Falowniki SANYU na YouTube

W dzisiejszym artykule zamieścimy linki do dostępnych w serwisie YouTube materiałów dotyczących przemienników częstotliwości marki SANYU.

Falownik Sanyu 0,4 kW podłączenie potencjometru

Falowniki Sanyu SY8000-1R5G-4

Falownik SANYU SY8000 Przywracanie nastaw fabrycznych

Współpraca falownika SANYU SY8000 z przekaźnikiem czasowym ANIRO

Falownik SANYU ustawienie Funkcji Motopotencjometru

Falownik 4 kW SANYU SX 2000

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Falowniki SANYU na YouTube została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2

Druga część artykułu poświęconego podstawowym funkcjom konfiguracyjnym falowników SANYU serii SX1000. W artykule przedstawimy parametry od P109 do P116.

Lista Parametrów Funkcji Podstawowych

Poniżej znajduje się lista 10 parametrów pozwalających na konfigurację podstawowych funkcji falowników Sanyu serii SX1000.

Parametr „P109”

Maksymalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

 • Napięcie pośrednie V/F – maksymalnie 500.0V,

Parametr „P110”

Częstotliwość bazowa dla trybu V/F.

Wartości:

 • Częstotliwość pośrednia V/F do Częstotliwość maksymalna V/F,

Parametr „P111”

Napięcie pośredni dla trybu V/F.

Wartości:

 • Minimalne napięcie V/F do maksymalne napięcie V/F,

Parametr „P112”

Częstotliwość pośrednia dla trybu V/F.

Wartości:

 • Częstotliwość minimalna V/F do częstotliwość bazowa V/F,

Parametr „P113”

Minimalne napięcie dla trybu V/F.

Wartości:

 • Od zera do napięcia pośredniego V/F,

Parametr „P114”

Minimalna częstotliwość dla trybu V/F.

Wartości:

 • Od zera do częstotliwości pośredniej V/F,

Parametr „P115”

Częstotliwość nośna.

Wartości:

 • Od 1,0K do 15,0K,

Parametr „P116”

Automatyczne ograniczenie częstotliwości nośnej.

Wartości:

 • Parametr zastrzeżony,
Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 2 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 1

W kolejnym artykule z serii poświęconej falownikom SANYU SX1000 przedstawimy pierwszą część parametrów z grupy funkcji podstawowych – będą to parametry od P100 do P108.

Lista Parametrów Funkcji Podstawowych

Poniżej znajduje się lista 10 parametrów pozwalających na konfigurację podstawowych funkcji falowników Sanyu serii SX1000.

Parametr „P100”

Ustawienie częstotliwości wejściem cyfrowym.

Wartości:

 • 0 – częstotliwość maksymalna,

Parametr „P101”

Wybór zadawania częstotliwości

Wartości:

 • 0 – Ustawianie wejściem cyfrowym (P100),
 • 1 – Wejście analogowe napięciowe (0-10V),
 • 2 – Wejście analogowe prądowe (0/4-20mA),
 • 3 – Panel sterujący,
 • 4 – Przyciski UP / DOWN,
 • 5 – Zadawanie za pomocą komunikacji RS485,

Parametr „P102”

Wybór sygnału START

Wartości:

 • 0 – Panel sterujący START / STOP,
 • 1 – Zaciski We / Wy,
 • 2 – Komunikacja RS-485,

Parametr „P103”

Blokada przycisku STOP

Wartości:

 • 0 – Nieaktywna,
 • 1 – Aktywna,

Parametr „P104”

Blokada zmiany kierunku obrotów

Wartości:

 • 0 – Zabroniona,
 • 1 – Dozwolona,

Parametr „P105”

Częstotliwości maksymalna

Wartości:

 • Częstotliwość minimalna – 400,00Hz,

Parametr „P106”

Częstotliwość minimalna

Wartości:

 • 0,00Hz – częstotliwość maksymalna,

Parametr „P107”

Czas przyśpieszania 1

Wartości:

 • 0 – 999,9 s,

Parametr „P108”

Czas zatrzymywania 1

Wartości:

 • 0 – 999,9 s,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Podstawowe – Część 1 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID

W kolejnym artykule z serii poświęconym przemiennikom częstotliwości SANYU serii SX1000 przedstawimy dostępne parametry regulatora PID.

Lista Parametrów Regulatora PID

Poniżej znajduje się lista 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID wbudowanego w falowniki SANYU SX1000.

