Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy procedury przywracania ustawień fabrycznych w falownikach SANYU rozpoczynając od serii SY6600, przez serię SY8000, SX1000, SX2000, a kończąc na serii SXE.

Falowniki SANYU SY6600

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych falownikach SANYU serii SY6600 należy ustawiać wartość parametru „F3.00” (Inicjalizacja parametrów), na wartość „1” (Przywrócenie ustawień fabrycznych).

Falowniki SANYU SY8000

Do przywracania konfiguracji domyślnej w przemiennikach częstotliwości SY8000 służy parametr „F1.20” (Przywracanie parametrów funkcji), aby przywrócić falownik do stanu fabryczne należy ustawić wartość tego parametru na „1” (Przywracanie domyślne).

Falowniki SANYU SX1000 oraz SXE

Za przywrócenie ustawień fabrycznych w przemiennikach serii SX1000 oraz SXE odpowiada parametr „P117” (Inicjalizacja parametrów fabrycznych) – wartość tego parametru należy ustawić na „1”.

Falowniki SANYU SX2000

W falownikach SX2000 za przywrócenie nastaw fabrycznych odpowiada parametr „PP.01” (Przywracanie ustawień domyślnych). Parametr ten może przyjmować 5 wartości:

 • „0” – nie przywraca,
 • „1” – przywrócenie ustawień, oprócz parametrów silnika,
 • „2” – usunięcie zapisów,
 • „3” – przywrócenie ustawień początkowych,
 • „4” – przywrócenie ustawień użytkownika,
Przywracanie ustawień domyślnych - instrukcja

Przywracanie ustawień domyślnych – instrukcja

 

Opublikowano Falowniki Sanyu, Falowniki Sanyu serii SX1000, Falowniki SANYU serii SXE, Falowniki Sanyu serii SY6600, Falowniki Sanyu serii SY8000 | Możliwość komentowania Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach SANYU została wyłączona

Zasady prowadzenia kabli zasilających i przewodów sterujących

Poza doborem odpowiednich kabli zasilających, silnikowych oraz przewodów sterujących równie istotne jest ich prawidłowa instalacja. Poniżej przedstawimy kilka najważniejszych zasad, o których należy pamiętać podczas instalowania wymienionych kabli i przewodów.

Zasady prawidłowego prowadzenia instalacji

 • Kable silnikowe, zasilające oraz sterujące powinny być instalowane w oddzielnych korytkach elektrycznych.
 • Kable silnikowe zaleca się prowadzić z dala od innych kabli – odległość pomiędzy kablami silnikowymi, a kablami zasilającymi powinna wynosić co najmniej 30 cm, zaś między kablami silnikowymi, a kablami sterującymi co najmniej 50 cm.
 • Kable silnikowe kilku napędów mogą być prowadzone równolegle obok siebie.
 • W przypadku długich dystansów należy unikać równoległego prowadzenia kabli silnikowych i zasilających.
 • W przypadku krzyżowania się tras kabli silnikowych i zasilających należy zadbać o to by przecinały się one pod katem 90 stopni.
 • Kable zasilające należy prowadzić w odległości co najmniej 20 cm od przewodów sterujących.
 • W celu poprawy lokalnego wyrównania potencjału zleca się stosowanie systemu aluminiowych korytek kablowych mających dobre połączenie elektryczne miedzy sobą oraz miedzy elektrodami uziemiającymi.
 • W przypadku występowania kabli sterujących dla napięć 12/24V oraz 230V należy je prowadzić w oddzielnych kanałach. Dopuszczalne jest prowadzenie tych kabli w jednym kanale w przypadku gdy kabel 12/24V posiada izolację dla napięcia 230V.

Schemat prowadzenia kabli

Schemat prowadzenia kabli silnikowych, zasilających oraz sterujących falownika

Schemat prowadzenia kabli silnikowych, zasilających oraz sterujących falownika

Opublikowano Inne | Możliwość komentowania Zasady prowadzenia kabli zasilających i przewodów sterujących została wyłączona

SANYU SX1000 – procedura uruchomienia

Artykuł opisuje procedurę uruchomienia przemienników częstotliwości SANYU serii SX1000 w trybie sterowania poprzez zaciski i zadawania częstotliwości za pomocą wejścia analogowego.

