Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Monitorujące

Kolejny artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy funkcje monitorujące dostępne w przemiennikach.

Lista Parametrów Monitorowania

Poniżej znajduje się lista 46 parametrów monitorujących:

Parametr „D0.00”

Częstotliwość robocza.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.01”

Częstotliwość zadana.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.02”

Napięcie szyny.  Jednostka: 0.1V.

Parametr „D0.03”

Napięcie szyny.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.04”

Prąd wyjściowy.  Jednostka: 0.01A.

Parametr „D0.05”

Moc wyjściowa.  Jednostka: 0.1kW.

Parametr „D0.06”

Moment wyjściowy.  Jednostka: 0.1%.

Parametr „D0.07”

Stan na wejściu dla wejść cyfrowych S.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.08”

Stan na wyjściu dla M01.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.09”

Napięcie FIV.  Jednostka: 0,01V.

Parametr „D0.10”

Napięcie FIC.  Jednostka: 0,01V.

Parametr „D0.11”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.12”

Wartość licznika.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.13”

Długość.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.14”

Prędkość z obciążeniem.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.15”

Ustawienie PID.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.16”

Sprzężenie zwrotne PID.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.17”

Stan PLC.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.18”

Częstotliwość wyjściowa impulsów.  Jednostka: 0.01Hz.

Parametr „D0.19”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.20”

Pozostały czas pracy.  Jednostka: 0,1Min.

Parametr „D0.21”

Napięcie FIV z korektą.  Jednostka: 0,001V.

Parametr „D0.22”

Napięcie FIC z korektą.  Jednostka: 0,001V.

Parametr „D0.23”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.24”

Prędkość liniowa.  Jednostka: 1m/Min.

Parametr „D0.25”

Czas bieżący.  Jednostka: 1Min.

Parametr „D0.26”

Bieżący czas pracy.  Jednostka: 0,1Min.

Parametr „D0.27”

Impuls wejściowy.  Jednostka: 1Hz.

Parametr „D0.28”

Ustawienia komunikacji.  Jednostka: -.

Parametr „D0.29”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.30”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.31”

Częstotliwość zewnętrzna Y.  Jednostka: 0,01Hz.

Parametr „D0.32”

Podgląd wartości adresu w pamięci.  Jednostka: 1.

Parametr „D0.33”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.34”

Temperatura silnika.  Jednostka: 1st. C.

Parametr „D0.35”

Moment zadany.  Jednostka: 0,1%.

Parametr „D0.36”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.37”

Kąt współczynnika mocy.  Jednostka: 0,1.

Parametr „D0.38”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.39”

Napięcie zadane po oddzieleniu V/f.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.40”

Napięcie wyjście po oddzieleniu V/f.  Jednostka: 1V.

Parametr „D0.41”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.42”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.43″

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.44”

Zastrzeżony.  Jednostka: -.

Parametr „D0.45”

Kod bieżącego błędu.  Jednostka: 0.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Monitorujące została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F

Drugi artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania skalarnego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Skalarnego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P4.00”

Ustawienia krzywej V/F.

Wartości:

 • 0 – Krzywa liniowa,
 • 1 – Wielopunktowa,
 • 2 – Kwadratowa,
 • 3 – Wzmocnienie 1.2,
 • 4 – Wzmocnienie 1.4,
 • 6 – Wzmocnienie 1.6,
 • 8 – Wzmocnienie 1.8,
 • 9 – Zastrzeżony,
 • 10 – Całkowicie oddzielona,
 • 11 – Połowicznie oddzielona,

Parametr „P4.01”

Wzmocnienie momentu.

Wartości:

 • 0.0% – Automatyczne wzmocnienie momentu,
 • 0.1% – 30.0%,

Parametr „P4.02”

Odcięcie częstotliwości dla wzmocnienia momentu.

Wartości:

 • 0.00Hz – maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P4.03”

Punkt częstotliwości V/F 1 (F1).

Wartości:

 • 0.00Hz – P4.05,

Parametr „P4.04”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.05”

Punkt częstotliwości V/F 2 (F2).

