Softstarty SANYU serii SJR2-3000

Softstart SANYU

Softstart SANYU

Poza falownikami firma SANYU posiada w swojej ofercie również softstarty serii SJR2-3000 oraz SJR2-5000. W tym artykule zajmiemy się pierwszą z wymienionych serii produktów – tj. softstartami SANYU SJR2-3000.

Urządzenia serii SJR2-3000 dostępne są w zakresie mocy od 5,5kW do 400kW – producent jako ich główny obszar zastosowania podaje rozruch pomp i wentylatorów, jednak z powodzeniem można je również stosować w aplikacjach innego typu.

Dużą zaletą softstartów serii SJR2-3000 jest wbudowany stycznik obejściowy – tzw. bypass, który jest uruchamiany zaraz po zakończeniu procesu rozruchu.

Z istotnych parametrów opisywanych urządzeń warto również zwrócić uwagę na możliwość pracy w trybie softstart oraz softstop, możliwość wyboru rodzaju obciążenia i charakterystyki startu, sterowanie w trybie 2- i 3-przewodowym, wybór poziomu zabezpieczeń oraz dynamiczna charakterystyka błędów.

Pozostałe właściwości softstartów SJR2-3000:

 • Wyjście przekaźnika błędu,
 • Wyjście przekaźnikowe programowalne,
 • Wyłączenie bezpieczeństwa,
 • Dostęp do parametrów elektrycznych silnika,
 • Wyświetlacz LCD z sygnalizacją dźwiękową,
 • Możliwość komunikacji poprzez protokół MODBUS,
 • Wyjście analogowe prądowe 4-20mA

 

Opublikowano Softstarty Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Softstarty SANYU serii SJR2-3000 została wyłączona

Falowniki SANYU – przegląd dostępnych modeli

Przegląd falowników dostępnych w ofercie firmy SANYU

Falowniki skalarne

Firma SANYU posiada w swojej ofercie dwie serie falowników skalarnych – są to urządzenia serii SY6600 oraz SX1000.

SANYU SY6600

Ekonomiczne falowniki uniwersalnego zastosowania oferujące funkcje dynamicznego dostosowania momentu do zmieniającego się obciążenia. Kompaktowa budowa, cicha praca, wbudowany czoper hamując i regulator PID to tylko niektóre z zalet tej serii przemienników.

SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Uniwersalne falowniki, produkowane do mocy 5,5kW będące następcą popularnej serii SY6600. Przemienniki dostępne w wersji zasilanej 1- oraz 3-fazowo. Oferują funkcje oszczędzania energii („energy-saving”), funkcję „lotnego startu” oraz „emergency stop”, posiadają wbudowany zegar RTC oraz funkcjonalność prostego sterownika PLC. Falowniki te mogą komunikować się wykorzystując protokół MODBUS RTU/ASCII.

Falowniki wektorowe

SANYU SY8000

falowniksy6600-3Falowniki oferujące dwa tryby sterowania : – sterowanie skalarne U/f oraz – sterowanie wektorowe oferujące stabilny moment obrotowy niezależnie od zmieniającego się obciążenia. Wektorowy tryb sterowania dostępny w falownikach SY8000 cechuje duża dynamika, szybkie dopasowanie do momentu obciążenia oraz duża dokładność, stabilna praca i wysoka sprawnosć. Falowniki produkowane w szerokim zakresie mocy.

SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

Nowa generacja przemienników częstotliwości – następca serii SY8000. Falowniki produkowane do mocy 220kW dedykowane do zastosowań w branży HVAC. Posiadają wbudowaną funkcjonalność prostego sterownika PLC, regulator PID, wejście enkoderowe 100kHZ, zegar RTC, umożliwiają komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS oraz oferują 18 rodzajów zabezpieczenia.

Falowniki specjalne

W tej grupie produktowej możemy wyróżnić dwie serie falowników – serię SXS1000 oferującą funkcjonalność falowników SX1000 połączoną ze stopniem szczelności obudowy IP65 oraz serię falowników SXE dedykowaną do sterowania pracą silników 1-fazowych z kondensatorem pracy.