W pierwszym kroku najlepiej poprzez przekaźnik 3-pozycyjny połączyć zacisk GND za FWD oraz REV. Wówczas w przypadku ustawienia przełącznika w jednej pozycji silnik będzie obracał się w przód, zaś w drugiej pozycji w tył, gdy przełącznik będzie ustawiony w położeniu środkowym falownik nie będzie pracował.

Następnie należy pod zaciski +10, AVI oraz GND podłączyć potencjometr charakteryzujący się rezystancją w zakresie od 1 do 10kOhm.

Zasilanie falownika podłączamy pod zaciski L1 i L2 (w przypadku zasilania z 1 fazy) lub L1, L2, L3 (w przypadku zasilania z 3 faz). Silnik podłączamy pod zaciski U, V, W. Układ uziemiamy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Kolejnym etapem jest ustawienie parametrów przemiennika:

 • P101 – ustawiamy na wartość „1”,
 • P102 – ustawiamy na wartość „1”,

Na koniec indywidualnie w zależności od charakterystyki aplikacji konfigurujemy czasy rozruchu, hamowania oraz częstotliwości maksymalną i minimalną.

 • P107 – czas rozruchu,
 • P108 – czas hamowania,
 • P105 – częstotliwość maksymalna,
 • P106 – częstotliwość minimalna

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania SANYU SX1000 – procedura uruchomienia została wyłączona

Akcesoria do falowników SANYU – zewnętrzna klawiatura

Do przemienników częstotliwości SANYU można zastosować wiele różnych akcesoriów zaczynając od potencjometrów, przez zadajniki prądowe, zadajniki panelowa i kończąc na wskaźnikach prędkości falownika. Nie wszyscy jednak wiedzą, że falowników serii SY8000 firma SANYU zaprojektowała i sprzedaje dedykowaną klawiaturę zewnętrzną.

Klawiatura sprzedawana jest z przewodem zakończonym złączami RJ-45 oraz panelem mocującym pozwalającym na wygodny montaż klawiatury na obudowie szafy sterującej i jednocześnie umożliwiający jej wyjmowanie.

Zewnętrzna klawiatura może być stosowana z wszystkimi przemiennikami serii SY8000 niezależnie od tego czy są to urządzenia zasilane 1- czy 3-fazowo.

Produkt dostępny jest w cenie około 165 zł netto.

Seria SY8000 falowników SANYU

Seria SY8000 falowników SANYU

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SY8000 | Otagowano | Możliwość komentowania Akcesoria do falowników SANYU – zewnętrzna klawiatura została wyłączona

Softstarty SANYU serii SJR2-5000

W poprzednim artykule opisywaliśmy softstarty SANYU SJR2-3000 teraz zajmiemy się kolejną serią urządzeń pozwalających na łagodny rozruch silników jaka jest dostępna w ofercie firmy SANYU, a jest nią seria SJR2-5000.

Urządzenia te dostępne są w zakresie mocy od 7,5 do 355kW (dla wersji zasilania 3x400V), zostały one wyposażone w unikalny system pozwalający na sterownie momentem rozruchu silnika przy wykorzystaniu prądowego sprzężenia zwrotnego. Softstarty SJR2-5000 mogą pracować w sposób ciągły bez konieczności przełączania się na pracę wykorzystującą by-pass po zakończeniu rozruchu.