Wartości:

 • P4.03 – P4.07,

Parametr „P4.06”

Punkt napięcia V/F 2 (V2).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.07”

Punkt częstotliwości V/F 3 (F3).

Wartości:

 • P4.05 – znamionowa częstotliwość silnika (P1.04),

Parametr „P4.08”

Punkt napięcia V/F 1 (V1).

Wartości:

 • 0.0% – 100.0%

Parametr „P4.09”

Kompensacja poślizgu dla V/F.

Wartości:

 • 0.0% – 200.00%,

Parametr „P4.10”

Pobudzenie wzmocnienia V/F.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P4.11”

Współczynnik tłumienia drgań V/F.

Wartości:

 • 0 – 100,

Parametr „P4.13”

Zródło zadawania napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0 – ustawienia cyfrowe (P4.14),
 • 1 – FIV,
 • 2 – FIC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Impuls (S3),
 • 5 – Wielopunktowe,
 • 6 – PLC,
 • 7 – PID,
 • 8 – Ustawienia komunikacji,

Wartość 100% odpowiada nominalnemu napięciu silnika.

Parametr „P4.14”

Ustawienia napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0V – Napięcie nominalne silnika,

Parametr „P4.15”

Czas przyrostu napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas wzrostu napięcia od 0V do nominalnego napięcia silnika.

Parametr „P4.16”

Czas spadku napięcia dla separacji V/F.

Wartości:

 • 0.0s – 1000.0s

Wskazuje czas spadku napięcia od nominalnego napięcia silnika do 0V.

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Skalarnego V/F została wyłączona

Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego

Pierwszy artykuł z serii poświęconej przemiennikom częstotliwości Sanyu SX2000, w której opiszemy parametry sterowania wektorowego.

Lista Parametrów Funkcji Sterowania Wektorowego

Poniżej znajduje się lista 16 parametrów pozwalających na konfigurację parametrów z grupy sterowania wektorowego w falownikach Sanyu serii SX2000.

Parametr „P3.00”

Człon proporcjonalny pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0 do 100,

Parametr „P3.01”

Czas całkowania pierwszej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.02”

Przełączanie częstotliwości pierwszej.

Wartości:

 • Od 0,00 – P3.05,

Parametr „P3.03”

Człon proporcjonalny drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.04”

Czas całkowania drugiej pętli sterowania prędkości.

Wartości:

 • Od 0,01s – 10,00s,

Parametr „P3.05”

Przełączanie częstotliwości drugiej.

Wartości:

 • P3.02 – Maksymalna częstotliwość wyjściowa,

Parametr „P3.06”

Wektorowe sterowanie – wzmocnienie poślizgu.

Wartości:

 • 50% – 200%,

Parametr „P3.07”

Stała czasowa dla filtra pętli prędkości.

Wartości:

 • 0,000s – 0100s,

Parametr „P3.08”

Wektorowe sterowanie wzmocnienia wzbudzenia.

Wartości:

 • 0 – 200,

Parametr „P3.09”

Górne ograniczenie momentu dla sterowania prędkości.

Wartości:

 • 0 – P3.10,
 • 1 – RV,
 • 2 – RC,
 • 3 – Zastrzeżony,
 • 4 – Zadawanie impulsem,
 • 5 – Zadawanie komunikacją,
 • 6 – MIN (RV, RC),
 • 7 – MAX (RV, RC),

Parametr „P3.10”

Górne ograniczenie momentu ustawiane cyfrowo.

Wartości:

 • 0,0% – 200,0%,

Parametr „P3.13”

Wzbudzenie wzmocnienia członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.14”

Wzbudzenie wzmocnienia członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.15”

Wzmocnienie momentu dla członu proporcjonalnego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.16”

Wzmocnienie momentu dla członu całkującego.

Wartości:

 • 0 – 60000,

Parametr „P3.17”

Regulator prędkości w pętli.

