Krasne 830A, 36-007 Krasne

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w falownikach SANYU serii SX – odczytywanie kodów usterek falownika.

OC0 / UC0 – Przeciążenie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Możliwe uszkodzenie falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Kontakt z serwisem producenta,

OC1 / UC1 – Przeciążenie podczas przyśpieszania

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Niewłaściwie skonfigurowana krzywa U/f,
 • Występowanie zwarcia silnika lub przewodów zasilających z uziemieniem,
 • Nastawione zbyt duże wzmocnienie momentu,
 • Zbyt niskie napięcie wejściowe,
 • Próba startu przy uruchomionym silniku,
 • Błędna konfiguracja parametrów falownika,
 • Uszkodzenie napędu,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Zmiana konfiguracji krzywej U/f,
 • Przeprowadzenie pomiarów izolacji silnika i przewodów zasilających,
 • Obniżenie wzmocnienia momentu,
 • Sprawdzenie obciążenia silnika oraz napięcia wejściowego falownika,
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja przemiennika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OC2 / UC2 – Przeciążenie podczas hamowania

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas hamowania,
 • Niewłaściwie dobrany falownik,
 • Inne przyczyny,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu hamowania,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Analiza i weryfikacja poprawności pracy aplikacji,

OC3 / UC3 – Przeciążenie podczas pracy ze stałą prędkością

Powód usterki:

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

 • Niewłaściwa izolacja silnika lub przewodów zasilających,
 • Oscylacje obciążenia,
 • Zbyt niskie napięcie zasilania lub występowanie jego oscylacji,
 • Błędnie dobrany przemiennik,
 • Zakłócenia zewnętrzne,

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzenie stanu izolacji silnika oraz przewodów zasilających,
 • Test obciążenia silnika oraz smarowania,
 • Sprawdzenie wartości napięcia zasilania oraz wstępowania oscylacji,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Podjęcie kroków w celu eliminacji zakłóceń zewnętrznych,