Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane

W artykule zapoznamy się z parametrami zaawansowanymi falowników SANYU SX1000 dostępnymi w grupie „P800”.

Parametr „P800”

 • Opis: Blokada parametrów zaawansowanych,
 • Zakres wartości: „0” – blokada aktywna, „1” – blokada nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P801”

 • Opis: Ustawienia częstotliwości 50/60Hz,
 • Zakres wartości: „1” – częstotliwość 50Hz, „1” – częstotliwość 60Hz,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P802”

 • Opis: Wybór typu momentu,
 • Zakres wartości: „0” – stały, „1” – zmienny,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P803”

 • Opis: Ustawienia ochrony przeciwprzepięciowej,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P804”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed zbyt niskim napięciem,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P805”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed wysoką temperaturą,
 • Zakres wartości: od 40 do 120 stopni Celsjusza,
 • Wartość domyślna: 85 / 95 stopni Celsjusza,

Parametr „P806”

 • Opis: Stała czasowa filtra wyjścia prądowego,
 • Zakres wartości: od 0 do 10.0,
 • Wartość domyślna: 2.0,

Parametr „P807”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P808”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P809”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 4-20mA,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P810”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P811”

 • Opis: Współczynnik kompensacji czasu martwego,
 • Zakres wartości: od 0 do częstotliwości maksymalnej,
 • Wartość domyślna: 0.00,

Parametr „P812”

 • Opis: Opcje pamięci zadawania częstotliwości przyciskami UP/DOWN,
 • Zakres wartości: „0” – Pamięć aktywna, „1” – Pamięć nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane została wyłączona

Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus

W faownikach SANYU serii SX1000 za parametry komunikacji za pośrednictwem interfejsu RS485 odpowiadają trzy parametry grupy P700.

Parametr P700 – Prędkość Transmisji

Za pomocą parametru P700 możemy wybrać i ustawić jedną z czterech dostępnych prędkości transmisji danych:

 • Wartość „0” – prędkość 4800 bps,
 • Wartość „1” – prędkość 9600 bps,
 • Wartość „2” – prędkość 19200 bps,
 • Wartość „3” – prędkość 38400 bps,

Parametr P701 – Tryb Komunikacji

Tryb w jakim komunikował się będzie przemiennik częstotliwości SANYU SX1000 ustawiamy za pomocą parametru P701. Do wyboru mamy następujące tryby:

 • Wartość „0” – Tryb 8N1 ASC,
 • Wartość „1” – Tryb 8E1 ASC,
 • Wartość „2” – Tryb 8O1 ASC,
 • Wartość „3” – Tryb 8N1 RTU,
 • Wartość „4” – Tryb 8E1 RTU,
 • Wartość „5” – Tryb 8O1 RTU,

Parametr P702 – Adres Komunikacji

Przy wykorzystaniu parametru P702 ustawiamy adres pod którym będzie dostępny falownik. Możemy wybierać z zakresu od 0 do 240. Fabrycznie każdy falownik SX1000 posiada ustawiony adres komunikacyjny na wartość „1”. W przypadku gdy w sieci będzie pracować więcej urządzeń należy zadbać by każde z nich miało ustawiony indywidualny i niepowtarzalny adres komunikacji.

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus została wyłączona

Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wyjścia przekaźnikowego

Wyjście przekaźnikowe w falownikach SANYU serii SX1000 może pełnić jedną z wymienionych poniżej funkcji:

 • „0” – Przekaźnik nieaktywny,
 • „1” – Sygnalizacja pracy napędu,
 • „2” – Sygnalizacja osiągnięcia zadanej częstotliwości,
 • „3” – Alarm,
 • „4” – Prędkość zerowa,
 • „5” – Częstotliwość 1 osiągnięta,
 • „6” – Częstotliwość 2 osiągnięta,
 • „7” – Przyśpieszanie,
 • „8” – Zatrzymywanie,
 • „9” – Wskaźnik zbyt niskiego napięcia,
 • „10” – Czas 1 osiągnięty,
 • „11” – Czas 2 osiągnięty,
 • „12” – Wskaźnik ukończenia fazy,
 • „13” – Wskaźnik ukończenia procedury,
 • „14” – PID maksimum,
 • „15” – PID minimum,
 • „16” – Zanik sygnału prądowego 4..20mA,
 • „17” – Przeciążenie falownika,
 • „18” – Zbyt duży moment,

Programowanie funkcji jaką ma realizować przekaźnik odbywa się za pomocą parametru „P325”.

