Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 2

Kolejny artykuł z serii poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P413 do P424.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 17 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P413”

Tryb oszczędzania energii.

Wartości:

 • Od 0 do 100%,

Parametr „P414”

Napięcie hamowania DC.

Wartości:

 • Zależnie od modelu przemiennika,

Parametr „P415”

Efektywność hamowania.

Wartości:

 • Od 40 do 100%,

Parametr „P416”

Restart po odłączeniu zasilania.

Wartości:

 • 0 lub 1 – domyślnie: 1,

Parametr „P417”

Dopuszczalny czas do odcięcia zasilania.

Wartości:

 • Od 0 do 10 sekund,

Parametr „P418”

Dopuszczalny poziom prądu podczas restartu.

Wartości:

 • Od 0 do 200%,

Parametr „P419”

Dopuszczalny czas restartu.

Wartości:

 • Od 0 od 10 sekund,

Parametr „P420”

Czas uruchomienia po wystąpieniu błędu.

Wartości:

 • Od 0 do 5 sekund,

Parametr „P421”

Czas opóźnienia restartu po wystąpieniu błędu.

Wartości:

 • Od 0 do 100,

Parametr „P422”

Działanie po przekroczeniu dopuszczalnego momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 3,

Parametr „P423”

Poziom wykrywania przekroczenia momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 200%,

Parametr „P424”

Czas wykrywania przekroczenia momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 20 sekund,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 2 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 1

Dzisiejszy artykuł zostanie ponownie poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P400 do P412.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 17 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P400”

Częstotliwości trybu JOG.

Wartości:

 • Od 0,00Hz do „Częstotliwość maksymalna”,

Parametry „P401” / „P402”

Czas przyśpieszania 2 / Czas zatrzymywania 2,

Wartości:

 • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametry „P403” / „P404”

Czas przyśpieszania 3 / Czas zatrzymywania 3,

Wartości:

 • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametry „P405” / „P406”

Czas przyśpieszania 4 dla trybu JOG / Czas zatrzymywania 4 dla trybu JOG,

Wartości:

 • Od 0s do 999.9s (domyślnie: 10s),

Parametr „P407”

Wyznaczona wartość dla licznika.

Wartości:

 • Od 0s do 999,9s (domyślnie: 100s),

Parametr „P408”

Pośrednia wartość dla licznika.

Wartości:

 • Od 0s do 999,9s (domyślnie: 50s),

Parametr „P409”

Ograniczenie momentu podczas przyśpieszania.

Wartości:

 • Od 0% do 200% (domyślnie: 150%),

Parametr „P410”

Ograniczenie momentu dla stałej prędkości.

Wartości:

 • Od 0% do 200%,

Parametr „P411”

Ochrona przepięciowa podczas zwalniania.

Wartości:

 • 0 / 1 (domyślnie: 1),

Parametr „P412”

Automatyczna regulacja napięcia.

Wartości:

 • 0 – 2 (domyślnie: 1),
Falownik Sanyu SX1000

Falownik Sanyu SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 1 została wyłączona

Przegląd Modeli Falowników Dostępnych w Ofercie SANYU

Producent przemienników częstotliwości – firma Sanyu posiada w ofercie aktualnie cztery serie falowników – są to modele serii SX1000, SX2000, SXS1000 oraz SXE. W tym artykule przedstawimy modele dostępne w ramach poszczególnych serii falowników wraz z ich danymi technicznymi takimi jak: „Nominalna moc wyjściowa”, „Nominalny prąd wejściowy”, „Nominalny prąd wyjściowy”, czy „Moc silnika”.

Falowniki SANYU SX1000

Falowniki Serii SX1000

Falowniki Serii SX1000

Falowniki SANYU SX2000

Falowniki Serii SX2000

Falowniki Serii SX2000

Falowniki SANYU SXS1000

Falowniki Serii SXS1000

Falowniki Serii SXS1000

Falowniki SANYU SXE

Falowniki Serii SXS

Falowniki Serii SXS

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Przegląd Modeli Falowników Dostępnych w Ofercie SANYU została wyłączona

Falowniki SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

W kolejnym artykule poświęconym falownikom SANYU serii SX1000 przedstawimy parametry przemiennika wykorzystywane przy konfiguracji regulacji PID. Do tej grupy należą parametry od P601 do P619.