Producent – firma SANYU wyposażyła urządzenia tej serii w zaawansowane funkcje ochronne między innymi:

 • zabezpieczenie przeciążeniowe nadprądowe
 • zabezpieczenie napięciowe
 • zabezpieczenie przed zanikiem obciążania,
 • ochrona przed zanikiem fazy na wejściu i wyjściu
 • ochrona przed przegrzaniem zarówno softstartu, jak również silnika (wejście PTC)
Softstart SANYU SRJ2-5000

Softstart SANYU SRJ2-5000

Z istotnych funkcji i możliwości jakie ponadto oferują softstarty SJR2-5000 warto jeszcze wymienić:

 • Funkcja rozgrzewania silnika
 • Funkcja forsowania napięcia
 • Możliwość konfiguracji parametrów dwóch silników
 • Dynamiczna pamięć błędów
 • Możliwość odczytu parametrów elektrycznych silnika m.in. warunków obciążenia oraz czasu pracy
 • Możliwość komunikacji poprzez standardowy protokół MODBUS (interfejs RS-485)
 • Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz zewnętrzna klawiatura
 • Wbudowany zasilacz o napięciu 24VDC i obciążalności 200mA

Do softstarów opisywanej serii dostępne jest również pakiet oprogramowania PowerSuite Pocket PC.

Opublikowano Softstarty Sanyu | Możliwość komentowania Softstarty SANYU serii SJR2-5000 została wyłączona

Softstarty SANYU serii SJR2-3000

Softstart SANYU

Softstart SANYU

Poza falownikami firma SANYU posiada w swojej ofercie również softstarty serii SJR2-3000 oraz SJR2-5000. W tym artykule zajmiemy się pierwszą z wymienionych serii produktów – tj. softstartami SANYU SJR2-3000.

Urządzenia serii SJR2-3000 dostępne są w zakresie mocy od 5,5kW do 400kW – producent jako ich główny obszar zastosowania podaje rozruch pomp i wentylatorów, jednak z powodzeniem można je również stosować w aplikacjach innego typu.

Dużą zaletą softstartów serii SJR2-3000 jest wbudowany stycznik obejściowy – tzw. bypass, który jest uruchamiany zaraz po zakończeniu procesu rozruchu.

Z istotnych parametrów opisywanych urządzeń warto również zwrócić uwagę na możliwość pracy w trybie softstart oraz softstop, możliwość wyboru rodzaju obciążenia i charakterystyki startu, sterowanie w trybie 2- i 3-przewodowym, wybór poziomu zabezpieczeń oraz dynamiczna charakterystyka błędów.

Pozostałe właściwości softstartów SJR2-3000:

 • Wyjście przekaźnika błędu,
 • Wyjście przekaźnikowe programowalne,
 • Wyłączenie bezpieczeństwa,
 • Dostęp do parametrów elektrycznych silnika,
 • Wyświetlacz LCD z sygnalizacją dźwiękową,
 • Możliwość komunikacji poprzez protokół MODBUS,
 • Wyjście analogowe prądowe 4-20mA

 

Opublikowano Softstarty Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Softstarty SANYU serii SJR2-3000 została wyłączona

Falowniki SANYU – przegląd dostępnych modeli

Przegląd falowników dostępnych w ofercie firmy SANYU

Falowniki skalarne

Firma SANYU posiada w swojej ofercie dwie serie falowników skalarnych – są to urządzenia serii SY6600 oraz SX1000.

SANYU SY6600

Ekonomiczne falowniki uniwersalnego zastosowania oferujące funkcje dynamicznego dostosowania momentu do zmieniającego się obciążenia. Kompaktowa budowa, cicha praca, wbudowany czoper hamując i regulator PID to tylko niektóre z zalet tej serii przemienników.

SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Uniwersalne falowniki, produkowane do mocy 5,5kW będące następcą popularnej serii SY6600. Przemienniki dostępne w wersji zasilanej 1- oraz 3-fazowo. Oferują funkcje oszczędzania energii („energy-saving”), funkcję „lotnego startu” oraz „emergency stop”, posiadają wbudowany zegar RTC oraz funkcjonalność prostego sterownika PLC. Falowniki te mogą komunikować się wykorzystując protokół MODBUS RTU/ASCII.

Falowniki wektorowe

SANYU SY8000

falowniksy6600-3Falowniki oferujące dwa tryby sterowania : – sterowanie skalarne U/f oraz – sterowanie wektorowe oferujące stabilny moment obrotowy niezależnie od zmieniającego się obciążenia. Wektorowy tryb sterowania dostępny w falownikach SY8000 cechuje duża dynamika, szybkie dopasowanie do momentu obciążenia oraz duża dokładność, stabilna praca i wysoka sprawnosć. Falowniki produkowane w szerokim zakresie mocy.

SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Nowa generacja przemienników częstotliwości – następca serii SY8000. Falowniki produkowane do mocy 220kW dedykowane do zastosowań w branży HVAC. Posiadają wbudowaną funkcjonalność prostego sterownika PLC, regulator PID, wejście enkoderowe 100kHZ, zegar RTC, umożliwiają komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS oraz oferują 18 rodzajów zabezpieczenia.

Falowniki specjalne

W tej grupie produktowej możemy wyróżnić dwie serie falowników – serię SXS1000 oferującą funkcjonalność falowników SX1000 połączoną ze stopniem szczelności obudowy IP65 oraz serię falowników SXE dedykowaną do sterowania pracą silników 1-fazowych z kondensatorem pracy.

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki SANYU – przegląd dostępnych modeli została wyłączona

Regulator PID w falownikach SANYU SXE

SANYU - logo

SANYU – logo

Falowniki SANYU serii SXE przeznaczone do sterowania pracą jednofazowych silników elektrycznych zostały wyposażone w zaawansowany regulator PID pozwalający na sterowanie prędkością obrotową podłączonego silnika w zależności od wartości sygnału sprzężenia zwrotnego. W zależności od aplikacji sygnałem zwrotnym dla falownika może być temperatura, ciśnienie lub prędkość obrotowa.

Konfiguracja regulatora PID w falownikach SXE

W falownikach SANYU serii SXE dostępnych jest aż 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID dostępnego w tych urządzeniach. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich:

 • Parametr P600 – Tryb startowy PID

Parametr ten może przyjmować 3 wartości: 0 – regulator PID wyłączony, 1 – włączony oraz 3 – regulator uruchamiany z zewnętrznego zacisku.

 • Parametr P601 – Tryb pracy PID

W parametrze tym wybieramy rodzaj sprzężenia zwrotnego. Ustawiając go na wartość 0 – wybieramy ujemne sprzężenie zwrotne, zaś wybierając 1 – sprzężenie dodatnie.

 • Parametr P602 – Sygnał wartości zadanej PID

Określamy skąd falownik ma pobierać informację na temat wartości zadanej – może być ona określona za pomocą parametru P604, wówczas dla parametru P602 wybieramy wartość 0, jak również może pochodzić z wejścia analogowego AVI – wybieramy wartość 1 wy przypadku gdy jest to sygnał napięciowy 0-10V lub 2 – w przypadku gdy jest to sygnał prądowy 4-20mA.

 • Parametr P603 – Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Określamy, z jakiego zacisku ma pochodzić sygnał sprzężenia zwrotnego oraz jakiego ma być typu: 0 – wejście AVI – sygnał napięciowy 0-10V, 1 – wejście AVI – sygnał prądowy 4-20mA,

 • Parametr P604 – wykres wartości zadanej PID

W przypadku wyboru wartość 0 w parametrze P602, w parametrze tym należy określić wartość zadaną PID – przyjmuje ona wartość od 0 do 100%.

 • Parametry P607, P608 oraz P609 – człony: proporcjonalne, całkowania oraz różniczkowania,

Za pomocą powyższych parametrów wprowadzamy nastawy regulatora. P607 – nastawa członu proporcjonalnego (zakres 0,0-200%, domyślnie 100%), P608 – czas całkowania (zakres 0,0-200 sekund, domyślnie 0,3 sekundy), P609 – czas różniczkowania (zakres 0,0-20 sekund, domyślnie 0,0 sekund).

Zobacz również

Falownik SANYU SY6600 – współpraca z przekaźnikiem czasowym

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Regulator PID w falownikach SANYU SXE została wyłączona

Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika

W artykule zajmiemy się tematyką wprowadzania parametrów silnika do pamięci falowników SANYU SXE. Do tego celu służą parametry falownika od „P209” do „P219”, które teraz kolejno omówimy.

Parametr „P209”

Parametr ten służy do wprowadzania wartości napięcia znamionowego silnika do pamięci falownika. Jego wartość może być ustawiona w zakresie od 0 do 500V. Minimalnie – 0,1V.