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki SANYU – przegląd dostępnych modeli została wyłączona

Regulator PID w falownikach SANYU SXE

SANYU - logo

SANYU – logo

Falowniki SANYU serii SXE przeznaczone do sterowania pracą jednofazowych silników elektrycznych zostały wyposażone w zaawansowany regulator PID pozwalający na sterowanie prędkością obrotową podłączonego silnika w zależności od wartości sygnału sprzężenia zwrotnego. W zależności od aplikacji sygnałem zwrotnym dla falownika może być temperatura, ciśnienie lub prędkość obrotowa.

Konfiguracja regulatora PID w falownikach SXE

W falownikach SANYU serii SXE dostępnych jest aż 20 parametrów pozwalających na konfigurację regulatora PID dostępnego w tych urządzeniach. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich:

 • Parametr P600 – Tryb startowy PID

Parametr ten może przyjmować 3 wartości: 0 – regulator PID wyłączony, 1 – włączony oraz 3 – regulator uruchamiany z zewnętrznego zacisku.

 • Parametr P601 – Tryb pracy PID

W parametrze tym wybieramy rodzaj sprzężenia zwrotnego. Ustawiając go na wartość 0 – wybieramy ujemne sprzężenie zwrotne, zaś wybierając 1 – sprzężenie dodatnie.

 • Parametr P602 – Sygnał wartości zadanej PID

Określamy skąd falownik ma pobierać informację na temat wartości zadanej – może być ona określona za pomocą parametru P604, wówczas dla parametru P602 wybieramy wartość 0, jak również może pochodzić z wejścia analogowego AVI – wybieramy wartość 1 wy przypadku gdy jest to sygnał napięciowy 0-10V lub 2 – w przypadku gdy jest to sygnał prądowy 4-20mA.

 • Parametr P603 – Sygnał sprzężenia zwrotnego PID

Określamy, z jakiego zacisku ma pochodzić sygnał sprzężenia zwrotnego oraz jakiego ma być typu: 0 – wejście AVI – sygnał napięciowy 0-10V, 1 – wejście AVI – sygnał prądowy 4-20mA,

 • Parametr P604 – wykres wartości zadanej PID

W przypadku wyboru wartość 0 w parametrze P602, w parametrze tym należy określić wartość zadaną PID – przyjmuje ona wartość od 0 do 100%.

 • Parametry P607, P608 oraz P609 – człony: proporcjonalne, całkowania oraz różniczkowania,

Za pomocą powyższych parametrów wprowadzamy nastawy regulatora. P607 – nastawa członu proporcjonalnego (zakres 0,0-200%, domyślnie 100%), P608 – czas całkowania (zakres 0,0-200 sekund, domyślnie 0,3 sekundy), P609 – czas różniczkowania (zakres 0,0-20 sekund, domyślnie 0,0 sekund).

Zobacz również

Falownik SANYU SY6600 – współpraca z przekaźnikiem czasowym

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Regulator PID w falownikach SANYU SXE została wyłączona

Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika

W artykule zajmiemy się tematyką wprowadzania parametrów silnika do pamięci falowników SANYU SXE. Do tego celu służą parametry falownika od „P209” do „P219”, które teraz kolejno omówimy.

Parametr „P209”

Parametr ten służy do wprowadzania wartości napięcia znamionowego silnika do pamięci falownika. Jego wartość może być ustawiona w zakresie od 0 do 500V. Minimalnie – 0,1V.

Parametr „P210”

Przy wykorzystaniu parametru P210 do pamięci falownika wprowadzamy znamionowy prąd silnika. Minimalna wprowadzona wartość może być równa 0,1A.

Parametr „P211”

P211 to parametr określający procent prądu znamionowego, jaki pobiera silnik bez obciążenia – podczas pracy na biegu jałowym. Zakres wartości tego parametru zamyka się w przedziale od 0 do 100%, zaś ustawiona wartość domyślna jest równa 40%.

