Krasne 830A, 36-007 Krasne

Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus

Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus

W faownikach SANYU serii SX1000 za parametry komunikacji za pośrednictwem interfejsu RS485 odpowiadają trzy parametry grupy P700.

Parametr P700 – Prędkość Transmisji

Za pomocą parametru P700 możemy wybrać i ustawić jedną z czterech dostępnych prędkości transmisji danych:

  • Wartość „0” – prędkość 4800 bps,
  • Wartość „1” – prędkość 9600 bps,
  • Wartość „2” – prędkość 19200 bps,
  • Wartość „3” – prędkość 38400 bps,

Parametr P701 – Tryb Komunikacji

Tryb w jakim komunikował się będzie przemiennik częstotliwości SANYU SX1000 ustawiamy za pomocą parametru P701. Do wyboru mamy następujące tryby:

  • Wartość „0” – Tryb 8N1 ASC,
  • Wartość „1” – Tryb 8E1 ASC,
  • Wartość „2” – Tryb 8O1 ASC,
  • Wartość „3” – Tryb 8N1 RTU,
  • Wartość „4” – Tryb 8E1 RTU,
  • Wartość „5” – Tryb 8O1 RTU,

Parametr P702 – Adres Komunikacji

Przy wykorzystaniu parametru P702 ustawiamy adres pod którym będzie dostępny falownik. Możemy wybierać z zakresu od 0 do 240. Fabrycznie każdy falownik SX1000 posiada ustawiony adres komunikacyjny na wartość „1”. W przypadku gdy w sieci będzie pracować więcej urządzeń należy zadbać by każde z nich miało ustawiony indywidualny i niepowtarzalny adres komunikacji.

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000