Krasne 830A, 36-007 Krasne

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 1

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 1

Dzisiejszy artykuł zostanie ponownie poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P400 do P412.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 17 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P400”

Częstotliwości trybu JOG.

Wartości:

  • Od 0,00Hz do „Częstotliwość maksymalna”,

Parametry „P401” / „P402”

Czas przyśpieszania 2 / Czas zatrzymywania 2,

Wartości:

  • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametry „P403” / „P404”

Czas przyśpieszania 3 / Czas zatrzymywania 3,

Wartości:

  • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametry „P405” / „P406”

Czas przyśpieszania 4 dla trybu JOG / Czas zatrzymywania 4 dla trybu JOG,

Wartości:

  • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametr „P407”

Wyznaczona wartość dla licznika.

Wartości:

  • Od 0s do 999,9s (domyślnie: 100s),

Parametr „P408”

Pośrednia wartość dla licznika.

Wartości:

  • Od 0s do 999,9s (domyślnie: 50s),

Parametr „P409”

Ograniczenie momentu podczas przyśpieszania.

Wartości:

  • Od 0% do 200% (domyślnie: 150%),

Parametr „P410”

Ograniczenie momentu dla stałej prędkości.

Wartości:

  • Od 0% do 200%,

Parametr „P411”

Ochrona przepięciowa podczas zwalniania.

Wartości:

  • 0 / 1 (domyślnie: 1),

Parametr „P412”

Automatyczna regulacja napięcia.

Wartości:

  • 0 – 2 (domyślnie: 1),
Falownik Sanyu SX1000

Falownik Sanyu SX1000