Parametr „P212”

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr, którego chyba nie trzeba dokładnie opisywać – jego wartość należy odczytać z tabliczki znamionowej silnika podłączonego do falownika. Wartość P212 może być ustawiona w zakresie od 0 do 6000 obrotów na minutę, przy czym domyślnie jest to 1420 obr./min.

Parametr „P213”

W parametrze tym wprowadzamy liczbę biegunów silnika podłączonego do falownika – może zostać ona ustawiona w zakresie od 0 do 20 – domyślnie jest to 4.

Parametr „P214”

Znamionowy poślizg silnika – podobnie jak parametry powyżej tą wartość należy również odczytać z tabliczki znamionowej lub karty katalogowej silnika. Parametr P214 może przyjmować wartość w zakresie 0-10Hz, przy czym domyślnie ustawiony jest na 4Hz.

Parametr „P215”

Znamionowa częstotliwość silnika – możliwość nastawy parametru w zakresie od 0 do 400Hz. Standardowa częstotliwość typowych silników elektrycznych wynosi 50Hz.

Parametry „P216”, „P217”, „P218”, „P219”

Parametry określające: rezystancję strojana (P216), rezystancję wirnika (P217), induktywność wirnika (P218) oraz induktywność wzajemną wirnika (P219). Parametry te zmieniają się w zależności od warunków w jakich pracuje silnik – temperatury, wilgotności itp. w związku z tym najlepiej określić je dokonując odpowiednich pomiarów.

Falowniki SANYU serii SXE

Falowniki SANYU serii SXE

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu SXE – wprowadzanie parametrów silnika została wyłączona

Obsługa falowników SXE – klawiatura

W artykule omówimy obsługę klawiatury sterującej dostępnej w falownikach SANYU serii SXE przeznaczonych do regulacji prędkości obrotowej silników jednofazowych.

Klawiatura w falownikach SANYU SXE

SANYU SXE - klawiatura

SANYU SXE – klawiatura

Wyświetlacz oraz diody stanu falownika

 • Wyświetlacz – pozwala na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy falownika takich jak: częstotliwość zadana, częstotliwość robocza, prąd, napięcie itd., oraz na programowanie poszczególnych parametrów urządzenia,
 • Diody stanu urządzenia – przy wyświetlaczu umieszczone są diody LED informujące o aktualnym stanie falownika. Diody te informują czy falownik obecnie pracuje, czy nastąpiło jego zatrzymania, a także jaki jest aktualny kierunek obrotów silnika.

Pokrętło regulacji częstotliwości

 • Pokrętło regulacji częstotliwości – znajduje się na prawo od wyświetlacza, za jego pomocą operator może w łatwy sposób bez konieczności podłączania zewnętrznego zadajnika czy potencjometru regulować aktualną częstotliwość zadaną falownika Sanyu SXE.

Przyciski programowania

Na panelu operatorskim falownika serii SXE dostępnych jest sześć przycisków realizujących następujące funkcje:

 • Przycisk programowania Mode – jego naciśnięcie skutkuje przejściem do trybu programowania falownika,
 • Przycisk Shift / Enter / Display – przesunięcie „kursora” na kolejny wyświetlany znak / przejście do kolejnego parametru (krótkie naciśnięcie) / zatwierdzenie parametru (długie naciśnięcie),
 • Strzałki góra / dół – przycisku zmiany wartości parametrów,
 • Przycisk Run – przycisk uruchamiający obroty silnika,
 • Przycisk Stop / Reset – przycisk zatrzymujący silnik / kasujący aktualne błędy,

 

Opublikowano Falowniki SANYU serii SXE | Otagowano | Możliwość komentowania Obsługa falowników SXE – klawiatura została wyłączona

Wskaźniki elektryczne Kyoritsu KT

W dzisiejszym artykule pierwszy raz od dłuższego czasu odejdziemy nieco od tematyki falowników SANYU i zajmiemy się przydatnymi każdemu instalatorowi urządzeniami jakimi są wskaźniki napięcia.

