Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU

Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy procedury przywracania ustawień fabrycznych w falownikach SANYU rozpoczynając od serii SY6600, przez serię SY8000, SX1000, SX2000, a kończąc na serii SXE.

Falowniki SANYU SY6600

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych falownikach SANYU serii SY6600 należy ustawiać wartość parametru „F3.00” (Inicjalizacja parametrów), na wartość „1” (Przywrócenie ustawień fabrycznych).

Falowniki SANYU SY8000

Do przywracania konfiguracji domyślnej w przemiennikach częstotliwości SY8000 służy parametr „F1.20” (Przywracanie parametrów funkcji), aby przywrócić falownik do stanu fabryczne należy ustawić wartość tego parametru na „1” (Przywracanie domyślne).

Falowniki SANYU SX1000 oraz SXE

Za przywrócenie ustawień fabrycznych w przemiennikach serii SX1000 oraz SXE odpowiada parametr „P117” (Inicjalizacja parametrów fabrycznych) – wartość tego parametru należy ustawić na „1”.

Falowniki SANYU SX2000

W falownikach SX2000 za przywrócenie nastaw fabrycznych odpowiada parametr „PP.01” (Przywracanie ustawień domyślnych). Parametr ten może przyjmować 5 wartości:

  • „0” – nie przywraca,
  • „1” – przywrócenie ustawień, oprócz parametrów silnika,
  • „2” – usunięcie zapisów,
  • „3” – przywrócenie ustawień początkowych,
  • „4” – przywrócenie ustawień użytkownika,
Przywracanie ustawień domyślnych - instrukcja

Przywracanie ustawień domyślnych – instrukcja