Parametr „P600”

Tryb startowy PID

Wartości:

 • 0 – PID Wyłączony,
 • 1 – PID Uruchomiony,
 • 2 – PID Uruchamiany z terminala zewnętrznego,

Parametr „P601”

Tryb pracy PID

Wartości:

 • 0 – Ujemne sprzężenie zwrotne,
 • 1 – Dodatnie sprzężenie zwrotne,

Parametr „P602”

Sygnał wartości zadanej PID

Wartości:

 • 0 – Według wartości zadanej w parametrze P604,
 • 1 – Analogowy sygnał napięciowy AVI (0-10V),
 • 2 – Analogowy sygnał prądowy AVI (4-20mA),

Parametr „P603”

Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Wartość:

 • 0 – AVI (0-10V),
 • 1 – AVI (4-20mA),
 • 2 – Zastrzeżony,
 • 3 – Zastrzeżony,

Parametr „P604”

Wykres wartości zadanej PID

Wartość: 0,0 – 100%,

Parametr „P605”

Górne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P606”

Dolne ograniczenie alarmu PID

Wartość: 0 – 100%,

Parametr „P607”

Człon proporcjonalny PID

Wartość: 0 – 200%,

Parametr „P608”

Czas całkowania

Wartość: 0,0 – 200s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P609”

Czas różniczkowania PID

Wartość: 0,0 – 20s (0s – oznacza zamknięty),

Parametr „P610”

Krok PID

Wartość: 0,01 – 1,00Hz

Parametr „P611”

Częstotliwość czuwania PID

Wartość: 0,00 – 120,00Hz (0,00Hz oznacza aktywną funkcję uśpienia),

Parametr „P612”

Czas czuwania PID

Wartość: 0 – 200s,

Parametr „P613”

Wartość wzbudzenia PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P614”

Wyświetlanie właściwej wartości PID

Wartość: 0 – 9999

Parametr „P615”

Ilość znaków na wyświetlaczu PID

Wartość: 1 – 5

Parametr „P616”

Ilość znaków dziesiętnych na wyświetlaczu PID

Wartość: 0 – 4

Parametr „P617”

Górne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P618”

Dolne ograniczenie częstotliwości PID

Wartość: 0 – 100%

Parametr „P619”

Tryb roboczy PID

Wartość:

 • 0 – Praca ciągła (funkcja PID otwarta),
 • 1 – Gdy sprzężenie zwrotne osiągnie górne ograniczenie (P605), praca z nominalną częstotliwością. Gdy osiągnie dolne ograniczenie (P606), PID rozpoczyna pracę,

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Parametry Regulatora PID została wyłączona

Funkcje Monitorujące w Falownikach SANYU SX1000

W artykule przedstawimy funkcje monitorujące, które umożliwiają wyświetlenie aktualnych wartości najważniejszych parametrów falownika SANYU SX1000.

Lista funkcji monitorujących

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na monitorowanie pracy przetwornicy częstotliwości:

Parametr „P001”

 • Wyświetlanie częstotliwości zadanej,

Parametr „P002”

 • Wyświetlanie częstotliwości wyjściowej,

Parametr „P003”

 • Wyświetlanie prądu wyjściowego,

Parametr „P004”

 • Wyświetlanie prędkości silnika,

Parametr „P005”

 • Wyświetlanie napięcia na szynie DC,

Parametr „P006”

 • Wyświetlanie temperatury urządzenia,

Parametr „P007”

 • Wyświetlanie parametrów regulatora PID,

Parametr „P010”

 • Zapis alarmu nr 1,

Parametr „P011”

 • Zapis alarmu nr 2,

Parametr „P012”

 • Zapis alarmu nr 3,

Parametr „P013”

 • Zapis alarmu nr 4,

Parametr „P014”

 • Ustawiona częstotliwość podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P015”

 • Częstotliwość wyjściowa podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P016”

 • Prąd wyjściowy podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P017”

 • Napięcie wyjściowe podczas ostatniego alarmu,

Parametr „P018”

 • Napięcie szyny DC podczas ostatniego alarmu,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Funkcje Monitorujące w Falownikach SANYU SX1000 została wyłączona

Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane

W artykule zapoznamy się z parametrami zaawansowanymi falowników SANYU SX1000 dostępnymi w grupie „P800”.