Przekaźnik wyjściowy - falowniki Sanyu SX1000

Przekaźnik wyjściowy – falowniki Sanyu SX1000

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wyjścia przekaźnikowego została wyłączona

Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wejść cyfrowych

Każde wejście cyfrowe dostępne w falownikach SANYU serii SX1000 może zostać ustawione na jeden z 26 sposobów. Poniżej wymienimy i przedstawimy dostępne konfiguracje wejść cyfrowych.

W falownikach Sanyu SX1000 dostępne są 4 wejścia cyfrowe, które konfiguruje się za pomocą parametrów P315 (wejście DI1 -FWD), P316 (wejście DI2 – REV), P317 (wejście DI3) oraz P318 (wejście DI4).

Powyższe wejście mogą zostać ustawione na jedną z następujących wartości:

 • „0” – wejście nieaktywne,
 • „1” – praca w trybie JOG,
 • „2” – praca w trybie JOG do przodu,
 • „3” – praca w trybie JOG do tyłu,
 • „4” – praca do przodu / praca do tyłu,
 • „5” – praca falownika,
 • „6” – kierunek obrotów w przód,
 • „7” – kierunek obrotów w tył,
 • „8” – stop – zatrzymanie falownika,
 • „9” – ustawienie prędkości krokowej nr 1,
 • „10” – ustawienie prędkości krokowej nr 2,
 • „11” – ustawienie prędkości krokowej nr 3,
 • „12” – ustawienie prędkości krokowej nr 4,
 • „13” – przyśpieszanie / zwalnianie – terminal 1,
 • „14” – przyśpieszanie / zwalnianie – terminal 2,
 • „15” – funkcja motopotencjometru – UP,
 • „16” – funkcja motopotencjometru – DOWN,
 • „17” – stop awaryjny,
 • „18” – reset falownika – kasowanie błędów,
 • „19” – praca PID,
 • „20” – praca PLC,
 • „21” – start z timera numer 1,
 • „22” – start z timera numer 2,
 • „23” – wejście impulsowe – zliczanie impulsów,
 • „24” – reset licznika,
 • „25” – kasowanie pamięci,

Wejścia cyfrowe – Sanyu SX1000 – schemat

Schemat wejść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000

W tym artykule to wszystko, już w krótce na naszym blogu pojawi się kolejny artykuł z serii, który będzie poświęcony funkcjom wejść cyfrowych dostępnych w falownikach SANYU SX2000.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wejść cyfrowych została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 4

Kolejny, a zarazem ostatni już wpis poświęcony diagnostyce usterek w falownikach SANYU serii SX. Zapraszamy do lektury.

ES – Zatrzymanie awaryjne

Został wyzwolony wyłącznik powodujący zadziałanie procedury zatrzymania awaryjnego falownika. Po odłączeniu wyłącznika awaryjnego, należy uruchomić przemiennik według standardowych procedur.

CO – Błąd komunikacji

Błąd komunikacji – dotyczy falowników sterowanych za pomocą protokołu Modbus. Błąd ten może być spowodowany nieprawidłowym połączeniem kablowy, nieprawidłowymi parametrami lub formatem transmisji. W celu jego usunięcia należy sprawdzić stan przewodów oraz połączeń, zweryfikować przesyłane parametry i format transmisji danych.

20 – Uszkodzenie przewodów 4-20mA

Powodem błędu „20” może być nieprawidłowe podłączenie lub uszkodzenie przewodów za pośrednictwem których transmitowany jest analogowy sygnał zadawania częstotliwości. W celu eliminacji usterki należy sprawdzić stan i poprawnie zamocować przewody w zaciskach falownika.

Pr – Błąd wpisywania parametrów

Błąd „Pr” pojawia się w przypadku próby wpisania nieprawidłowej wartości parametru, należy wówczas przed zakończeniem operacji poprawić wprowadzaną wartość parametru.

Err – Błąd grupy parametrów

Błąd pojawia się w przypadku próby edycji nieistniejącego lub ustawionego przez producenta parametru. W przypadku jego wystąpienia należy opuścić menu parametru.

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Opublikowano Falowniki Sanyu, Falowniki Sanyu serii SX1000, Falowniki SANYU serii SXE, Falowniki Sanyu serii SXS | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 4 została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 3

Poniżej prezentujemy Państwu kolejny wpis poświęcony diagnostyce usterek jakie mogą wystąpić w podczas pracy z falownikami SANYU serii SX.

OL0 – Przeciążenie przemiennika

Błąd może pojawić się po zatrzymaniu, podczas przyśpieszanie, podczas zatrzymywania oraz podczas pracy ze stałą prędkością.