Parametr „P210”

Przy wykorzystaniu parametru P210 do pamięci falownika wprowadzamy znamionowy prąd silnika. Minimalna wprowadzona wartość może być równa 0,1A.

Parametr „P211”

P211 to parametr określający procent prądu znamionowego, jaki pobiera silnik bez obciążenia – podczas pracy na biegu jałowym. Zakres wartości tego parametru zamyka się w przedziale od 0 do 100%, zaś ustawiona wartość domyślna jest równa 40%.

Parametr „P212”

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr, którego chyba nie trzeba dokładnie opisywać – jego wartość należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika podłączonego do falownika. Wartość P212 może być ustawiona w zakresie od 0 do 6000 obrotów na minutę, przy czym domyślnie jest to 1420 obr./min.

Parametr „P213”

W parametrze tym wprowadzamy liczbę biegunów silnika podłączonego do falownika – może zostać ona ustawiona w zakresie od 0 do 20 – domyślnie jest to 4.

Parametr „P214”

Znamionowy poślizg silnika – podobnie jak parametry powyżej tą wartość należy również odczytać z tabliczki znamionowej lub karty katalogowej silnika. Parametr P214 może przyjmować wartość w zakresie 0-10Hz, przy czym domyślnie ustawiony jest na 4Hz.

Parametr „P215”

Znamionowa częstotliwość silnika – możliwość nastawy parametru w zakresie od 0 do 400Hz. Standardowa częstotliwość typowych silników elektrycznych wynosi 50Hz.

Parametry „P216”, „P217”, „P218”, „P219”

Parametry określające: rezystancję strojana (P216), rezystancję wirnika (P217), induktywność wirnika (P218) oraz induktywność wzajemną wirnika (P219). Parametry te zmieniają się w zależności od warunków w jakich pracuje silnik – temperatury, wilgotności itp. w związku z tym najlepiej określić je dokonując odpowiednich pomiarów.

Falowniki SANYU serii SXE

Falowniki SANYU serii SXE

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika została wyłączona

Obsługa falowników SXE – klawiatura

W artykule omówimy obsługę klawiatury sterującej dostępnej w falownikach SANYU serii SXE przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej silników jednofazowych.

Klawiatura w falownikach SANYU SXE

SANYU SXE - klawiatura

SANYU SXE – klawiatura

Wyświetlacz oraz diody stanu falownika

 • Wyświetlacz – pozwala na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy falownika takich jak: częstotliwość zadana, częstotliwość robocza, prąd, napięcie itd., oraz na programowanie poszczególnych parametrów urządzenia,
 • Diody stanu urządzenia – przy wyświetlaczu umieszczone są diody LED informujące o aktualnym stanie falownika. Diody te informują czy falownik obecnie pracuje, czy nastąpiło jego zatrzymania, a także jaki jest aktualny kierunek obrotów silnika.

Pokrętło regulacji częstotliwości

 • Pokrętło regulacji częstotliwości – znajduje się na prawo od wyświetlacza, za jego pomocą operator może w łatwy sposób bez konieczności podłączania zewnętrznego zadajnika czy potencjometru regulować aktualną częstotliwość zadaną falownika Sanyu SXE.

Przyciski programowania

Na panelu operatorskim falownika serii SXE dostępnych jest sześć przycisków realizujących następujące funkcje:

 • Przycisk programowania Mode – jego naciśnięcie skutkuje przejściem do trybu programowania falownika,
 • Przycisk Shift / Enter / Display – przesunięcie „kursora” na kolejny wyświetlany znak / przejście do kolejnego parametru (krótkie naciśnięcie) / zatwierdzenie parametru (długie naciśnięcie),
 • Strzałki góra / dół – przycisku zmiany wartości parametrów,
 • Przycisk Run – przycisk uruchamiający obroty silnika,
 • Przycisk Stop / Reset – przycisk zatrzymujący silnik / kasujący aktualne błędy,

 

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Obsługa falowników SXE – klawiatura została wyłączona