Wskaźnik napięcia Kyoritsu KT 170

Wskaźnik napięcia KT 170

Wskaźnik napięcia KT 170

Kyoritsu KT 170 jest narzędziem pomiarowym pozwalającym na pomiar napięcia w sieci elektrycznej – urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65 umożliwiającym jego wykorzystanie praktycznie w każdych warunkach panujących w środowisko przemysłowym oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Dodatkową zaletą miernika KT 170 jest wbudowana latarka, dzięki której przy wykorzystaniu urządzenia można dokonywać pomiarów przy słabym oświetleniu.

Kyoritsu KT 170 pozwala na pomiar napięcia w zakresie od 12 do 690V AC/DC. Wartość napięcia wyświetlana jest za pomocą diod LED i może ona przyjmować wartości 12, 24, 50, 120, 230, 400 oraz 690V. Czas odpowiedzi wskaźnika wynosi poniżej 0,6 sekundy.

Z pozostałych istotnych parametrów wskaźnika należy jeszcze wyróżnić możliwość wykorzystania wskaźnika nawet przy słabym stanie lub całkowitym braku baterii, sygnalizacja optyczna i akustyczna oraz wskazywanie wartości napięcia niebezpiecznego.

Wskaźnik napięcia Kyoritsu KT 171

Wskaźnik KT 171 poza wszystkimi właściwościami modelu KT 170 posiada dodatkowo wbudowany wyświetlacz cyfrowy, którego maksymalne wskazanie wynosi 2999.

Warto zaznaczyć również, że oba powyżej opasane wskaźniki są odporne na upadek z wysokości do 1 metra, zaś ich waga łącznie z bateriami wynosi 190 gramów.

Cena modelu KT 170 jest równa około 350 zł brutto, zaś modelu KT 171 około 485 zł brutto.

Opublikowano Inne | Otagowano | Możliwość komentowania Wskaźniki elektryczne Kyoritsu KT została wyłączona

Fabryczna konfiguracja wejść/wyjść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000 wyposażono w 4 wejścia cyfrowe oznaczone jako „FWD”, „REV”, „S1”, „S2” oraz w programowalne wyjście przekaźnikowe „RC/RA”. W dzisiejszym artykule przedstawimy funkcje jakie pełnią wymienione zaciski w przypadku pracy przemiennika z ustawieniami fabrycznymi oraz zaprezentujemy jakie inne funkcje mogą one realizować.

Praca falownika SANYU SX1000 z ustawieniami fabrycznymi

Wejścia cyfrowe:

 • Parametr „P315” – wejście „FWD” – wartość nastawy – 6 – „Do przodu”,
 • Parametr „P316” – wejście „REV” – wartość nastawy – 7 – „Do tyłu”,
 • Parametr „P317” – wejście „S1” – wartość nastawy – 18 – „Reset urządzenia”,
 • Parametr „P318” – wejście „S2” – wartość nastawy – 9 – „Multi-speed 1”,

Wyjście przekaźnikowe:

 • Parametr „P325” – przekaźnik programowalny „RA/RC” – wartość nastawy – 3 – „Alarm”,

Możliwości konfiguracji wejść falownika SX1000

 • Wartość „0” – Wejście nieaktywne,
 • Wartości „1” – Jog, „2” – Jog do przodu, „3” – Jog do tyłu,
 • Wartość „4” – Do przodu / do tyłu,
 • Wartość „5” – Praca,
 • Wartości „6” – Praca do przodu, „7” – Praca do tyłu,
 • Wartość „8” – STOP,
 • Wartości „9”, „10”, „11”, „12” – Funkcje multi-speed 1/2/3/4,
 • Wartości „13”, „14” – Przyśpieszanie zatrzymywanie – terminal 1/2,
 • Wartości „15” – Zwiększanie częstotliwości, „16” – zmieszanie częstotliwości,
 • Wartość „17” – Zatrzymanie awaryjne,
 • Wartość „18” – Reset urządzenia,
 • Wartość „19” – Praca PID, „20” – Praca PLC,
 • Wartość „21”/”22″ – Start timer 1/2,
 • Wartość „23” – Impuls licznika, „24” – Reset licznika,
 • Wartość „25” – Kasowanie pamięci