Powód usterki:

 • Przeciążenie,
 • Zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Zbyt gwałtowne wzmocnienie momentu,
 • Niewłaściwa krzywa V/f,
 • Spadek napięcia na wyjściu,
 • Start przemiennika przed zatrzymaniem silnika,
 • Oscylacje lub blokada mechaniczna,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zmniejszenie obciążenia mechanicznego lub zastosowanie falownika o większej mocy,
 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Zmniejszenie wzmocnienia momentu,
 • Ustawienie właściwej charakterystyki krzywej V/f,
 • Sprawdzenie napięcia wejściowego, zwiększenie mocy falownika,
 • Sprawdzenie ustawienia trybów śledzenia,
 • Sprawdzenie obciążenia mechanicznego

OT0 – Przeciążenie silnika

Błąd może pojawić się po zatrzymaniu, podczas przyśpieszanie, podczas zatrzymywania oraz podczas pracy ze stałą prędkością.

Powód usterki:

 • Silnik przeciążony,
 • Zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Niewystarczające zabezpieczenie silnika,
 • Niewłaściwa krzywa U/f,
 • Zbyt gwałtowne wzmocnienie momentu,
 • Niewłaściwa izolacja silnika,
 • Za słaby silnik,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zmniejszenie obciążenia mechanicznego,
 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Ustawienie właściwej krzywej V/f,
 • Zmniejszenie wzmocnienia momentu,
 • Sprawdzenie stanu izolacji silnika,
 • Zastosowanie silnika o większej mocy,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 3 została wyłączona

Falowniki SANYU SXS o stopniu szczelności IP65

W bogatej ofercie przemienników częstotliwości firmy SANYU dostępne są również falowniki serii SXS charakteryzujące się podwyższonym poziomem szczelności wynoszącym IP65, co oznacza że urządzenia te posiadają ochronę zapobiegającą wnikaniu kurzu do ich wnętrza oraz są odporne na zalanie bezpośrednim strumieniem wody.

Urządzenia te dostępne są w zakresie mocy od 0,75 do 2,2kW w wersji zasilanej 1-fazowo napięciem 1x230V oraz w zakresie mocy od 0,75 do 11kW w wersji zasilanej 3-fazowo napięciem 3x400V.

Dostępne model falowników SANYU SXE

Falowniki SANYU serii SXE1000 zasilane 1-fazowo napięcie 1x230V:

 • SXS1000-7R5G-2 – moc: 0,75kW, prąd: 5A,
 • SXS1000-1R5G-2 – moc: 1,5kW, prąd: 7A,
 • SXS1000-2R2G-2 – moc: 2,2kW, prąd: 11A,

Falowniki SANYU serii SXE1000 zasilane 3-fazowo napięciem 3x400V:

 • SXS1000-0R7G-4 – moc: 0,75kW, prąd: 2,7A,
 • SXS1000-1R5G-4 – moc: 1,5kW, prąd: 4A,
 • SXS1000-2R2G-4 – moc: 2,2kW, prąd: 5A,
 • SXS1000-3R7G-4 – moc: 3,7kW, prąd: 8,6A,
 • SXS1000-5R5G-4 – moc: 5,5kW, prąd: 12,5A,
 • SXS1000-7R5G-4 – moc: 7,5kW, prąd: 17,5A,
 • SXS1000-110G-4 – moc: 11kW, prąd: 24A,

Najważniejsze funkcje falowników SXS1000

Do najistotniejszych właściwości falowników SANYU SXS z całą pewnością zaliczają się wbudowane funkcje oszczędności energii, funkcjonalność prostego sterownika PLC, regulator PID, wbudowane wejście licznikowe, zegar czasu rzeczywistego oraz zaawansowane funkcje zabezpieczające.

Falownik SANYU serii SXS1000

Falownik SANYU serii SXS1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SXS | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SXS o stopniu szczelności IP65 została wyłączona

Konserwacja i serwis falowników SANYU

Wentylator chłodzący falownika

Wentylator chłodzący falownika

Istotnym aspektem podczas użytkowania każdego urządzenia jest jego odpowiednia konserwacja i serwis. Podobnie sytuacja wygląda z falownikami – odpowiednio serwisowany przemiennik częstotliwości może przez wiele lat pracować bez nagłych awarii i przestojów.

Najważniejsze elementy na które należy zwracać uwagę podczas serwisu falownika to stan wentylatora chłodzącego oraz kondensatorów elektrolitycznych. Żywotność tych dwóch elementów jest ściśle powiązana z warunkami w jakich pracuje przemiennik. Żywotność wentylatora zazwyczaj wynosi od 2 do 3 lat, zaś kondensatorów elektrolitycznych od 4 do 5 lat.

