Krasne 830A, 36-007 Krasne

Protokół MODBUS w falownikach SANYU

Protokół MODBUS w falownikach SANYU

Schemat falownika SY6600 z zaznaczonym interfejsem RS-485

Schemat SY6600

Falowniki SANYU SY6600 jak przystało na urządzenia tej klasy posiadają wbudowany interfejs komunikacyjny RS-485 i umożliwiają poprzez niego komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS.

W przetwornicach częstotliwości SANYU podobnie jak we wszystkich urządzeniach wykorzystujących protokół MODBUS należy ustawić unikalny adres dla każdego urządzenia w sieci (domyślnie falownik posiada adres ustawiony na 0), następnie należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego formatu danych – RTU, którym ramka komunikacyjna przyjmuje następującą formę:

  • STX – brak sygnału transmisji – przerwa > 3,5 bajta w celu utrzymania transmisji,
  • Adres – długości 1 bajta (8-bitowy adres binarny),
  • Funkcja – kod funkcji długości 1 bajta (8-bitowy adres binarny),
  • DATA – dane instrukcji / odpowiedzi
  • CRC CHK niski , CRC CHK wysoki – kody sprawdzenia CRC poprawności otrzymanych danych,
  • END – brak sygnału transmisji – przerwa > 3,5 bajta

Przykładowa ramka komunikacyjna:

Przykładowa ramka komunikacyjna

Przykładowa ramka komunikacyjna protokołu MODBUS