Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

Falowniki SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

W kolejnym artykule poświęconym falownikom SANYU serii SX1000 przedstawimy parametry przemiennika wykorzystywane przy konfiguracji regulacji PID. Do tej grupy należą parametry od P601 do P619.

Lista Parametrów Konfiguracyjnych Regulatora PID

Poniżej znajduje się lista 20 parametrów pozwalających na konfiguracje regulatora PID w falownikach SANYU SX1000:

Parametr „P600”

Tryb startowy PID.

 • Wartość: „0” – PID wyłączony,
 • Wartość: „1” – PID uruchomiony,
 • Wartość: „2” – PID uruchamiany z terminala zewnętrznego,

Parametr „P601”

Tryb pracy PID.

 • Wartość: „0” – ujemne sprzężenie zwrotne,
 • Wartość: „1” – dodatnie sprzężenie zwrotne,

Parametr „P602”

Sygnał wartości zadanej PID.

 • Wartość: „0” – Według wartości zadanej w parametrze P604,
 • Wartość: „1” – AVI – 0-10V,
 • Wartość: „2” – AVI – 4-20V,

Parametr „P603”

Sygnał sprzężenia zwrotnego PID.

 • Wartość: „0” – AVI – 0-10V,
 • Wartość: „1” – AVI – 4-20mA,
 • Wartość: „2” – Zastrzeżony,
 • Wartość: „3” – Zastrzeżony,

Parametr „P604”

Wykres wartości zadanej PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P605”

Górne ograniczenie alarmu PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P606”

Dolne ograniczenie alarmu PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P607”

Człon proporcjonalny PID.

 • Wartość: 0-200%,

Parametr „P608”

Czas całkowania.

 • Wartość: 0-200s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P609”

Czas różniczkowania PID.

 • Wartość: 0-20s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P610”

Krok PID.

 • Wartość: 0,01-1,00Hz,

Parametr „P611”

Częstotliwość czuwania PID.

 • Wartość: 0,00-120,00Hz (0,00Hz – oznacza aktywną funkcję),

Parametr „P612”

Czas czuwania PID.

 • Wartość: 0-200s,

Parametr „P613”

Wartość wzbudzenia PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P614”

Wyświetlanie właściwej wartości PID.

 • Wartość: 0-9999,

Parametr „P615”

Ilość znaków na wyświetlaczu PID.

 • Wartość: 1-5,

Parametr „P616”

Ilość znaków dziesiętnych na wyświetlaczu PID.

 • Wartość: 0-4,

Parametr „P617”

Górne ograniczenie częstotliwości PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P618”

Dolne ograniczenie częstotliwości PID.

 • Wartość: 0-100%.

Parametr „P619”

Tryb roboczy PID.

 • Wartość: „0” – Praca ciągła (funkcja PID otwarta),
 • Wartość: „1” – Gdy sprzężenie zwrotne osiągnie górne ograniczenie (P605) – praca z minimalną częstotliwością. Gdy osiągnie dolne ograniczenie (P606) – PID rozpoczyna pracę.