Możliwości konfiguracji wyjścia przekaźnikowego RA,RC

 • Wartość „0” – wyjście nieaktywne,
 • Wartość „1” – Falownik pracuje,
 • Wartość „2” – Falownik osiągnął częstotliwość zadaną,
 • Wartość „3” – Alarm,
 • Wartość „4” – Prędkość zerowa,
 • Wartość „5”, „6” – Falownik osiągnął częstotliwość 1/2,
 • Wartość „7”, „8” – SX1000 przyśpiesza / zwalnia,
 • Wartość „9” – Wskaźnik zbyt niskiego napięcia,
 • Wartość „10”, „11” – Osiągnięto czas 1/2,
 • Wartość „12” – Wskaźnik ukończenia fazy,
 • Wartość „13” – Wskaźnik ukończenia procedury,
Falowniki SANYU SX1000

Falowniki SANYU SX1000

 

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Fabryczna konfiguracja wejść/wyjść cyfrowych w falownikach SANYU SX1000 została wyłączona

Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000

Dla zapewnienia właściwej ochrony silnika i przemiennika, do parametrów falownika SANYU SX1000 można wprowadzić dane znamionowe podłączonego do niego silnika.

Model SX1000 pozwala na wprowadzenie następujących danych silnika:

 • Parametr P209

W parametrze tym należy wprowadzić znamionowe napięcie podłączonego silnika. Wartość napięcia może zostać ustawiona w zakresie od 0 do 500V.

 • Parametr P210

Parametr oznaczony symbolem P210 umożliwia wprowadzenia znamionowego prądu podłączonego silnika. Wartość ta może być nastawiana w zakresie od 0 do znamionowego prądu przemiennika.

 • Parametr P211

P211 – współczynnik dla silnika bez obciążenia – wartość procentowa nastawiana w zakresie od 0 do 100%, przy wartości domyślnej równiej 40%. Określa procent prądu znamionowego silnika, który urządzenie to pobiera podczas pracy na biegu jałowym.

 • Parametr P212

Znamionowa prędkość obrotowa silnika – parametr którego, nie trzeba chyba dokładniej omawiać, możliwość nastawy w zakresie od 0 do 6000 obr./min. Domyślnie jego wartość została nastawiona na 1420 obrotów na minutę.

 • Parametr P213

Parametr oznaczony numerem P213 pozwala na wprowadzenie do pamięci przemiennika informacji na temat liczby biegunów silnika – domyślnie została wprowadzona wartość 4, jednak może ona zostać ustawiona przez użytkownika w zakresie od 2-20.

Falownik Sanyu SX1000

Falownik Sanyu SX1000

 

Opublikowano Falowniki Sanyu serii SX1000 | Otagowano | Możliwość komentowania Wprowadzanie parametrów silnika do falownika SANYU SX1000 została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 2

Kolejny wpis poświęcony diagnostyce błędów i rozwiązywaniu problemów w falownikach SANYU serii SX. Dzisiejszy wpis jest kontynuacją wpisu pt. „Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1„, w którym opisaliśmy błędy przeciążenia występujące w falownikach Sanyu SX, zaś dzisiaj zajmiemy się błędami przepięcia.