Parametr „P800”

 • Opis: Blokada parametrów zaawansowanych,
 • Zakres wartości: „0” – blokada aktywna, „1” – blokada nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P801”

 • Opis: Ustawienia częstotliwości 50/60Hz,
 • Zakres wartości: „1” – częstotliwość 50Hz, „1” – częstotliwość 60Hz,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P802”

 • Opis: Wybór typu momentu,
 • Zakres wartości: „0” – stały, „1” – zmienny,
 • Wartość domyślna: „1”,

Parametr „P803”

 • Opis: Ustawienia ochrony przeciwprzepięciowej,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P804”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed zbyt niskim napięciem,
 • Zakres wartości: Zmienne,
 • Wartość domyślna: Zmienne,

Parametr „P805”

 • Opis: Ustawienia ochrony przed wysoką temperaturą,
 • Zakres wartości: od 40 do 120 stopni Celsjusza,
 • Wartość domyślna: 85 / 95 stopni Celsjusza,

Parametr „P806”

 • Opis: Stała czasowa filtra wyjścia prądowego,
 • Zakres wartości: od 0 do 10.0,
 • Wartość domyślna: 2.0,

Parametr „P807”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P808”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P809”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najniższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 4-20mA,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P810”

 • Opis: Współczynnik kalibracji najwyższej wartości analogowego sygnału wyjściowego 0-10V,
 • Zakres wartości: 0-9999,
 • Wartość domyślna: -,

Parametr „P811”

 • Opis: Współczynnik kompensacji czasu martwego,
 • Zakres wartości: od 0 do częstotliwości maksymalnej,
 • Wartość domyślna: 0.00,

Parametr „P812”

 • Opis: Opcje pamięci zadawania częstotliwości przyciskami UP/DOWN,
 • Zakres wartości: „0” – Pamięć aktywna, „1” – Pamięć nieaktywna,
 • Wartość domyślna: „1”,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX1000 – parametry zaawansowane została wyłączona

Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus

W faownikach SANYU serii SX1000 za parametry komunikacji za pośrednictwem interfejsu RS485 odpowiadają trzy parametry grupy P700.

Parametr P700 – Prędkość Transmisji

Za pomocą parametru P700 możemy wybrać i ustawić jedną z czterech dostępnych prędkości transmisji danych:

 • Wartość „0” – prędkość 4800 bps,
 • Wartość „1” – prędkość 9600 bps,
 • Wartość „2” – prędkość 19200 bps,
 • Wartość „3” – prędkość 38400 bps,

Parametr P701 – Tryb Komunikacji

Tryb w jakim komunikował się będzie przemiennik częstotliwości SANYU SX1000 ustawiamy za pomocą parametru P701. Do wyboru mamy następujące tryby:

 • Wartość „0” – Tryb 8N1 ASC,
 • Wartość „1” – Tryb 8E1 ASC,
 • Wartość „2” – Tryb 8O1 ASC,
 • Wartość „3” – Tryb 8N1 RTU,
 • Wartość „4” – Tryb 8E1 RTU,
 • Wartość „5” – Tryb 8O1 RTU,

Parametr P702 – Adres Komunikacji

Przy wykorzystaniu parametru P702 ustawiamy adres pod którym będzie dostępny falownik. Możemy wybierać z zakresu od 0 do 240. Fabrycznie każdy falownik SX1000 posiada ustawiony adres komunikacyjny na wartość „1”. W przypadku gdy w sieci będzie pracować więcej urządzeń należy zadbać by każde z nich miało ustawiony indywidualny i niepowtarzalny adres komunikacji.

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000

Przemienniki częstotliwości SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Sanyu SX1000 – Parametry Komunikacji Modbus została wyłączona

Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wyjścia przekaźnikowego

Wyjście przekaźnikowe w falownikach SANYU serii SX1000 może pełnić jedną z wymienionych poniżej funkcji:

 • „0” – Przekaźnik nieaktywny,
 • „1” – Sygnalizacja pracy napędu,
 • „2” – Sygnalizacja osiągnięcia zadanej częstotliwości,
 • „3” – Alarm,
 • „4” – Prędkość zerowa,
 • „5” – Częstotliwość 1 osiągnięta,
 • „6” – Częstotliwość 2 osiągnięta,
 • „7” – Przyśpieszanie,
 • „8” – Zatrzymywanie,
 • „9” – Wskaźnik zbyt niskiego napięcia,
 • „10” – Czas 1 osiągnięty,
 • „11” – Czas 2 osiągnięty,
 • „12” – Wskaźnik ukończenia fazy,
 • „13” – Wskaźnik ukończenia procedury,
 • „14” – PID maksimum,
 • „15” – PID minimum,
 • „16” – Zanik sygnału prądowego 4..20mA,
 • „17” – Przeciążenie falownika,
 • „18” – Zbyt duży moment,

Programowanie funkcji jaką ma realizować przekaźnik odbywa się za pomocą parametru „P325”.