Wartości:

 • Jednostka na wyświetlaczu:
  – Nieaktywna,
  – Aktywna,

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX2000 | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX2000 – Parametry Sterowania Wektorowego została wyłączona

Akcesoria do falowników Sanyu

W artykule przyjrzymy się dostępnym akcesoriom do falowników Sanyu.

Filtry Sieciowe

Charakteryzują się wysoką zdolnością tłumienia zakłóceń. Ich stosowanie zaleca się wszędzie tam gdzie występują wysokie wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i eliminacji zakłóceń.

Moduły i Rezystory Hamujące

W falownikach Sanyu serii SX1000, SX2000 oraz SXS1000 o zakresie mocy od 4kW do 22kW występuje wbudowany czoper hamujący. W przypadku przemienników o mocy od 30kW stosuje się czopery zewnętrzne. Zadaniem czoperów DBU jest przejęcie nadmiaru energii wytwarzanej przez silnik podczas hamowania i przekazanie jej na rezystor hamujący.

Dławiki Sieciowe

Zadaniem trójfazowych dławików sieciowych jest ograniczenie szybkości narastania prądu rozruchowego oraz wzajemnych oddziaływań komutacyjnych falowników zasilanych z tego samego źródła. Dławiki sieciowe chronią ponadto sieć  zasilającą przed niekorzystnym wpływem przemienników częstotliwości, a także ograniczają generowanie wyższych harmonicznych.

Klawiatura Zewnętrzna

Klawiatura zewnętrzna pozwala na wygodne zdawanie parametrów oraz sterowanie falownikiem. Najczęściej umieszcza się ją na zewnątrz szafy sterowniczej w której znajduje się falownik. Wysoki stopień ochrony IP55 sprawia, że jest ona niewrażliwa na wilgoć oraz zapylenie panujące na hali produkcyjnej.

Panel Sterujący i Potencjometr

Panel sterujący (zadajnik) wykorzystywany jest najczęściej do sterowania falownikiem (zadawania prędkości obrotowej silnika). Podobnie jak klawiatura charakteryzuje się stopniem ochrony IP55.

Potencjometr to najprostszy i najtańszy sposób zadawania częstotliwości wyjściowej przemiennika. Bezproblemowo współpracuje z każdym modelem falowników, zaś jego instalacja wymaga podłączenia jedynie 3 przewodów.

Falowniki SANYU serii SXE

Falowniki SANYU serii SXE

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Akcesoria do falowników Sanyu została wyłączona

Softstarty Sanyu SSXA

Nowa seria softstartów w ofercie firmy Sanyu. Softstarty SSXA wyposażone w stycznik bypass reprezentują nową generację wysokiej jakości, uniwersalnych, ekonomicznych i wydajnych urządzeń dedykowanych do rozruchu asynchronicznych silników 3-fazowych.

Prezentowana seria softstartów może z powodzeniem być wykorzystana w dowolnej aplikacji, w której pracuje asynchroniczny silnik trójfazowy.

Parametry Softstartów SANYU SSXA

Z najważniejszych funkcji softstartów Sanyu SSXA warto wspomnieć m.in. o:

 • Możliwości pracy w trybach: softstart oraz softstop,
 • Możliwości wyboru rodzaju obciążenia i rodzaju startu,
 • Sterowaniu w systemie dwu lub trzy przewodowym,
 • Wyjściu przekaźnika błędu,
 • Programowalnym wyjście przekaźnikowy,
 • Wbudowanym wyłączniku bezpieczeństwa,
 • Możliwości wyboru poziomu zabezpieczeń,
 • Dynamicznej pamięci błędów,
 • Dostępie do parametrów elektrycznych, parametrów silnika, parametrów obciążenia podczas pracy,
 • Module komunikacyjnym RS-485 oraz obsłudze protokołu MODUBS,
 • Wyjściu analogowym prądowym 4-20mA,

Schemat Softstartu Serii SSXA

Opublikowano Softstarty Sanyu | Możliwość komentowania Softstarty Sanyu SSXA została wyłączona

Artykuły poświęcone falownikom Sanyu

W tym artykule zamieścimy spis artykułów dostępnych na portalu Falowniki24.info.pl, które poświęcono falownikom marki Sanyu.