Lista Parametrów Konfiguracyjnych Regulatora PID

Poniżej znajduje się lista 20 parametrów pozwalających na konfiguracje regulatora PID w falownikach SANYU SX1000:

Parametr „P600”

Tryb startowy PID.

 • Wartość: „0” – PID wyłączony,
 • Wartość: „1” – PID uruchomiony,
 • Wartość: „2” – PID uruchamiany z terminala zewnętrznego,

Parametr „P601”

Tryb pracy PID.

 • Wartość: „0” – ujemne sprzężenie zwrotne,
 • Wartość: „1” – dodatnie sprzężenie zwrotne,

Parametr „P602”

Sygnał wartości zadanej PID.

 • Wartość: „0” – Według wartości zadanej w parametrze P604,
 • Wartość: „1” – AVI – 0-10V,
 • Wartość: „2” – AVI – 4-20V,

Parametr „P603”

Sygnał sprzężenia zwrotnego PID.

 • Wartość: „0” – AVI – 0-10V,
 • Wartość: „1” – AVI – 4-20mA,
 • Wartość: „2” – Zastrzeżony,
 • Wartość: „3” – Zastrzeżony,

Parametr „P604”

Wykres wartości zadanej PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P605”

Górne ograniczenie alarmu PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P606”

Dolne ograniczenie alarmu PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P607”

Człon proporcjonalny PID.

 • Wartość: 0-200%,

Parametr „P608”

Czas całkowania.

 • Wartość: 0-200s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P609”

Czas różniczkowania PID.

 • Wartość: 0-20s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P610”

Krok PID.

 • Wartość: 0,01-1,00Hz,

Parametr „P611”

Częstotliwość czuwania PID.

 • Wartość: 0,00-120,00Hz (0,00Hz – oznacza aktywną funkcję),

Parametr „P612”

Czas czuwania PID.

 • Wartość: 0-200s,

Parametr „P613”

Wartość wzbudzenia PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P614”

Wyświetlanie właściwej wartości PID.

 • Wartość: 0-9999,

Parametr „P615”

Ilość znaków na wyświetlaczu PID.

 • Wartość: 1-5,

Parametr „P616”

Ilość znaków dziesiętnych na wyświetlaczu PID.

 • Wartość: 0-4,

Parametr „P617”

Górne ograniczenie częstotliwości PID.

 • Wartość: 0-100%,

Parametr „P618”

Dolne ograniczenie częstotliwości PID.

 • Wartość: 0-100%.

Parametr „P619”

Tryb roboczy PID.

 • Wartość: „0” – Praca ciągła (funkcja PID otwarta),
 • Wartość: „1” – Gdy sprzężenie zwrotne osiągnie górne ograniczenie (P605) – praca z minimalną częstotliwością. Gdy osiągnie dolne ograniczenie (P606) – PID rozpoczyna pracę.

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID została wyłączona

Falowniki SANYU na YouTube

W dzisiejszym artykule zamieścimy linki do dostępnych w serwisie YouTube materiałów dotyczących przemienników częstotliwości marki SANYU.

Falownik Sanyu 0,4 kW podłączenie potencjometru

Falowniki Sanyu SY8000-1R5G-4

Falownik SANYU SY8000 Przywracanie nastaw fabrycznych

Współpraca falownika SANYU SY8000 z przekaźnikiem czasowym ANIRO

Falownik SANYU ustawienie Funkcji Motopotencjometru

Falownik 4 kW SANYU SX 2000

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Falowniki SANYU na YouTube została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2

Druga część artykułu poświęconego podstawowym funkcjom konfiguracyjnym falowników SANYU serii SX1000. W artykule przedstawimy parametry od P109 do P116.

Lista Parametrów Funkcji Podstawowych

Poniżej znajduje się lista 10 parametrów pozwalających na konfigurację podstawowych funkcji falowników Sanyu serii SX1000.

Parametr „P109”

Maksymalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

 • Napięcie pośrednie V/F – maksymalnie 500.0V,

Parametr „P110”

Częstotliwość bazowa dla trybu V/F.

Wartości:

 • Częstotliwość pośrednia V/F do Częstotliwość maksymalna V/F,

Parametr „P111”

Napięcie pośredni dla trybu V/F.

