Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki SANYU – sterownie 2 lub 3 przewodowe – zmiana kierunku obrotów

Falowniki SANYU – sterownie 2 lub 3 przewodowe – zmiana kierunku obrotów

Za kierunek obrotów w falownikach SANYU SY6600 odpowiada funkcja o numerze „F4.05”Terminal trybu kontroli przód/tył – może przyjmować ona wartości „0 – 3”, przy czym dla ustawień fabrycznych przyjmuje wartość „0”.

Gdy funkcja „F4.05” przyjmuje wartość „0” oznacza to że wybrany został tryb sterowanie 2-przewodowego nr 1. W trybie tym, gdy oba łączniki („K1” i „K2”) są otwarte falownik nie pracuje,  naciśnięcie „K1” powoduje zamknięcie obwodu „Xm (FWD) – COM” i tym samym uruchomienie obrotów silnika do przodu, „K2” z kolei powoduje uruchomienie obrotów do tyłu. W sytuacji gdy oba łączniki są zwarte jednocześnie falownik nie pracuje.

Schemat sterowania 2-przewodowego

Ustawienie wartości powyższej funkcji na „1” powoduje wybranie trybu sterowanie 2-przewodowego nr 2. W chwili gdy „K1” jest załączone silnik obraca się do przodu, jeżeli jednocześnie zewrzemy „K2” silnik zacznie obracać się w tył. Samo załączanie „K2” nie skutkuje uruchomieniem silnika.

sterowanie 2-przewodowe falownika

Kolejną wartością jaką może przyjmować funkcja „F4.05” jest wartość „2”, czyli sterowanie 3-przewodowe nr 1. Zgodnie z poniższym schematem, przetwornica może zostać uruchomiona tylko wówczas, gdy „SB1” jest połączone. W tym przypadku impuls „SB2” powoduje uruchomienie silnika w przód, impuls „SB3” powoduje uruchomienie silnika w tył. Rozwarcie „SB1” skutkuje zatrzymaniem falownika.

sterowanie 3-przewodowe falownika

Ostatnią już wartością przyjmowaną przez omawianą funkcję jest wartość „3”sterowanie 3-przewodowe nr 2. Zasada działania tego typu sterowania została pokazana na schemacie poniżej, jednakże w praktyce nie jest ona zbyt często wykorzystywana, w przeciwieństwie do trybu sterowania 3-przewodowego nr 1.

falowniki - sterowanie 3 przewodowe