Artykuł nr 1

Tytuł: „Zadajnik panelowy ZAD1-ECO z falownikiem SANYU SY6600 – podłączenie”

Link: https://www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-179.html

 

Artykuł nr 2

Tytuł: „Przemienniki częstotliwości – przegląd, porównanie możliwości”

Link: https://www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-155.html

Artykuł nr 3

Tytuł: „Nowości falownikowe 2016”

Link: https://www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-212.html

Artykuł nr 4

Tytuł: „Nowości falownikowe 2016”

Link: https://www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-43.html

Opublikowano Falowniki Sanyu | Możliwość komentowania Artykuły poświęcone falownikom Sanyu została wyłączona

Falowniki Sanyu SX1000, SX2000, SXS oraz SXS w Ofercie SklepFalowniki.pl

Do oferty sklepu internetowego SklepFalowniki.pl, w której dotychczas znajdowały się przemienniki częstotliwości Sanyu serii SY6600 oraz SY8000 dołączyły kolejne serie falowników tego producenta:

 • Falowniki Sanyu SX1000 – skalarne,
 • Falowniki Sanyu SX2000 – wektorowe,
 • Falowniki Sanyu SXS – szczelne IP65,
 • Falowniki Sanyu SXE – do silników 1F,

Będą one stopniowo zastępować wycofywane już z produkcji wcześniej wymienione serie SY6600 oraz SY8000.

Przykładowa oferta

Poniżej zamieszczamy screen ze sklepu SklepFalowniki.pl przedstawiający ofertę falowników Sanyu serii SX1000:

Oferta falowników Saynu SX1000 w sklepie SklepFalowniki.pl

Oferta falowników Saynu SX1000 w sklepie SklepFalowniki.pl

Opublikowano Falowniki Sanyu, Falowniki Sanyu serii SX1000, Falowniki Sanyu serii SX2000, Falowniki SANYU serii SXE, Falowniki Sanyu serii SXS | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SX1000, SX2000, SXS oraz SXS w Ofercie SklepFalowniki.pl została wyłączona

SANYU SXE – Kody błędów – Część 1

W artykule przedstawimy kody błędów wyświetlane przez falowniki SANYU serii SXE:

Kod błędu OC0 / UC0

 • Nazwa: Przeciążenie po zatrzymaniu,
 • Powód usterki:
  – Uszkodzenie przemiennika,
 • Sposób usunięcia usterki:
  – Kontakt z serwisem,

Kod błędu OC1 / UC1

 • Nazwa: Przeciążenie podczas przyśpieszania,
 • Powód usterki: 
  – Zbyt krótki czas przyśpieszania,
  – Niewłaściwa krzywa V/F,
  – Zwarcie silnika lub przewodów z uziemieniem,
  – Zbyt duże wzmocnienie momentu,
  – Start uruchomionego silnika,
  – Niewłaściwe ustawienie przemiennika,
  – Uszkodzenie przemiennika
 • Sposób usunięcia usterki:
  – Zwiększyć czas przyśpieszania,
  – Ustawić właściwą krzywą V/F,
  – Sprawdzić izolację silnika i okablowanie,
  – Zmniejszyć wzmocnienie momentu,
  – Sprawdzić napięcie wejściowe,
  – Sprawdzić obciążenie,
  – Poprawnie ustawić parametry falownika,
  – Kontakt z serwisem,

Kod błędu OC2 / UC2

 • Nazwa: Przeciążenie podczas zatrzymywania,
 • Powód usterki:
  – Zbyt krótki czas zatrzymywania,
  – Niepoprawnie dobrany falownik (za mały),
  – Inne przyczyny,
 • Sposób usunięcia usterki:
  – Zwiększyć czas zatrzymywania,
  – Wymienić falownik na większy,
  – Sprawdzić poprawność aplikacji,

