametrze F8.00 jest procentową wartością prądu znamionowego silnika i prądu wyjściowego falownika – może być nastawiany w zakresie 30 – 110%. Dla warunków normalnych, współczynnik przeciążenia został domyślnie ustawiony jako 100% prądu znamionowego silnika.

F8.01 – zbyt niskie napięcie

Za pomocą tej funkcji można określić minimalne napięcie na wejściu przetwornicy — gdy spadnie ono poniżej tej wartości praca przetwornicy zostanie wstrzymana i zostanie wyświetlony komunikat błędu. Należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu tego parametru, jego zbyt wysokie ustawienie może skutkować częstymi przerwami w pracy falownika, zaś gdy zostanie on ustawiony zbyt nisko przetwornica przy spadku napięcia będzie również spadała wartość momentu wyjściowego silnika. Dostępny zakres nastawy od 200 do 280V – domyślnie 220V.

F8.02 – za wysokie napięcie i utrata prędkości

W czasie hamowania silnika, na szynie DC falownika na skutek oddawania energii elektrycznej przez silnik pojawia się wysoka wartość napięcia. Zbyt duży wzrost tego napięcia może skutkować uszkodzeniem przetwornicy, dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, aby temu zapobiec. Rozwiązanie znajduje się w parametrze F8.02 – zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem spowodowanym dużą prędkością. Działanie tej funkcji przebiega następująco: podczas hamowania przetwornica na bieżąco kontroluje wartość napięcia na szynie DC i porównuje z maksymalną dopuszczalną wartością, w przypadku jej przekroczenia proces hamowania zostaje wstrzymany, aż do momentu kiedy wartość napięcia na szynie DC spadnie poniżej dopuszczalnego limit, wówczas hamowanie rozpoczyna się ponownie.

Falowniki SANYU SY6600 - funkcje ochronne

Falowniki SANYU SY6600 – funkcje ochronne