Wentylator

W przypadku wentylatora może dojść do zatarcia łożyska lub zużycia łopatek. Należy wówczas sprawdzić czy wentylator obraca się płynnie oraz czy łopatki noszą ślady zużycia.

Kondensatory elektrolityczne

W przypadku kondensatorów elektrolitycznych najczęstsze usterki to wyciek elektrolitu, zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, spadek pojemności statycznej lub uszkodzenie rezystancji izolacji.

 

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Konserwacja i serwis falowników SANYU została wyłączona

Multi-Speed w falownikach SANYU SXE

Falowniki SANYU serii SXE posiadają wbudowaną funkcję Multi-Speed, która umożliwia wybór jednej z 15 prędkości stałych za pomocą wejść cyfrowych falownika.

Wartości prędkości stałych przypisuje się za pomocą parametrów:

 • Multi-Speed 1 – parameter „P503”, nastawa domyślna 20Hz,
 • Multi-Speed 2 – parameter „P504”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 3 – parameter „P505”, nastawa domyślna 20Hz,
 • Multi-Speed 4 – parameter „P506”, nastawa domyślna 25Hz,
 • Multi-Speed 5 – parameter „P507”, nastawa domyślna 30Hz,
 • Multi-Speed 6 – parameter „P508”, nastawa domyślna 35Hz,
 • Multi-Speed 7 – parameter „P509”, nastawa domyślna 40Hz,
 • Multi-Speed 8 – parameter „P510”, nastawa domyślna 45Hz,
 • Multi-Speed 9 – parameter „P511”, nastawa domyślna 50Hz,
 • Multi-Speed 10 – parameter „P512”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 11 – parameter „P513”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 12 – parameter „P514”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 13 – parameter „P515”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 14 – parameter „P516”, nastawa domyślna 10Hz,
 • Multi-Speed 15 – parameter „P517”, nastawa domyślna 10Hz,

Konfiguracja wejść cyfrowych

W celu umożliwienia wyboru prędkości stałej za pomocą wejść cyfrowych należy je w odpowiedni sposób skonfigurować – w tym celu należy ustawić:

 • Parametr „P317” – wejście S1 – wartość „9”,
 • Parametr „P318” – wejście S2 – wartość „10”,
 • Parametr „P319” – wejście S3 – wartość „11”,
 • Parametr „P320” – wejście S4 – wartość „12”,
Falownik SANYU SXE

Falownik SANYU SXE

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Możliwość komentowania Multi-Speed w falownikach SANYU SXE została wyłączona

Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy procedury przywracania ustawień fabrycznych w falownikach SANYU rozpoczynając od serii SY6600, przez serię SY8000, SX1000, SX2000, a kończąc na serii SXE.

Falowniki SANYU SY6600

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych falownikach SANYU serii SY6600 należy ustawiać wartość parametru „F3.00” (Inicjalizacja parametrów), na wartość „1” (Przywrócenie ustawień fabrycznych).

Falowniki SANYU SY8000

Do przywracania konfiguracji domyślnej w przemiennikach częstotliwości SY8000 służy parametr „F1.20” (Przywracanie parametrów funkcji), aby przywrócić falownik do stanu fabryczne należy ustawić wartość tego parametru na „1” (Przywracanie domyślne).

Falowniki SANYU SX1000 oraz SXE

Za przywrócenie ustawień fabrycznych w przemiennikach serii SX1000 oraz SXE odpowiada parametr „P117” (Inicjalizacja parametrów fabrycznych) – wartość tego parametru należy ustawić na „1”.

Falowniki SANYU SX2000

W falownikach SX2000 za przywrócenie nastaw fabrycznych odpowiada parametr „PP.01” (Przywracanie ustawień domyślnych). Parametr ten może przyjmować 5 wartości:

 • „0” – nie przywraca,
 • „1” – przywrócenie ustawień, oprócz parametrów silnika,
 • „2” – usunięcie zapisów,
 • „3” – przywrócenie ustawień początkowych,
 • „4” – przywrócenie ustawień użytkownika,
Przywracanie ustawień domyślnych - instrukcja

Przywracanie ustawień domyślnych – instrukcja

 

Opublikowano Falowniki Sanyu, Falowniki Sanyu serii SX1000, Falowniki SANYU serii SXE, Falowniki Sanyu serii SY6600, Falowniki Sanyu serii SY8000 | Możliwość komentowania Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU została wyłączona