Kod błędu OC3 / UC3

 • Nazwa: Przeciążenie podczas stałej prędkości,
 • Powód usterki:
  – Nieprawidłowa izolacja silnika i przewodów,
  – Oscylacje obciążenia,
  – Oscylacje napięcia wejściowego i zbyt niska wartość napięcia,
  – Niepoprawnie dobrany falownik (za mały),
  – Spadek napięcia podczas uruchamiania silnika,
  – Występowanie innych zakłóceń zewnętrznych,
 • Sposób usunięcia usterki:
  – Sprawdzić stan izolacji silnika i okablowania,
  – Sprawdzić obciążenie i smarowanie,
  – Sprawdzić napięcie wejściowe,
  – Wymienić falownik na większy,
  – Wymienić transformator na większy,
  – Wyeliminować zakłócenia zewnętrzne,

 

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Możliwość komentowania SANYU SXE – Kody błędów – Część 1 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 3

Kolejny artykuł z serii poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P425 do P435.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 11 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P425”

Osiągnięta częstotliwość 1.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P426”

Osiągnięta częstotliwość 2.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P427”

Ustawienia timera 1.

Wartości:

 • Od 0 do 10 sekund.

Parametr „P428”

Ustawienia timera 2.

Wartości:

 • Od 0 do 100 sekund.

Parametr „P429”

Ograniczenie momentu dla stałej prędkości.

Wartości:

 • Od 0 do 999,9 sekundy.

Parametr „P430”

Histereza częstotliwości osiągniętej w układzie.

Wartości:

 • Od 0,00 do 2,00.

Parametr „P431”

Częstotliwość skoku 1.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P432”

Częstotliwość skoku 2.

Wartości:

 • Od 0 do częstotliwość maksymalna.

Parametr „P433”

Histereza częstotliwości skoku w układzie pętli.

Wartości:

 • Od 0 do 2,00.

Parametr „P434”

Krok zadawania częstotliwości przyciskami UP / DOWN.

Wartości:

 • Od 0,00 do 10,00Hz.

Parametr „P435”

Pamięć zadawania częstotliwości przyciskami UP / DOWN.

Wartości:

 • 0 – Pamięć aktywna,
 • 1 – Pamięć nieaktywna.
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 3 została wyłączona

Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 2

Kolejny artykuł z serii poświęcony przemiennikom częstotliwości Sanyu SX1000 – opiszemy w nim opcje z grupy aplikacji o parametrach od P413 do P424.

Lista Parametrów Funkcji Aplikacyjnych

Poniżej znajduje się lista 17 parametrów pozwalających na konfigurację funkcji z grupy aplikacji w falownikach Sanyu serii SX1000.

Parametr „P413”

Tryb oszczędzania energii.

Wartości:

 • Od 0 do 100%,

Parametr „P414”

Napięcie hamowania DC.

Wartości:

 • Zależnie od modelu przemiennika,

Parametr „P415”

Efektywność hamowania.

Wartości:

 • Od 40 do 100%,

Parametr „P416”

Restart po odłączeniu zasilania.

Wartości:

 • 0 lub 1 – domyślnie: 1,

Parametr „P417”

Dopuszczalny czas do odcięcia zasilania.

Wartości:

 • Od 0 do 10 sekund,

Parametr „P418”

Dopuszczalny poziom prądu podczas restartu.

Wartości:

 • Od 0 do 200%,

Parametr „P419”

Dopuszczalny czas restartu.

Wartości:

 • Od 0 od 10 sekund,

Parametr „P420”

Czas uruchomienia po wystąpieniu błędu.

Wartości:

 • Od 0 do 5 sekund,

Parametr „P421”

Czas opóźnienia restartu po wystąpieniu błędu.

Wartości:

 • Od 0 do 100,

Parametr „P422”

Działanie po przekroczeniu dopuszczalnego momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 3,

Parametr „P423”

Poziom wykrywania przekroczenia momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 200%,

Parametr „P424”

Czas wykrywania przekroczenia momentu.

Wartości:

 • Od 0 do 20 sekund,
Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Przemienniki Częstotliwości SANYU SX1000 – Funkcje Aplikacyjne – Część 2 została wyłączona