Wartości:

 • Minimalne napięcie V/F do maksymalne napięcie V/F,

Parametr „P112”

Częstotliwość pośrednia dla trybu V/F.

Wartości:

 • Częstotliwość minimalna V/F do częstotliwość bazowa V/F,

Parametr „P113”

Minimalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

 • Od zera do napięcia pośredniego V/F,

Parametr „P114”

Minimalna częstotliwość dla trybu V/F.

Wartości:

 • Od zera do częstotliwości pośredniej V/F,

Parametr „P115”

Częstotliwość nośna.

Wartości:

 • Od 1,0K do 15,0K,

Parametr „P116”

Automatyczne ograniczenie częstotliwości nośnej.

Wartości:

 • Parametr zastrzeżony,
Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 1

W kolejnym artykule z serii poświęconej falownikom SANYU SX1000 przedstawimy pierwszą część parametrów z grupy funkcji podstawowych – będą to parametry od P100 do P108.

Lista Parametrów Funkcji Podstawowych

Poniżej znajduje się lista 10 parametrów pozwalających na konfigurację podstawowych funkcji falowników Sanyu serii SX1000.

Parametr „P100”

Ustawienie częstotliwości wejściem cyfrowym.

Wartości:

 • 0 – częstotliwość maksymalna,

Parametr „P101”

Wybór zadawania częstotliwości

Wartości:

 • 0 – Ustawianie wejściem cyfrowym (P100),
 • 1 – Wejście analogowe napięciowe (0-10V),
 • 2 – Wejście analogowe prądowe (0/4-20mA),
 • 3 – Panel sterujący,
 • 4 – Przyciski UP / DOWN,
 • 5 – Zadawanie za pomocą komunikacji RS485,

Parametr „P102”

Wybór sygnału START

Wartości:

 • 0 – Panel sterujący START / STOP,
 • 1 – Zaciski We / Wy,
 • 2 – Komunikacja RS-485,

Parametr „P103”

Blokada przycisku STOP

Wartości:

 • 0 – Nieaktywna,
 • 1 – Aktywna,

Parametr „P104”

Blokada zmiany kierunku obrotów

Wartości:

 • 0 – Zabroniona,
 • 1 – Dozwolona,

Parametr „P105”

Częstotliwości maksymalna

Wartości:

 • Częstotliwość minimalna – 400,00Hz,

Parametr „P106”

Częstotliwość minimalna

Wartości:

 • 0,00Hz – częstotliwość maksymalna,

Parametr „P107”

Czas przyśpieszania 1

Wartości:

 • 0 – 999,9 s,

Parametr „P108”

Czas zatrzymywania 1

Wartości:

 • 0 – 999,9 s,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 1 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

W kolejnym artykule z serii poświęconym przemiennikom częstotliwości SANYU serii SX1000 przedstawimy dostępne parametry regulatora PID.

Lista Parametrów Regulatora PID

Poniżej znajduje się lista 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID wbudowanego w falowniki SANYU SX1000.

Parametr „P600”

Tryb startowy PID

Wartości:

 • 0 – PID Wyłączony,
 • 1 – PID Uruchomiony,
 • 2 – PID Uruchamiany z terminala zewnętrznego,

Parametr „P601”

Tryb pracy PID

Wartości:

 • 0 – Ujemne sprzężenie zwrotne,
 • 1 – Dodatnie sprzężenie zwrotne,

Parametr „P602”

Sygnał wartości zadanej PID

Wartości:

 • 0 – Według wartości zadanej w parametrze P604,
 • 1 – Analogowy sygnał napięciowy AVI (0-10V),
 • 2 – Analogowy sygnał prądowy AVI (4-20mA),

Parametr „P603”

Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Wartość:

 • 0 – AVI (0-10V),
 • 1 – AVI (4-20mA),
 • 2 – Zastrzeżony,
 • 3 – Zastrzeżony,

Parametr „P604”

Wykres wartości zadanej PID

Wartość: 0,0 – 100%,

Parametr „P605”

Górne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P606”

Dolne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P607”

Człon proporcjonalny PID

Wartość: 0 – 200%,

Parametr „P608”

Czas całkowania

Wartość: 0,0 – 200s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P609”