Przekaźnik wyjściowy - falowniki Sanyu SX1000

Przekaźnik wyjściowy – falowniki Sanyu SX1000

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wyjścia przekaźnikowego została wyłączona

Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wejść cyfrowych

Każde wejście cyfrowe dostępne w falownikach SANYU serii SX1000 może zostać ustawione na jeden z 26 sposobów. Poniżej wymienimy i przedstawimy dostępne konfiguracje wejść cyfrowych.

W falownikach Sanyu SX1000 dostępne są 4 wejścia cyfrowe, które konfiguruje się za pomocą parametrów P315 (wejście DI1 -FWD), P316 (wejście DI2 – REV), P317 (wejście DI3) oraz P318 (wejście DI4).

Powyższe wejście mogą zostać ustawione na jedną z następujących wartości:

 • „0” – wejście nieaktywne,
 • „1” – praca w trybie JOG,
 • „2” – praca w trybie JOG do przodu,
 • „3” – praca w trybie JOG do tyłu,
 • „4” – praca do przodu / praca do tyłu,
 • „5” – praca falownika,
 • „6” – kierunek obrotów w przód,
 • „7” – kierunek obrotów w tył,
 • „8” – stop – zatrzymanie falownika,
 • „9” – ustawienie prędkości krokowej nr 1,
 • „10” – ustawienie prędkości krokowej nr 2,
 • „11” – ustawienie prędkości krokowej nr 3,
 • „12” – ustawienie prędkości krokowej nr 4,
 • „13” – przyśpieszanie / zwalnianie – terminal 1,
 • „14” – przyśpieszanie / zwalnianie – terminal 2,
 • „15” – funkcja motopotencjometru – UP,
 • „16” – funkcja motopotencjometru – DOWN,
 • „17” – stop awaryjny,
 • „18” – reset falownika – kasowanie błędów,
 • „19” – praca PID,
 • „20” – praca PLC,
 • „21” – start z timera numer 1,
 • „22” – start z timera numer 2,
 • „23” – wejście impulsowe – zliczanie impulsów,
 • „24” – reset licznika,
 • „25” – kasowanie pamięci,

Wejścia cyfrowe – Sanyu SX1000 – schemat

Schemat wejść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000

W tym artykule to wszystko, już w krótce na naszym blogu pojawi się kolejny artykuł z serii, który będzie poświęcony funkcjom wejść cyfrowych dostępnych w falownikach SANYU SX2000.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Falowniki SANYU SX1000 – przegląd funkcji wejść cyfrowych została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 4

Kolejny, a zarazem ostatni już wpis poświęcony diagnostyce usterek w falownikach SANYU serii SX. Zapraszamy do lektury.

ES – Zatrzymanie awaryjne

Został wyzwolony wyłącznik powodujący zadziałanie procedury zatrzymania awaryjnego falownika. Po odłączeniu wyłącznika awaryjnego, należy uruchomić przemiennik według standardowych procedur.

CO – Błąd komunikacji

Błąd komunikacji – dotyczy falowników sterowanych za pomocą protokołu Modbus. Błąd ten może być spowodowany nieprawidłowym połączeniem kablowy, nieprawidłowymi parametrami lub formatem transmisji. W celu jego usunięcia należy sprawdzić stan przewodów oraz połączeń, zweryfikować przesyłane parametry i format transmisji danych.

20 – Uszkodzenie przewodów 4-20mA

Powodem błędu „20” może być nieprawidłowe podłączenie lub uszkodzenie przewodów za pośrednictwem których transmitowany jest analogowy sygnał zadawania częstotliwości. W celu eliminacji usterki należy sprawdzić stan i poprawnie zamocować przewody w zaciskach falownika.

Pr – Błąd wpisywania parametrów

Błąd „Pr” pojawia się w przypadku próby wpisania nieprawidłowej wartości parametru, należy wówczas przed zakończeniem operacji poprawić wprowadzaną wartość parametru.

Err – Błąd grupy parametrów

Błąd pojawia się w przypadku próby edycji nieistniejącego lub ustawionego przez producenta parametru. W przypadku jego wystąpienia należy opuścić menu parametru.

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Opublikowano Falowniki Sanyu, Falowniki Sanyu serii SX1000, Falowniki SANYU serii SXE, Falowniki Sanyu serii SXS | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 4 została wyłączona