OU0 – Przepięcie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Nastawiony zbyt krótki czas zatrzymywania,
 • Nieprawidłowo dobrany przemiennik częstotliwości – najprawdopodobniej zbyt mały,
 • Pojawienie się innych zakłóceń zewnętrznych,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu zatrzymywania,
 • Zastosowanie przemiennika o większej mocy,
 • Usunięcie zakłóceń zewnętrznych,

OU1 – Przepięcie podczas przyśpieszania falownika

Powód usterki:

 • Nieprawidłowe źródło napięcia zasilającego przemiennik,
 • Możliwość uszkodzenia urządzenia działającego w obwodzie z falownikiem np. stycznika lub przełącznika,
 • Awaria falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania źródła napięcia,
 • Usunięcie nieprawidłowo działających urządzeń z obwodu falownika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OU2 – Przepięcie podczas zatrzymywania falownika

Powód usterki:

 • Nieprawidłowe źródło napięcia zasilającego przemiennik,
 • Zbyt duże obciążenie przemiennika energią zwracaną z silnika,
 • Błędnie dobrany rezystor hamujący,

Sposób usunięcia usterki:

 • Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania źródła napięcia,
 • Montaż modułu hamującego oraz rezystora,
 • Dobranie odpowiedniego rezystora hamującego – o większej mocy,

OU3 – Przepięcie podczas stałej prędkości falownika

Powód usterki:

 • Wystąpienie przeciążenia mechanicznego,
 • Niewłaściwe parametry pracy napędu

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzić poprawność konstrukcji układu pod kątem prawidłowej pracy mechanicznej,
 • Zweryfikować i w razie konieczności skorygować parametry pracy napędu,
Falowniki Sanyu SX - wymiary

Falowniki Sanyu SX – wymiary

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 2 została wyłączona

Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów w falownikach SANYU serii SX – odczytywanie kodów usterek falownika.

OC0 / UC0 – Przeciążenie po zatrzymaniu falownika

Powód usterki:

 • Możliwe uszkodzenie falownika,

Sposób usunięcia usterki:

 • Kontakt z serwisem producenta,

OC1 / UC1 – Przeciążenie podczas przyśpieszania

Falownik SANYU SX1000

Falownik SANYU SX1000

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas przyśpieszania,
 • Niewłaściwie skonfigurowana krzywa U/f,
 • Występowanie zwarcia silnika lub przewodów zasilających z uziemieniem,
 • Nastawione zbyt duże wzmocnienie momentu,
 • Zbyt niskie napięcie wejściowe,
 • Próba startu przy uruchomionym silniku,
 • Błędna konfiguracja parametrów falownika,
 • Uszkodzenie napędu,

Sposób usunięcia usterki:

 • Zwiększenie czasu przyśpieszania,
 • Zmiana konfiguracji krzywej U/f,
 • Przeprowadzenie pomiarów izolacji silnika i przewodów zasilających,
 • Obniżenie wzmocnienia momentu,
 • Sprawdzenie obciążenia silnika oraz napięcia wejściowego falownika,
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja przemiennika,
 • Kontakt z serwisem producenta,

OC2 / UC2 – Przeciążenie podczas hamowania

Powód usterki:

 • Ustawiony zbyt krótki czas hamowania,
 • Niewłaściwie dobrany falownik,
 • Inne przyczyny,

Sposób usunięcia usterki:

 • Wydłużenie czasu hamowania,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Analiza i weryfikacja poprawności pracy aplikacji,

OC3 / UC3 – Przeciążenie podczas pracy ze stałą prędkością

Powód usterki:

Falownik SANYU SX2000

Falownik SANYU SX2000

 • Niewłaściwa izolacja silnika lub przewodów zasilających,
 • Oscylacje obciążenia,
 • Zbyt niskie napięcie zasilania lub występowanie jego oscylacji,
 • Błędnie dobrany przemiennik,
 • Zakłócenia zewnętrzne,

Sposób usunięcia usterki:

 • Sprawdzenie stanu izolacji silnika oraz przewodów zasilających,
 • Test obciążenia silnika oraz smarowania,
 • Sprawdzenie wartości napięcia zasilania oraz wstępowania oscylacji,
 • Dobór falownika o większej mocy znamionowej,
 • Podjęcie kroków w celu eliminacji zakłóceń zewnętrznych,

 

Opublikowano Falowniki Sanyu | Otagowano | Możliwość komentowania Falowniki Sanyu serii SX – kody usterek – część 1 została wyłączona