Czas różniczkowania PID

Wartość: 0,0 – 20s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P610”

Krok PID

Wartość: 0,01 – 1,00Hz

Parametr „P611”

Częstotliwość czuwania PID

Wartość: 0,00 – 120,00Hz (0,00Hz oznacza aktywną funkcję uśpienia),

Parametr „P612”

Czas czuwania PID

Wartość: 0 – 200s,

Parametr „P613”

Wartość wzbudzenia PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P614”

Wyświetlanie właściwej wartości PID

Wartość: 0 – 9999

Parametr „P615”

Ilość znaków na wyświetlaczu PID

Wartość: 1 – 5

Parametr „P616”

Ilość znaków dziesiętnych na wyświetlaczu PID

Wartość: 0 – 4

Parametr „P617”

Górne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P618”

Dolne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P619”

Tryb roboczy PID

Wartość:

 • 0 – Praca ciągła (funkcja PID otwarta),
 • 1 – Gdy sprzężenie zwrotne osiągnie górne ograniczenie (P605), praca z nominalną częstotliwością. Gdy osiągnie dolne ograniczenie (P606), PID rozpoczyna pracę,

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID została wyłączona

Funkcje Monitorujące w Falownikach SANYU SX1000

W artykule przedstawimy funkcje monitorujące, które umożliwiają wyświetlenie aktualnych wartości najważniejszych parametrów falownika SANYU SX1000.

Lista funkcji monitorujących

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na monitorowanie pracy przetwornicy częstotliwości:

Parametr „P001”

 • Wyświetlanie częstotliwości zadanej,

Parametr „P002”

 • Wyświetlanie częstotliwości wyjściowej,

Parametr „P003”

 • Wyświetlanie prądu wyjściowego,

Parametr „P004”

 • Wyświetlanie prędkości silnika,

Parametr „P005”

 • Wyświetlanie napięcia na szynie DC,

Parametr „P006”

 • Wyświetlanie temperatury urządzenia,

Parametr „P007”

 • Wyświetlanie parametrów regulatora PID,

Parametr „P010”

 • Zapis alarmu nr 1,

Parametr „P011”

 • Zapis alarmu nr 2,

Parametr „P012”

 • Zapis alarmu nr 3,

Parametr „P013”

 • Zapis alarmu nr 4,

Parametr „P014”

 • Ustawiona częstotliwość podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P015”

 • Częstotliwość wyjściowa podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P016”

 • Prąd wyjściowy podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P017”

 • Napięcie wyjściowe podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P018”

 • Napięcie szyny DC podczas ostatniego alarmu,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Funkcje Monitorujące w Falownikach SANYU SX1000 została wyłączona

Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane

W artykule zapoznamy się z parametrami zaawansowanymi falowników SANYU SX1000 dostępnymi w grupie „P800”.

Parametr „P800”

 • Opis: Blokada parametrów zaawansowanych,
 • Zakres wartości: „0” – blokada aktywna, „1” – blokada nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P801”

 • Opis: Ustawienia częstotliwości 50/60Hz,
 • Zakres wartości: „1” – częstotliwość 50Hz, „1” – częstotliwość 60Hz,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P802”

 • Opis: Wybór typu momentu,
 • Zakres wartości: „0” – stały, „1” – zmienny,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P803”

 • Opis: Ustawienia ochrony przeciwprzepięciowej,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P804”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed zbyt niskim napięciem,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P805”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed wysoką temperaturą,
 • Zakres wartości: od 40 do 120 stopni Celsjusza,
 • Wartość domyślna: 85 / 95 stopni Celsjusza,

Parametr „P806”

 • Opis: Stała czasowa filtra wyjścia prądowego,
 • Zakres wartości: od 0 do 10.0,
 • Wartość domyślna: 2.0,

Parametr „P807”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P808”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P809”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 4-20mA,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P810”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P811”

 • Opis: Współczynnik kompensacji czasu martwego,
 • Zakres wartości: od 0 do częstotliwości maksymalnej,
 • Wartość domyślna: 0.00,

Parametr „P812”

 • Opis: Opcje pamięci zadawania częstotliwości przyciskami UP/DOWN,
 • Zakres wartości: „0” – Pamięć aktywna, „1” – Pamięć nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane została wyłączona