Krasne 830A, 36-007 Krasne

FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2

FA – grupa parametrów komunikacyjnych – część 2

W poprzednim artykule przedstawiliśmy 4 parametry wchodzące w skład grupy komunikacyjnej – były to: parametr FA.00 (adres falownika), FA.01 (ustawienia komunikacji), FA.02 (operacja odpowiedzi w komunikacji) oraz FA.03 (Błędy komunikacji). Dzisiaj do omówienia pozostały nam takie parametry jak FA.04 (Pomiar czasu przekierowania), FA.05 (Czas odpowiedzi) oraz FA.06 (Stosunek do komunikacji szeregowej). Przejdźmy teraz do ich omawiania.

FA.04 – Pomiar czasu przekierowania

Parametr o możliwości nastawienia w zakresie od 0,0 – 100,0 sekund, z nastawioną domyślnie wartością 10 sekund.  W przypadku gdy lokalne urządzenie nie odbiera prawidłowo danych w określonym przedziale czasowym, wystąpi błąd komunikacji, zaś o dalszym postępowaniu (zabezpieczeniu komunikacji lub kontynuowani pracy) będą decydowały ustawienia parametru FA.03,

FA.05 – Czas odpowiedzi

Parametr ten służy do określenia interwału czasowego w przedziale od 0 do 1000 ms (nastawa domyślna 10 ms) odpowiedzi do urządzenia nadrzędnego (Hosta).

FA.06 – Stosunek do komunikacji szeregowej

W parametrze FA.06 określany jest współczynnik dla komendy częstotliwości odbiornika RS-485. Podczas pracy w trybie komunikacji szeregowej ustawiany jest jako wielokrotna proporcja częstotliwości roboczej w zakresie od 0,01 do 10 – domyślne 1.

Falowniki SANYU - komunikacja Modbus

Falowniki SANYU – komunikacja Modbus